Schoolgids

De schoolgids is een document dat informatie geeft aan ouders en leerlingen over het functioneren van de school. De visie en de doelen van de school staan erin verwoordt en er staat in hoe het onderwijs georganiseerd is. Ook  vermeldt de schoolgids hoe de school omgaat met zorgleerlingen en kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Verder komen de schoolregels  en buitenschoolse activiteiten aan de orde. Er staan ook algemene gegevens in, zoals het leerlingenaantal en de uitstroomgegevens. Elk jaar krijgen de ouders van leerlingen een vernieuwde schoolgids.Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]

Inschrijven nieuwsbrief

schoolgids

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest