Raad van toezicht

De Raad van toezicht is een intern orgaan van de rechtspersoon dat toezicht houdt op het schoolbestuur en dit adviseert en ondersteunt. De raad van toezicht is een orgaan op afstand van de school, maar neemt wel gedegen kennis van wat er in de school speelt. Dit kan bijvoorbeeld door werkbezoeken van de toezichthouders. 

De Raad van toezicht ziet toe op het beleid en het beheer van het bestuur. De Raad van toezicht kijkt naar de resultaten, maar ook naar eventuele risico’s. Ook controleert de Raad van toezicht of de wetten en regels nageleefd worden. Verder let de Raad van toezicht op de integriteit van de bestuurders en – als dat van toepassing is – de identiteit van de school. De Raad van toezicht houdt ook in de gaten of de school doelmatig en efficiënt werkt. 

De Raad van toezicht heeft de bevoegdheid om het bestuur te benoemen en te ontslaan. Bij een stichting benoemt de Raad van toezicht zichzelf, bij een vereniging wordt de Raad van toezicht gekozen door de ledenvergadering. De Raad van toezicht valt onder de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Een lid van de Raad heet een toezichthouder.
 
Zie verder:
 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 13 december 2021

Gerelateerd

Cursus
Leidinggeven aan een professionele schoolcultuur
Leidinggeven aan een professionele schoolcultuur
Cultuurbouwer in een lerende organisatie
Medilex Onderwijs 
Rolvast gedrag
Rolvast gedrag in drie werkwoorden
Harm Klifman
Stakeholders
Werken aan relaties met stakeholders
Henk Galenkamp
Rijnlandse besturing
Werken met een toezichtskader vanuit een Rijnlands perspectief
Herman Kolthof
Bezoek raad van toezicht
Aandachtspunten bezoek raad van toezicht
Harm Klifman
Visitatie onderwijs 2
Visitaties in het primair onderwijs -2-
Harm Klifman
Governance & opbrengst 2
Governance en onderwijsopbrengsten: hoe die te verbinden? -2-
Harm Klifman
Visitatie onderwijs 1
Collegiale visitatie, een sympathiek en krachtig instrument -1-
Harm Klifman
Governance & opbrengst 1
Governance en onderwijsopbrengsten: hoe die te verbinden? -1-
Harm Klifman
Varianten bestuur en toezicht
Varianten voor scheiding van bestuur en intern toezicht
Harm Klifman
Bovenschools leiderschap
Bovenschools leiderschap in een lerende organisatie
Jan Jutten
Duurzame schoolontwikkeling
Duurzame schoolontwikkeling: werken aan het schoolplan in een lerende organisatie
Jan Jutten
Raad van toezicht tips
Tien tips voor de Raad van Toezicht in het onderwijs
Harm Klifman
Herinrichting Raad van Toezicht
Bestuur en management in raad van toezichtmodel
Harm Klifman
Ontwikkeling bestuur en toezicht
De ontwikkeling van bestuur en intern toezicht in het onderwijs
Harm Klifman
De samenhang tussen ambitie, basiskwaliteit en een kwaliteitscultuur
Een ambitie op goed onderwijs
Minke Knol
Jezelf blijven bij inspectiebezoek
Onderwijsinspectie: doe maar gewoon je ding; wat (niet) te doen als de inspectie komt
Minke Knol
Handboek onderwijsrecht
Handboek onderwijsrecht
Myriam Lieskamp
Veranderend toezicht onderwijsinspectie
Veranderend toezicht
Myriam Lieskamp

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Patronen doorbreken en beweging krijgen in organisaties
Patronen doorbreken en beweging krijgen in organisaties
redactie
Tip van Tjip 010  en de spieken studiedag voor onderwijsmanagers
Tip van Tjip 010 en de spieken studiedag voor onderwijsmanagers
redactie
Wat is een lerende organisatie? En hoe word je het? Tjipcast 019
Wat is een lerende organisatie? En hoe word je het? Tjipcast 019
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]financiering van het onderwijs
goed bestuur
inkoop
lumpsum
onderwijsbegroting-schoolbegroting
onderwijsrecht
raad van toezicht
schoolbestuur
verantwoording
wet op het primair onderwijs (WPO)

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest