Verantwoording

Scholen en schoolbesturen leggen op verschillende manieren verantwoording af, aan ouders, de medezeggenschapsraad of de Inspectie van het Onderwijs. De raad van toezicht, een orgaan binnen de onderwijsstichting, houdt toezicht op het schoolbestuur. Een aantal voorbeelden:

  • Elke school in het basis- en voortgezet onderwijs maakt ten minste eenmaal per 4 jaar een schoolplan en schoolgids. Het schoolplan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. Hierin staat bijvoorbeeld omschreven hoe de school handen en voeten geeft aan het personeelsbeleid. Denk aan nascholing, begeleiding en de verdeling van de taken en werkzaamheden. De medezeggenschapsraad moet instemmen met het schoolplan en het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid. Na vaststelling wordt het plan naar de Inspectie van het Onderwijs gestuurd. De schoolgids bevat informatie over de werkwijze van de school voor ouders, verzorgers en leerlingen.
  • De school maakt elk jaar, conform de CAO, ook een werkverdelingsplan. Hierin staat omschreven wie waarvoor verantwoordelijk is. Denk aan lesgevende taken en lesgebonden activiteiten. Verder staat in het werkverdelingsplan wat de taken zijn van het onderwijsondersteunend personeel. Het team en de medezeggenschapsraad moeten akkoord gaan met het werkverdelingsplan.
  • Scholen moeten kunnen laten zien dat ze de vorderingen van alle leerlingen goed in beeld hebben en hier ook naar handelen. Dit kan op basis van observaties, werk van de leerlingen of toetsen. Hoe scholen dit vastleggen en zichtbaar maken, mogen ze zelf bepalen.
  • Schoolbesturen die overheidsgeld ontvangen, moeten een jaarverslag opstellen over het gevoerde beleid van het afgelopen schooljaar. Ze moeten het indienen bij DUO.

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 6 september 2022

Gerelateerd

Lesprogramma
Duurzaam ondernemen voor kinderen!
Duurzaam ondernemen voor kinderen!
Wil jij op een speelse en toegepaste manier aan de slag met 21e-eeuwse en burgerschapsvaardigheden?
Fawaka Ondernemersschool 
Cursus & Materiaal
Kennis & vaardigheden m.b.t. de meldcode
Kennis & vaardigheden m.b.t. de meldcode
Wil jij als leerkracht het verschil maken bij kinderen die thuis onveilig opgroeien? Kijk hoe Augeo daarbij helpt.
Augeo 
Scholing
Team en leiderschap
Team en leiderschap
Maak je samen sterk, zowel in als rondom het klaslokaal
oo.nl 
E-learning module
Zo doe je een ontwikkelingsgerichte audit
Zo doe je een ontwikkelingsgerichte audit
Gratis korte module met downloads
Wij-leren.nl Academie 
Congres
Kom naar Onderwijsinzicht - vr. 15 sep 2023
Kom naar Onderwijsinzicht - vr. 15 sep 2023
OnderwijsInzicht is het onderwijscongres voor beslissers & ICT coördinatoren PO-VO rond ICT in het onderwijs.
Kennisnet 
E- learning module
Effectief communiceren met behulp van transactionele analyse
Effectief communiceren met behulp van transactionele analyse
Ontrafel jouw manier van communiceren
Medilex Onderwijs 
Kom naar Onderwijsinzicht - vr. 15 sep 2023Kenmerken goede schoolleider
De schoolleider doet ertoe.
Myriam Lieskamp
Ontwikkelingsgerichte audit
Zo doe je een ontwikkelingsgerichte audit.
Machiel Karels
Bedrijfsvoering-onderwijs
Bedrijfsvoering in het basis- en voortgezet onderwijs
redactie
Bezoek raad van toezicht
Aandachtspunten bezoek raad van toezicht
Harm Klifman
Varianten bestuur en toezicht
Varianten voor scheiding van bestuur en intern toezicht
Harm Klifman
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Samenwerkingsverbanden: de belangrijkste punten op een rij
Joost Karels
Samenwerking teams
Samen kijken - meer zien - beter beslissen
Theo Wildeboer
Werkend schoolplan
Hoe maak je een schoolplan dat werkt?
Jaap Versfelt
Waarin familiecultuur verschilt van professionele cultuur
Familiecultuur versus professionele cultuur
Henk Galenkamp
Handboek onderwijsrecht
Handboek onderwijsrecht
Myriam Lieskamp
Handboek professionele schoolcultuur
Handboek professionele schoolcultuur
Machiel Karels


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Hoe bouw je aan een topteam? Tjipcast 033
Hoe bouw je aan een topteam? Tjipcast 033
redactie
Wat is de invloed van management op werk, leven en democratie?
Wat is de invloed van management op werk, leven en democratie?
redactie
Omix Webtalks met Ben Tiggelaar - Leiderschap en verandering in het onderwijs.
Omix Webtalks met Ben Tiggelaar - Leiderschap en verandering in het onderwijs.
redactie
Helma van der Hoorn - Bestuurlijke vernieuwingen door vertrouwen
Helma van der Hoorn - Bestuurlijke vernieuwingen door vertrouwen
redactie
Onderwijskwaliteit in een video van één minuut uitgelegd
Onderwijskwaliteit in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Patronen doorbreken en beweging krijgen in organisaties
Patronen doorbreken en beweging krijgen in organisaties
redactie
Tip van Tjip 010  en de spieken studiedag voor onderwijsmanagers
Tip van Tjip 010 en de spieken studiedag voor onderwijsmanagers
redactie
Hoe organiseer je als school kwalitatief goed onderwijs? Tjipcast 044
Hoe organiseer je als school kwalitatief goed onderwijs? Tjipcast 044
redactie
Veranderen in organisaties: Klein maar fijn? Tjipcast 028
Veranderen in organisaties: Klein maar fijn? Tjipcast 028
redactie
Wat is een lerende organisatie? En hoe word je het? Tjipcast 019
Wat is een lerende organisatie? En hoe word je het? Tjipcast 019
redactie
Niveauverschillen havo en vwo leerlingen
Waarin verschillen havo- en vwo-leerlingen van elkaar?
Klassenverkleining in het vo
Wat zijn effecten van klassenverkleining in het voortgezet onderwijs?
leren van leerlingen basis-kader-beroepsgerichte leerweg
Leren leerlingen van het vmbo anders?
Stimuleren van NT2 lezers, begrijpend lezen
Hoe stimuleer je begrijpend lezen bij NT2 leerlingen?
Werken met minder leerkrachten en kwaliteit behouden
Hoe kun je werken met minder leerkrachten en toch kwaliteit behouden?
Effectieve aanpak zwakke basisscholen
Hoe help je zwakke basisscholen verder?
Factoren die de inzet van ICT effectiever maken in bo
Hoe verbeter je de effectiviteit van ICT-inzet in het primair onderwijs?
Herkansen van toetsen leerresultaten en leergedrag
Herkansen: leidt dit tot betere leerresultaten en een beter leergedrag?
Hergebruiken van kennisvragen in toets
Welke invloed heeft het hergebruiken van vragen in een toets?
Goede voorspellers succesvol opstromen havo/vwo
Succesvol opstromen naar vwo-niveau van leerlingen met een havo-advies.
Invloed sturingsdynamiek VO/MBO
Invloed sturingsdynamiek op onderwijspraktijk van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
Responsief leiderschap AOC
Ontwikkeling van responsief leiderschap in AOC
Schrijfonderwijs basisschool
Beter schrijfonderwijs op de basisschool
Sturen kwaliteit po
Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs
Implementatie wet OKE
De Wet OKE, beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemeenten
[extra-breed-algemeen-kolom2]authentiek leiderschap
bedrijfsvoering
duurzame organisatieontwikkeling
goed bestuur
inkoop
leerrendement
leiderschapsstijl
lerarenbeurs
lumpsum
medezeggenschapsraad
ministerie van ocw
onderwijsbegroting-schoolbegroting
onderwijshuisvesting
onderwijsinspectie
onderwijskwaliteit
onderwijssubsidies
onderwijsverzekeringen-risicoafdekking
raad van toezicht
schoolbestuur
schoolgids
schoolleider
schoolplan
schoolprofiel
toezichtkader
transparante organisatie
vrijheid van onderwijs
werkverdelingsplan
wet op het primair onderwijs (WPO)

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest