Lumpsum

De lumpsum is de financiële bijdrage die het Ministerie van OCW aan de Nederlandse scholen geeft. Het is eigenlijk een grote pot geld, waarover de scholen vrije beschikking hebben. Scholen krijgen hierdoor dus meer autonomie, want ze mogen zelf kiezen voor welke middelen ze het geld inzetten. De overheidssubsidie is dus niet meer onderverdeeld in geld voor het personeel en geld voor materialen. De lumpsumfinanciering voor het basisonderwijs is in 2006 ingevoerd. Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Kostenvergelijking mbo opleidingen
Is er verschil in kosten tussen mbo-instellingen?
Financieel management
Interne middelenverdeling in het primair onderwijs
Lumpsumbekostiging
Kwaliteitsmeting in het primair onderwijs na invoering lumpsumbekostiging
Financiering basisscholen
De financiering van basisscholen: prikkels, doelstellingen en gedrag
[extra-breed-algemeen-kolom2]lumpsum

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest