Wet op het primair onderwijs (WPO)

De Wet op het primair onderwijs (WPO) bepaalt hoe het basisonderwijs in grote lijnen geregeld moet zijn. In 1998 is de WPO van kracht gegaan, samen met de Wet op de expertisecentra.

De WPO regelt niet alleen het reguliere basisonderwijs, maar ook het speciaal basisonderwijs. De WPO bestaat uit 217 artikelen, onder andere over de bekostiging van het openbare en bijzondere onderwijs. Er staan ook algemene zaken in, zoals de bevoegdheid van de leerkrachten, de kosten van het leerlingenvervoer en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 
De onderwijsinspectie gebruikt de WPO bij het inspecteren van de scholen.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 27 maart 2023

Gerelateerd

Cursus
Leidinggeven aan een professionele schoolcultuur
Leidinggeven aan een professionele schoolcultuur
Cultuurbouwer in een lerende organisatie
Medilex Onderwijs 
Ongewenst contact in de klas
Ongewenst contact tussen leraar en leerling
Joost Karels
Bezoek raad van toezicht
Aandachtspunten bezoek raad van toezicht
Harm Klifman
Visitatie onderwijs 2
Visitaties in het primair onderwijs -2-
Harm Klifman
Governance & opbrengst 2
Governance en onderwijsopbrengsten: hoe die te verbinden? -2-
Harm Klifman
Visitatie onderwijs 1
Collegiale visitatie, een sympathiek en krachtig instrument -1-
Harm Klifman
Governance & opbrengst 1
Governance en onderwijsopbrengsten: hoe die te verbinden? -1-
Harm Klifman
Varianten bestuur en toezicht
Varianten voor scheiding van bestuur en intern toezicht
Harm Klifman
Wat de wet voorschrijft
Wat de wet voorschrijft
Dolf Janson
Handboek onderwijsrecht
Handboek onderwijsrecht
Myriam Lieskamp
Veranderend toezicht onderwijsinspectie
Veranderend toezicht
Myriam Lieskamp
Onderwijsontwikkeling
Aleid Truijens: “Was onderwijs ooit niet-opbrengstgericht?”
René Leverink
Onderwijsinspectie eindtoets
Visie van de onderwijsinspectie op de Cito eindtoets
Arnold Jonk

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]bijzonder onderwijs
financiering van het onderwijs
funderend onderwijs
goed bestuur
inkoop
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
lumpsum
onderwijsbegroting-schoolbegroting
onderwijsrecht
openbaar onderwijs
raad van toezicht
speciaal basisonderwijs
toezichtkader
verantwoording
wet op het primair onderwijs (WPO)

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest