Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is de eigen bijdrage die ouders jaarlijks betalen aan de instelling waar hun kind naar toe gaat. Dit kan een school zijn, maar ook de kinderopvang of de jeugdhulpverlening. Het bedrag wordt gebruikt voor extraatjes, zoals schoolreisjes en excursies. Het is dus niet voor de aanschaf van onderwijsmateriaal. In Nederland gaat het om een vrijwillige bijdrage. Het is niet verplicht om de eigen bijdrage te betalen, maar als ouders de bijdrage niet betalen kan hun kind van de extra activiteiten buitengesloten worden. De medezeggenschapsraad (MR) stelt de hoogte van de ouderbijdrage vast. De afspraken over de ouderbijdrage zijn beschreven in een overeenkomst tussen de school en de ouders.

Gerelateerd

Nieuwe vormen
Ouderbetrokkenheid is niet moeilijk - Better together!
Peter de Vries
Tips voor ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid; zeven dingen die elke ouder moet weten
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid NeXt
Ouderbetrokkenheid NeXt, Handboek voor mentoren in het voortgezet onderwijs
Joost Karels


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Leerlingen betrekken bij schoolbeleid werkt positief?
Leerlingen betrekken bij schoolbeleid: heeft dat positief effect?
[extra-breed-algemeen-kolom2]Inschrijven nieuwsbrief

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
medezeggenschapsraad
ouderbijdrage

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest