Onderwijstijd

De onderwijstijd is de tijd die besteed wordt voor de uitvoering van het onderwijsprogramma. De onderwijsinspectie heeft drie criteria opgesteld waar onderwijsactiviteiten aan moeten voldoen om gerekend te worden onder onderwijstijd. Het eerste criterium is dat het onderwijs uitgevoerd wordt onder de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van bekwaam onderwijspersoneel. Het tweede criterium is dat het onderwijs deel uitmaakt van het geplande en verplichte onderwijsprogramma. Het derde criterium is dat het onderwijs door een inspirerend en uitdagend karakter moet bijdragen aan een zinvolle invulling van de studielast van de leerlingen.Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Het terugbrengen van contacttijd
Leveren kortere lesuren wat op?
Wat is optimale lesduur in VO
Wat is de optimale lesduur in voortgezet onderwijs?
De invloed van vakanties op het leerrendement
Schoolvakanties: hoe voorkom je leerverlies en terugval?
Onderwijstijd
Beschrijving en effecten van onderwijstijd
[extra-breed-algemeen-kolom2]Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.