Onderwijsrecht

Onderwijsrecht is een juridisch vakgebied dat zich richt op de regels, wetten en juridische aspecten die van toepassing zijn op het onderwijs en de onderwijsinstellingen. Het omvat een breed scala aan wetten en voorschriften die het recht en de verantwoordelijkheden van onderwijsinstellingen, docenten, studenten, ouders en andere betrokkenen regelen. Het onderwijsrecht heeft als doel om een juridisch kader te bieden dat het functioneren van het onderwijssysteem ondersteunt en de rechten en plichten van alle betrokken partijen beschermt.

Enkele belangrijke aspecten van het onderwijsrecht zijn:

 1. Toegang tot onderwijs: Het onderwijsrecht waarborgt het recht op toegang tot onderwijs voor alle individuen, ongeacht hun achtergrond, leeftijd, geslacht, etniciteit of beperkingen.
 2. Rechten en plichten van studenten: Het onderwijsrecht behandelt de rechten van studenten, zoals het recht op onderwijs van goede kwaliteit, non-discriminatie en privacy. Het regelt ook disciplinaire maatregelen en gedragsnormen.
 3. Wettelijke regulering van onderwijsinstellingen: Het reguleert de oprichting, exploitatie en beheer van onderwijsinstellingen, inclusief zowel publieke als private scholen, universiteiten en andere educatieve organisaties.
 4. Curriculum en leerplannen: Het onderwijsrecht kan invloed hebben op het vaststellen van leerplannen, het curriculum en de onderwijsmethoden om ervoor te zorgen dat het onderwijs aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet.
 5. Financiering en subsidies: Het reguleert de financiering van onderwijsinstellingen, inclusief overheidsfinanciering, collegegeld en subsidies.
 6. Personeelsaangelegenheden: Het onderwijsrecht behandelt de rechten en plichten van docenten, administratief personeel en andere medewerkers van onderwijsinstellingen.
 7. Speciale behoeften en inclusief onderwijs: Het waarborgt dat studenten met speciale behoeften toegang hebben tot inclusief onderwijs en de benodigde ondersteuning krijgen.
 8. Intellectueel eigendom: Het onderwijsrecht kan betrekking hebben op auteursrechtelijke kwesties met betrekking tot onderwijsmaterialen en intellectueel eigendom binnen onderwijsinstellingen.
 9. Discriminatie en gelijke kansen: Het onderwijsrecht beschermt tegen discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, handicap en andere kenmerken.
 10. Internationaal onderwijsrecht: Dit omvat verdragen en overeenkomsten die betrekking hebben op onderwijs op internationaal niveau, en regelt bijvoorbeeld de erkenning van diploma's over grenzen heen.

Het onderwijsrecht varieert van land tot land en kan worden beïnvloed door nationale wetgeving, regelgeving en rechterlijke uitspraken. Juridische experts op het gebied van onderwijsrecht werken vaak met onderwijsinstellingen, docenten, studenten, ouders en andere belanghebbenden om juridisch advies te verstrekken, geschillen op te lossen en ervoor te zorgen dat het onderwijsproces eerlijk en rechtvaardig verloopt binnen de grenzen van de wet.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 18 augustus 2023

Gerelateerd

Webinar
Burgerschap door sociale cohesie in de klas
Burgerschap door sociale cohesie in de klas
Webinar met Gert-Jan Veerman
Wij-leren.nl Academie 
E- learning module
Situationeel leidinggeven
Situationeel leidinggeven
Leer leidinggeven met oog voor de situatie en de leerkracht
Medilex Onderwijs 
Onderwijsboeken
Studeren met succes docenten
Studeren met succes docenten
Effectief leren en studeren kan aangeleerd worden.
Uitgeverij Ten Brink 
Scholing
Taken en rollen
Taken en rollen
Welke rol wil jij spelen in het onderwijs op jouw school?
oo.nl 
Schoolorganisatie
Schoolorganisatie en teamwork op een basisschool - leiderschap.
Arja Kerpel
Bedrijfsvoering-onderwijs
Bedrijfsvoering in het basis- en voortgezet onderwijs
redactie
Bezoek raad van toezicht
Aandachtspunten bezoek raad van toezicht
Harm Klifman
Stakeholders
Werken aan relaties met stakeholders
Henk Galenkamp
Raad van toezicht tips
Tien tips voor de Raad van Toezicht in het onderwijs
Harm Klifman
Diversiteit in besturen
Meervoudigheid van perspectieven. Over de functie van diversiteit in bestuurlijke organen
Harm Klifman
Ongewenst contact in de klas
Ongewenst contact tussen leraar en leerling
Joost Karels
Werkdruk bespreekbaar maken (2)
Werkdruk bespreekbaar maken? Doe dit met kennis van de CAO PO. Deel 2
Marjolijn van Noord
Missers met ouders
Missers met ouders - zes vormen die niet werken
Peter de Vries
De inspectie gaat mank
De inspectie hinkt op twee benen
Ewald Vervaet
Zzp-ers in het onderwijs en gevolgen van de uitspraak Hoge Raad
ZZP-ers in het onderwijs - gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad
Joost Karels
Oordeel van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Onjuist oordeel van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs?
Joost Karels
Handboek onderwijsrecht
Handboek onderwijsrecht
Myriam Lieskamp
De gelukkige leraar
De gelukkige leraar
Niels de Jong
Curriculum voor scholen breidt zich uit
Wat scholen allemaal moeten
Casper Hulshof
Toegevoegde waarde
De verleidingen van toegevoegde waarde
Dick van der Wateren


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Hoe bouw je aan een topteam? Tjipcast 033
Hoe bouw je aan een topteam? Tjipcast 033
redactie
Wat is de invloed van management op werk, leven en democratie?
Wat is de invloed van management op werk, leven en democratie?
redactie
Omix Webtalks met Ben Tiggelaar - Leiderschap en verandering in het onderwijs.
Omix Webtalks met Ben Tiggelaar - Leiderschap en verandering in het onderwijs.
redactie
Helma van der Hoorn - Bestuurlijke vernieuwingen door vertrouwen
Helma van der Hoorn - Bestuurlijke vernieuwingen door vertrouwen
redactie
Patronen doorbreken en beweging krijgen in organisaties
Patronen doorbreken en beweging krijgen in organisaties
redactie
Tip van Tjip 010 en de spieken studiedag voor onderwijsmanagers
Tip van Tjip 010 en de spieken studiedag voor onderwijsmanagers
redactie
Hoe kunnen organisaties spelend veranderen? Tjipcast 022
Hoe kunnen organisaties spelend veranderen? Tjipcast 022
redactie
Veranderen in organisaties: Klein maar fijn? Tjipcast 028
Veranderen in organisaties: Klein maar fijn? Tjipcast 028
redactie
Wat is een lerende organisatie? En hoe word je het? Tjipcast 019
Wat is een lerende organisatie? En hoe word je het? Tjipcast 019
redactie
Vaart maken in organisaties. Tjipcast 016
Vaart maken in organisaties. Tjipcast 016
redactie
Gezinsproblematiek en gedragsontwikkeling
Gezinsproblematiek: wat doet dit met een kind?
Werken met minder leerkrachten en kwaliteit behouden
Hoe kun je werken met minder leerkrachten en toch kwaliteit behouden?
Effectieve aanpak zwakke basisscholen
Hoe help je zwakke basisscholen verder?
Factoren die de inzet van ICT effectiever maken in bo
Hoe verbeter je de effectiviteit van ICT-inzet in het primair onderwijs?
Effect bestuurlijke inrichting po kwaliteit bestuur
Wat is het effect van bestuurlijke inrichting in het primair onderwijs?
Stimulansen voor het effectief kennisdelen in professionele netwerken
Hoe stimuleer je actief kennisdeling?
Beoordelen door leraren op verschillende wijzen en self-efficacy
Welke wijze van beoordelen draagt bij aan self-efficacy?
Hoe kunnen middelbare scholen zich verbinden met de wijk?
Hoe kunnen middelbare scholen zich verbinden met de wijk?
Innovaties schoolbreed invoeren in vo
Hoe voer je innovaties schoolbreed in?
Voortijdige uitstroom leerkrachten en pabostudenten
Waarom stoppen pabo-studenten of startende leerkrachten ermee?
Responsief leiderschap AOC
Ontwikkeling van responsief leiderschap in AOC
Schrijfonderwijs basisschool
Beter schrijfonderwijs op de basisschool
Implementatie wet OKE
De Wet OKE, beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemeenten
Educational governance
Het ongemak van autonomie, onderwijsbeleid tussen vrijheid en verantwoording
Streven naar kwaliteit po
Het streven naar kwaliteit in scholen voor primair onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]basismodel taakbeleid
beoordelingsgesprek
bijzonder onderwijs
cao
deeltijd werken
goed bestuur
klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
leiderschapsstijl
lumpsum
medezeggenschapsraad
mediation
normjaartaak
onderwijsontwikkeling
openbaar onderwijs
overlegmodel taakbeleid
raad van toezicht
schorsing
toezichtkader
vertrouwenspersoon
vrijheid van onderwijs
werktijdfactor
wet op het primair onderwijs (WPO)
wsns
zwangerschapsverlof

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest