Toezichtkader

Het toezichtkader is een document waarin beschreven staat hoe de inspectie van het onderwijs werkt, wat zij beoordeelt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is.

Zo weten scholen en besturen wat ze van de inspectie kunnen verwachten.

 
Per onderwijssector is er een specifiek toezichtkader beschikbaar. Voor het primair onderwijs is het volgende document belangrijk: "Analyse en waarderingen van opbrengsten primair onderwijs".
 
Voor de volgende onderwijssectoren zijn er toezichtkaders:
  • Voor- en vroegschoolse educatie
  • Primair onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Speciaal onderwijs
  • Particulier onderwijs
  • Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
  • Passend onderwijs
  • Caribisch Nederland
  • Nederlands onderwijs in het buitenland

Gerelateerd

Tegenvallende toetsresultaten
De resultaten vallen tegen. Wat nu?.
Jos Cöp
Onderwijsverslag 2013-2014
Onderwijsverslag 2013/2014: cruciale rol schoolleider.
Machiel Karels
Visualiseren van werkprocessen in stroomschema's
Processen zijn cool: werken met stroomschema's
Theo Wildeboer
nieuwe vorm inspectietoezicht in 2017
Bestuur én inspectie sturen samen op kwaliteit
Theo Wildeboer
Werkdruk tips
Werkdruk? Wees zuinig op je professionals!
Machiel Karels
Leerlingvolgsysteem
Leerlingvolgsysteem: dat wordt een stuk makkelijker!
Teije de Vos
De staat van het onderwijs in 2020
De Staat van het Onderwijs 2020
Myriam Lieskamp
Handboek onderwijsrecht
Handboek onderwijsrecht
Myriam Lieskamp
Veranderend toezicht onderwijsinspectie
Veranderend toezicht
Myriam Lieskamp
Werkdruk bespreken
Leraren en werkdruk: waarom mopperen in de koffiekamer niet werkt
Angela Kouwenhoven-de Waardt
Toegevoegde waarde
De verleidingen van toegevoegde waarde
Dick van der Wateren
Staat van de leraar
De Staat van de Leraar
Marjolein Zwik
Onderwijsontwikkeling
Aleid Truijens: “Was onderwijs ooit niet-opbrengstgericht?”
René Leverink
Kleuters en inspectie
Eisen inspectie strijdig met eigen visie op kleuters
Ewald Vervaet
Onderwijsinspectie eindtoets
Visie van de onderwijsinspectie op de Cito eindtoets
Arnold Jonk


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Effectieve prikkels voor een duurzame kwaliteitsverbetering
Hoe stimuleer je scholen tot duurzame kwaliteitsverbetering?
Hoe kunnen middelbare scholen zich verbinden met de wijk?
Hoe kunnen middelbare scholen zich verbinden met de wijk?
Schrijfonderwijs basisschool
Beter schrijfonderwijs op de basisschool
Implementatie wet OKE
De Wet OKE, beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemeenten
Streven naar kwaliteit po
Het streven naar kwaliteit in scholen voor primair onderwijs
Beleid zwakpresterende school po
Beleidscontext van zwakpresterende basisscholen
[extra-breed-algemeen-kolom2]onderwijsinspectie
toezichtkader
vrijheid van onderwijs
wet op het primair onderwijs (WPO)

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest