Geplaatst op 12 december 2019

Het belang van maakonderwijs

Het belang van maakonderwijs op de basisschool. Tjipcast 020

Het belang van maakonderwijs op de basisschool. Tjipcast 020 met Wytske de Man

Op veel scholen verdwijnen de handvaardigheidslokalen. Leren timmeren, zagen en 'iets maken' met je handen staat vaak niet zo hoog op de prioriteitenladder. Dat is jammer, want naar school gaan bestaat uit veel meer dan rekenen, schrijven of spellen. En daarnaast: waar halen we dan de vakmensen vandaag waar zo een groot tekort aan is? Gelukkig is er een spannende nieuwe beweging in Nederland gaande: het maakonderwijs. Hier gaat leren en mooie dingen maken hand in hand! En dit kan in de klas, bij de bieb of op bezoek bij de fietsenmaker plaatsvinden. Met maakexpert Wytkse de Man van de Alan Turingschool in Amsterdam ga ik hierover in gesprek.


Gerelateerd

Brede school
Brede school - Top tien kenmerken van brede scholen
Job van Velsen
Drie adviezen aan Arie Slob
Beste heer Slob, drie adviezen voor u!
Ivo Mijland


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief



Inschrijven nieuwsbrief

Is het tijd om ons onderwijs anders vorm te geven? Tjipcast 011
Is het tijd om ons onderwijs anders vorm te geven? Tjipcast 011
redactie
Verwachtingen van werkgevers over mbo studenten
Welke verwachtingen schept een MBO-excellentieprogramma?
Praktijksituaties leren op school -bbl
Praktijksituaties leren op school: helpt dat bbl-studenten?
Passend onderwijs op het mbo
Hoe effectief is passend onderwijs op het mbo?
Intrinsieke motivatie en praktijkleren
Neemt motivatie toe door praktijkervaring op het vmbo?
De leeropbrengsten van internationalisering
Internationaal studeren of stage: wat levert het de mbo student op?
Leerrendement bij lintstage of blokstage op mbo
Heeft de stagevorm effect op het leerrendement?
Vakwedstrijden op het mbo
Skills Heroes vakwedstrijden: hebben zij effect op vakontwikkeling?
[extra-breed-algemeen-kolom2]



Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.