Agora

Agora is een onderwijsconcept waarbij autonomie van de lerende een belangrijke rol speelt. De rol van de coach is daarnaast erg belangrijk. Schoolvakken zijn vervangen door onderzoek naar de wereld. Bij het Agora onderwij zijn er geen toetsen, cijfers, methodes of huiswerk.
 
Leerlingen doen zelf kennis op en maken vanuit hun eigen wensen, vragen en interesses een persoonlijke leerroute door vijf ‘werelden’:
 • kunstzinnige wereld
 • wetenschappelijke wereld
 • spirituele wereld
 • maatschappelijke wereld
 • sociale/ethische wereld

Een van de uitgangspunten van Agora is ‘leren vindt het best in vrijheid plaats’. Leraren begeleiden de leerlingen bij hun eigen leerroute en heten daarom ‘coaches’. Ook ouders worden actief betrokken bij het leertraject van hun kind. Leerlingen ronden hun school af met een regulier diploma.

Autonoom leren

Agora gaat feitelijk over autonoom leren. De scholen die werken volgens het Agora concept, begeleiden lerenden, zodat ze steeds meer eigenaarschap (leren) nemen over hun eigen leren. Samen met de coach bepaalt de lerende wat op een bepaald moment zinvol is en wat niet. Het gevolg is dat iedereen zijn eigen leerroute volgt.

Leervraag centraal

De leervraag (challenge) van de lerende staat centraal in het totale leerproces. De nieuwsgierigheid of leergierigheid is leidend voor de leeractiviteiten. Vanuit de leervraag (challenge) ontstaat het leerproces. Hier komt de coach nadrukkelijk aan bod. De coach wordt ook wel Agoriaanse Meester genoemd. De coach stuurt, stimuleert, inspireert, helpt analyseren, adviseert en geeft feedback.

Sociaal leren

Autonoom leren betekent niet ‘in je eentje leren’. Leren vindt altijd plaats te midden van en samen met anderen, binnen en buiten een groep. Die autonomie is onlosmakelijk verbonden met vrijheid én verbondenheid. Elke leerling garandeert die autonomie, vrijheid en verantwoordelijkheid ook voor zijn of haar medeleerlingen. Rekening houden met elkaar en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor elkaars autonomie en vrijheid. Kortom: vrijheid, maar geen vrijblijvendheid. De coaches spelen een sleutelrol in deze dynamiek en in dit pedagogisch klimaat.

Wetenschappelijke onderbouwing Agora concept

De pedagogische en didactische opdracht van Agora is wetenschappelijk onderbouwd middels de volgende theorieën:
 • De zelfbeschikkingstheorie van Deci & Ryan.
 • Het model van zelfregulerend leren van Huh & Reigeluth.
 • Creatief proces in vier fasen van SLO. Creativiteit betekent hier een set aan hersenactiviteiten waar leerlingen mee aan de slag gaan tijdens hun verblijf op Agora. Het gaat hier dan om: kaderen, waarnemen, focussen, verbeelden, divergeren, convergeren, experimenteren, presenteren en probleem oplossen.
 • Learner Centered Psychological Principles van APA (Barbara McCombs), waarbij aandacht is voor meer dan alleen het cognitieve en metacognitieve aspect van de leerling.
 • Theory van Implementation intentions van Peter M. Gollwitzer, om leerlingen met digitale kaartjes bij hun intenties te ondersteunen. Iets willen en vervolgens ook doen zijn twee verschillende dingen.
 • De taxonomie van Robert J. Marzano. Deze helpt in het observeren van een kind en het stellen van de juiste vragen aan hem of haar. Onder andere om de aspecten die hierboven genoemd zijn (bij ‘creativiteit’) naar een hoger niveau te tillen.

Bron: Vereniging Agora

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 3 december 2021

Gerelateerd

Webinar
Burgerschap: noodzaak of hype?
Burgerschap: noodzaak of hype?
In gesprek met Jan Bransen - gratis toegang
Wij-leren.nl Academie 
Gratis webinar
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Bekende experts delen hun kennis
Wij-leren.online Academie 
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!Overdenken en doen
Overdenken en doen - Een pedagogische bijdrage aan adaptief onderwijs.
Luc Stevens
Creativiteit ontwikkelen
Creativiteit - wat is creativiteit en hoe ontwikkel je het?.
Machiel Karels
Creativiteit bevorderen
Creativiteit in je klas.
Dick van der Wateren
Hoe kinderen leren
Hoe kinderen leren: intelligentie - leerprocessen
Arja Kerpel
Onderzoekend en ontwerpend leren
Onderzoekend en Ontwerpend Leren: Wat vraagt dit van de leerkracht?
Sietske van der Wegen
Kritisch denkvermogen onderzoekende houding leerkracht
Actief kritisch denkvermogen en onderzoekende houding: de leerkracht als rolmodel
Sietske van der Wegen
Een klas van denkers
Een klas van denkers
Dick van der Wateren
Leerling als kritische denker
De leerling als kritische denker
Dolf Janson
Effectieve vragen stellen
Effectieve vragen stellen essentieel voor een onderzoekende houding
Sietske van der Wegen
Natuurkunde vanuit verwondering
Verwondering in de les
Dick van der Wateren
Top down denken
Top-down denken in onderwijs en opvoeding
Lisanne van Nijnatten
Leren denken
Leren denken als basis voor succes op school
Dolf Janson
Vijf pijlers voor kwaliteitsbewustzijn op Agorascholen
Het goede doen. En dat samen. Over kwaliteitsbewustzijn in de Agorascholen
Naomi Mertens
Nieuw boek over 10 jaar Agora-onderwijs
Nieuw boek over 10 jaar Agora-onderwijs
Rob Martens
Catharsia - Agora onderwijs in Roermond
Catharsia - een andere visie op onderwijs
Hartger Wassink
De Leeruitdaging
De leeruitdaging - James Nottingham
Machiel Karels
Handboek leren leren
Handboek leren leren - 5 krachtige principes
Arja Kerpel
Het Grote Vindingrijkboek
Het Grote Vindingrijkboek - Creativiteit ontwikkelen in het onderwijs
Arja Kerpel
10 jaar Agora onderwijs
Agora onderwijs - een intrigerende benadering van leren
Machiel Karels
Onderzoekend leren
Denken, dromen, kijken en doen
Bas ter Avest

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Omix Webtalks met Adjiedj Bakas - De onderwijsinrichting van morgen
Omix Webtalks met Adjiedj Bakas - De onderwijsinrichting van morgen
redactie
Omix Webtalks met Ben Tiggelaar - Leiderschap en verandering in het onderwijs.
Omix Webtalks met Ben Tiggelaar - Leiderschap en verandering in het onderwijs.
redactie
Metacognitie in een video van één minuut uitgelegd
Metacognitie in een video van één minuut uitgelegd
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]21st century skills
metacognitie
onderzoekend leren
ontdekkend leren
probleemoplossend vermogen
reflecteren

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest