Onderwijshuisvesting

Huisvesting is essentieel voor goed onderwijs. Schoolgebouwen moeten aansluiten bij de onderwijsvisie en passen bij de wensen van de samenleving en de overheid. Denk aan een goed ventilatiesysteem om ziekteverzuim tegen te gaan of de mogelijkheid om meer te kunnen bewegen in de klas.

De regelgeving rondom onderwijshuisvesting is complex. Onderwijsinstellingen kunnen voor de bekostiging voor nieuwbouw, verbouw of renovatie gebruik maken van financieringsmogelijkheden in diverse onderwijswetten. Voor het primair en voortgezet onderwijs speelt het gemeentebestuur daarbij een sleutelrol.

Het schoolbestuur heeft in beginsel de regie bij het realiseren dan wel renoveren van schoolgebouwen. Er zijn ook alternatieven mogelijk: de gemeente als bouwheer dan wel het gedeeld bouwheerschap. Daarnaast zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het onderhoud van het schoolgebouw.

Het beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie en het hoger onderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting. Zij krijgen wel geld van de overheid om hun huisvesting in stand te houden.

Onderwijsinstellingen zijn niet volledig vrij te beschikken over die gebouwen. Zo legt de wet bijvoorbeeld grote beperkingen op aan de verkoop en verhuur van schoolgebouwen.

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 1 september 2022

Gerelateerd

Lespakket
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Probeer de nieuwe digitale leerlijn van de ANWB schooljaar 2023-2024 gratis uit. Meld je nu aan!
ANWB 
Scholing
Gezondheid en veiligheid
Gezondheid en veiligheid
Creëer een gezond en (sociaal) veilig schoolklimaat voor leerling én werknemer.
oo.nl 
Webinar
7 valkuilen bij veranderprocessen in het onderwijs
7 valkuilen bij veranderprocessen in het onderwijs
Webinar met Machiel Karels
Wij-leren.nl Academie 
E-learning module
Sociaal sterkere leerlingen door buitenspel
Sociaal sterkere leerlingen door buitenspel
Stimuleer de sociale ontwikkeling van je leerlingen tijdens buitenspel
Medilex Onderwijs 
Veilig van A naar B met Streetwise DigitaalBedrijfsvoering-onderwijs
Bedrijfsvoering in het basis- en voortgezet onderwijs
redactie
Schermen-schermtijd verminderen
Meer of minder schermen op school?
Ruben du Burck
Klaslokaal, afleiding, invloed van kleuren
De vergeten variabele: het klaslokaal
Ruben du Burck
Wat stuitert daar door je klas?
Wat stuitert daar door je klas? Over kinderen met ADHD en hun leraren
Helèn de Jong


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Hoe maak je van een schoolplein een aantrekkelijke, groene speelomgeving?
Hoe maak je van een schoolplein een aantrekkelijke, groene speelomgeving?
redactie
droedelen en het effect op de luistervaardigheid
Heeft droedelen een positief effect op de luistervaardigheid?
leren van leerlingen basis-kader-beroepsgerichte leerweg
Leren leerlingen van het vmbo anders?
Interventies ter bevordering van sociale vaardigheden en ef volwassenen
Wat is helpend ter bevordering van sociale vaardigheden en executieve functies van volwassenen?
Competenties van werkbegeleiders in hybride leeromgevingen mbo
Welke competenties zijn nodig voor begeleiders in hybride leeromgevingen?
Effect van inrichting van schoolgebouw
Wat is het effect van de inrichting van schoolgebouwen?
Bewegend leren en spelling
Is bewegend leren effectief bij spelling?
Factoren die de inzet van ICT effectiever maken in bo
Hoe verbeter je de effectiviteit van ICT-inzet in het primair onderwijs?
Kleuters activiteiten vaardigheden leerkrachten
Kleuters die wel kunnen maar niet willen, hoe ga je daar mee om?
Bevorderen van duurzaam afvalgedrag leerlingen
Hoe bevorder je duurzaam afvalgedrag van leerlingen?
Praktijksimulaties ontwerpen op mbo
Hoe ontwerp je effectieve praktijksimulaties voor het mbo?
Invloed leeromgeving vo
Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten
Leeromgeving
Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling
Beleidsafwegingen
Beleidsafwegingen bij het ontwerp van onderwijssystemen
Resultaten arbeidsmarkt
Educatieve systemen, vaardigheden en resultaten op de arbeidsmarkt
Schoolkenmerken cognitieve prestatie
Onderwijssystemen, schoolkenmerken en cognitieve prestatie
[extra-breed-algemeen-kolom2]buitenspelen
digitaal schoolbord
facilitaire organisatie
financiering van het onderwijs
gezonde schoolkantine
hygiëne schoolgebouw
inkoop
interieur-en-identiteit-schoolgebouw
klasinrichting
leeromgeving
leerplein
onderwijsbegroting-schoolbegroting
schoolgebouw-ontwerp-bouw
schoolplein - veilig plein
verantwoording

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest