Financiering van het onderwijs

Schoolbesturen krijgen van de Rijksoverheid elk jaar een budget voor de kosten van materiaal en personeel. Dit budget heet de lumpsum. Instellingen bepalen zelf hoe ze de lumpsum besteden. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het financiële beleid van onderwijsinstellingen.

Primair onderwijs

Vanaf januari 2023 wordt de bekostiging van het primair onderwijs vereenvoudigd. Scholen voor het basis- en gespecialiseerd onderwijs krijgen dan een basisbedrag per leerling en school. De verschillende geldstromen (personele en materiele) worden samengevoegd waardoor de bekostiging minder sturend is. Daarnaast wordt de bekostiging beter te voorspellen, doordat deze op kalenderjaarbasis wordt uitgekeerd.

Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs bestaat de basisbekostiging sinds 2022 uit een bedrag per leerling en een vast bedrag voor de hoofdvestiging en permanente nevenvestigingen. De verdeling van aparte budgetten voor personeel en exploitatie is verdwenen. Middelbare scholen krijgen daarnaast extra middelen via aanvullende regelingen. Bijvoorbeeld extra budget voor leerlingen met een onderwijsachterstand.

Middelbaar beroepsonderwijs

Bij de verdeling van de budgetten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie houdt de overheid rekening met het aantal studenten en het aantal diploma's. Naast de lumpsum ontvangen instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs een bijdrage voor individuele kwaliteitsafspraken. De kwaliteitsafspraken gaan onder andere over professionalisering van docenten en schoolleiders en de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming.

Hogescholen en universiteiten

Hogescholen en universiteiten krijgen overheidsgeld voor hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en samenwerking met academische ziekenhuizen. Ze krijgen hiervoor een vast bedrag. Daarnaast krijgen zij een bedrag dat kan veranderen, afhankelijk van hoeveel studenten staan ingeschreven bij erkende bachelor- en masteropleidingen en het aantal afgemaakte bachelors en masters, waarvoor studenten een diploma hebben gekregen. Daarnaast ontvangen hogescholen en universiteiten vaak ook collegegeld en geld van bedrijven of non-profitinstellingen voor onderzoek.

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 5 september 2022

Gerelateerd

Cursus & Materiaal
Kennis & vaardigheden m.b.t. de meldcode
Kennis & vaardigheden m.b.t. de meldcode
Wil jij als leerkracht het verschil maken bij kinderen die thuis onveilig opgroeien? Kijk hoe Augeo daarbij helpt.
Augeo 
E- learning module
Effectief communiceren met behulp van transactionele analyse
Effectief communiceren met behulp van transactionele analyse
Ontrafel jouw manier van communiceren
Medilex Onderwijs 
E-learning module
Zo maak je richtinggevend beleid voor je school
Zo maak je richtinggevend beleid voor je school
Gratis korte module met downloads
Wij-leren.nl Academie 
Congres
Kom naar Onderwijsinzicht - vr. 15 sep 2023
Kom naar Onderwijsinzicht - vr. 15 sep 2023
OnderwijsInzicht is het onderwijscongres voor beslissers & ICT coördinatoren PO-VO rond ICT in het onderwijs.
Kennisnet 
Scholing
Financiën
Financiën
Het goed inrichten en regelen van de financiën heeft veel invloed op goed onderwijs.
oo.nl 
Lesprogramma
Duurzaam ondernemen voor kinderen!
Duurzaam ondernemen voor kinderen!
Wil jij op een speelse en toegepaste manier aan de slag met 21e-eeuwse en burgerschapsvaardigheden?
Fawaka Ondernemersschool 
Kennis & vaardigheden m.b.t. de meldcodeBedrijfsvoering-onderwijs
Bedrijfsvoering in het basis- en voortgezet onderwijs
redactie
Bezoek raad van toezicht
Aandachtspunten bezoek raad van toezicht
Harm Klifman
Varianten bestuur en toezicht
Varianten voor scheiding van bestuur en intern toezicht
Harm Klifman
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Samenwerkingsverbanden: de belangrijkste punten op een rij
Joost Karels
Handboek onderwijsrecht
Handboek onderwijsrecht
Myriam Lieskamp


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Hoe bouw je aan een topteam? Tjipcast 033
Hoe bouw je aan een topteam? Tjipcast 033
redactie
Maarten van Buuren over autonomie en zelfsturing volgens Spinoza
Maarten van Buuren over autonomie en zelfsturing volgens Spinoza
redactie
Wat is de invloed van management op werk, leven en democratie?
Wat is de invloed van management op werk, leven en democratie?
redactie
Omix Webtalks met Ben Tiggelaar - Leiderschap en verandering in het onderwijs.
Omix Webtalks met Ben Tiggelaar - Leiderschap en verandering in het onderwijs.
redactie
Helma van der Hoorn - Bestuurlijke vernieuwingen door vertrouwen
Helma van der Hoorn - Bestuurlijke vernieuwingen door vertrouwen
redactie
Onderwijskwaliteit in een video van één minuut uitgelegd
Onderwijskwaliteit in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Patronen doorbreken en beweging krijgen in organisaties
Patronen doorbreken en beweging krijgen in organisaties
redactie
Tip van Tjip 010  en de spieken studiedag voor onderwijsmanagers
Tip van Tjip 010 en de spieken studiedag voor onderwijsmanagers
redactie
Het belang van maakonderwijs op de basisschool. Tjipcast 020
Het belang van maakonderwijs op de basisschool. Tjipcast 020
redactie
Hoe organiseer je als school kwalitatief goed onderwijs? Tjipcast 044
Hoe organiseer je als school kwalitatief goed onderwijs? Tjipcast 044
redactie
Niveauverschillen havo en vwo leerlingen
Waarin verschillen havo- en vwo-leerlingen van elkaar?
Effecten leerlinggestuurd onderwijs motivatie
Vergroot leerlinggestuurd onderwijs de motivatie van leerlingen?
Muziekonderwijs en onderwijsprestaties achterstandsleerlingen
Heeft muziekonderwijs positieve invloed op onderwijsprestaties?
Klassenverkleining in het vo
Wat zijn effecten van klassenverkleining in het voortgezet onderwijs?
leren van leerlingen basis-kader-beroepsgerichte leerweg
Leren leerlingen van het vmbo anders?
Competenties van werkbegeleiders in hybride leeromgevingen mbo
Welke competenties zijn nodig voor begeleiders in hybride leeromgevingen?
Stimuleren van buitenschools leren
Hoe stimuleer je buitenschools leren?
Stimuleren van NT2 lezers, begrijpend lezen
Hoe stimuleer je begrijpend lezen bij NT2 leerlingen?
Factoren die belemmeren of stimuleren tot buitenlandervaring
Wat brengt mbo-studenten tot de keuze voor een buitenlandervaring?
Persoonlijke competenties entreestudent opleiding mbo2
Wanneer ben je een goede entreestudent voor mbo-niveau 2?
Responsief leiderschap AOC
Ontwikkeling van responsief leiderschap in AOC
Intrinsieke motivatie
Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergrondkenmerken
Schrijfonderwijs basisschool
Beter schrijfonderwijs op de basisschool
Sturen kwaliteit po
Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs
Implementatie wet OKE
De Wet OKE, beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemeenten
[extra-breed-algemeen-kolom2]authentiek leiderschap
autonomie
bedrijfsvoering
curriculum
duurzame organisatieontwikkeling
goed bestuur
leerrendement
leiderschapsstijl
lerarenbeurs
loonadministratie
lumpsum
medezeggenschapsraad
onderwijsbegroting-schoolbegroting
onderwijshuisvesting
onderwijskwaliteit
onderwijssubsidies
onderwijsverzekeringen-risicoafdekking
raad van toezicht
schoolbestuur
schoolleider
schoolprofiel
toezichtkader
transparante organisatie
vrijheid van onderwijs
wet op het primair onderwijs (WPO)

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest