Schoolprofiel

Een school moet laten zien wat deze te bieden heeft aan kinderen en ouders. Wat onderscheidt de school van andere scholen in de buurt? Dat is het schoolprofiel.

Ook bij het aantrekken van nieuw personeel en het gemotiveerd houden van zittend personeel is het nuttig als de school duidelijk kan maken waar ze voor staat en waar ze naar streeft.

Het gaat er om dat de school een duidelijk profiel, gezicht, of karakter heeft.

Schoolprofilering is er op gericht om uit de enorme breedte en diversiteit van onderwijsactiviteiten een rode draad te halen die de diverse activiteiten bundelt tot een helder en eenduidig geheel.

Door te zoeken naar die rode profieldraad kunnen activiteiten die voorheen op zichzelf stonden met elkaar worden verbonden. Hierdoor ontstaat zowel intern als extern een duidelijker beeld van de bedoelingen en de kracht van de school.

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.