Onderwijsverzekeringen-risicoafdekking

Op een plek waar veel kinderen of jongeren samenkomen, zoals op school, zijn ongelukken niet te vermijden. Ook de weg van en naar school is niet zonder risico’s. Daarom kunnen scholen onder andere de volgende verzekeringen afsluiten:

  • Ongevallenverzekering. Niemand wil een ongeval op school. Zeker niet als daarbij blijvend letsel optreedt. Deze verzekering helpt het slachtoffer aan een compensatie en voorkomt hoge schadeclaims;
  • Reisverzekering. Voor leerlingen en medewerkers die op reis, stage of excursie gaan;
  • Aansprakelijkheidsverzekering. De school is verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van personeel en leerlingen. Eén ongelukkig voorval kan grote gevolgen hebben. Het is daarom noodzakelijk dat de aansprakelijkheid van de onderwijsinstelling goed is geregeld;
  • Rechtsbijstandverzekering;
  • Bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Als het schoolbestuur aansprakelijk wordt gesteld voor bijvoorbeeld een dreigend faillissement;
  • Huisvesting en de inventaris. Als de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting, is de huisvesting en de inventaris via de gemeente verzekerd. Als de gemeente alleen verzekert wat wettelijk verplicht is, dan is mogelijk niet de volledige inventaris verzekerd. De verzekering geldt dan niet voor zaken die een schoolbestuur uit eigen middelen heeft aangeschaft of geschonken heeft gekregen. Het is dus belangrijk om te weten welke zaken de school zelf heeft aangeschaft en of de gemeente deze wel heeft verzekerd. 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 6 september 2022

Gerelateerd

E-learning module
Sociaal sterkere leerlingen door buitenspel
Sociaal sterkere leerlingen door buitenspel
Stimuleer de sociale ontwikkeling van je leerlingen tijdens buitenspel
Medilex Onderwijs 
Webinar
Burgerschap: noodzaak of hype?
Burgerschap: noodzaak of hype?
In gesprek met Jan Bransen - gratis toegang
Wij-leren.nl Academie 
Scholing
Gezondheid en veiligheid
Gezondheid en veiligheid
Creëer een gezond en (sociaal) veilig schoolklimaat voor leerling én werknemer.
oo.nl 
Corona niet het enige gevaar
En wat als het thuis niet veilig is?.
Anton Horeweg
Bedrijfsvoering-onderwijs
Bedrijfsvoering in het basis- en voortgezet onderwijs
redactie
Kinderen met een psychotrauma
Trauma? Dat komt bij ons op school niet voor...
Anton Horeweg
Sociale veiligheid consequent betrouwbaar toegankelijk polyvaaltheorie
Sociale Veiligheid: wat we voor leerlingen kunnen betekenen -3-
Henk Galenkamp
Oordeel van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Onjuist oordeel van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs?
Joost Karels
Traumasensitief team bij psychotrauma
Kinderen in de knel interesseren ons geen knal
Anton Horeweg


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Hoe maak je van een schoolplein een aantrekkelijke, groene speelomgeving?
Hoe maak je van een schoolplein een aantrekkelijke, groene speelomgeving?
redactie
Bewegend leren en spelling
Is bewegend leren effectief bij spelling?
Bevorderen van duurzaam afvalgedrag leerlingen
Hoe bevorder je duurzaam afvalgedrag van leerlingen?
Bevorderen van fitheid van leerlingen in bo
Hoe bevorder je de fitheid van leerlingen?
Inburgeraars en het nut van het vut-model
Volwassen inburgeraars en het nut van het vut-model
Het waarnemen van pestgedrag door leerkrachten
Pestgedrag: heeft elke leerkracht dezelfde opmerkingsgave?
Effect mindfulness training op gedrag en leeropbrengsten
Mindfulnesstraining op school: wat voegt dat toe?
Intensieve mentoring ongemotiveerde havo-jongens
Is intensieve mentoring helpend voor ongemotiveerde jongen?
Effecten van buiten leren op ontwikkeling
Natuuronderwijs buiten: wat zijn de effecten?
Effectieve aanpak verzuim mbo
Hoe pak je verzuim in het mbo effectief aan?
Samenwerking met jeugdhulp
Samenwerking in jeugdhulp: wat levert het op?
[extra-breed-algemeen-kolom2]arbeidsrecht
avg
bedrijfsvoering
buitenspelen
financiering van het onderwijs
inkoop
jeugdcriminaliteit
klachtencommissie
schoolplein - veilig plein
veiligheid
verantwoording
vertrouwenspersoon

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest