ICT in het onderwijs

ICT in het onderwijs is een actueel en belangrijk thema.

Goed omgaan met verschillen en dat ook efficiënt registreren is een complexe taak. Daar kan ICT een belangrijke faciliterende rol in spelen.
 
Met name op het gebied van het interactief en adaptief aanbieden van lesstof, kan de computer of tablet erg functioneel zijn.
 
Daarnaast wordt ICT veel ingezet bij het automatisch registreren van vorderingen. De leerkracht kan zo de didactische ontwikkeling van de leerlingen eenvoudig bijhouden.
 
Critici wijzen op de risico's van ondoordacht en overmatig gebruik van tablets en PC's in het onderwijs. De diepgang van het leren zou achteruitgaan en de concentratie van leerlingen laat te wensen over.

Gerelateerd

INZICHT
INZICHT
online scan ICT-basisvaardigheden
Timpaan Onderwijs 
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Hoe groeit jouw school naar kindgericht onderwijs?
De lerende school 
Opleiding tot Mediaprof: word de mediaspecialist in uw organisatie
Opleiding tot Mediaprof: word de mediaspecialist in uw organisatie

OnderwijsAdvies 
Leeromgevingen
Leeromgevingen: rol leerkracht - didactische werkvormen - differentiatie
Arja Kerpel
Woordenschat en ICT
Hoe ICT het woordenschatonderwijs kan verbeteren
Jos C÷p
Digitaal schoolbord
De kracht van het digitaal schoolbord
Jos C÷p
Computerapplicaties
Effectieve computerapplicaties: vergelijk de didactiek, niet het domein
redactie
Blended learning
Blended learning effectiever met regelmatig online toetsen
redactie
Onderzoekend leren
Onderzoekend leren met computersimulaties
redactie
Blended learning
Grenzen verleggen met blended learning
Sylvia Peters
Leren in 2020 - 1
Leren in 2020
Jos C÷p
Vernieuwend bŔtaonderwijs
Vernieuwende aanpakken bŔtaonderwijs verbeteren leerprestaties en vergroten interesse
Annemieke Top
Mythe van leerstijlen
Drie onderwijskundige mythes ontmaskerd
Wilfred Rubens
Digitale didactiek
Tien pijlers van digitale didactiek
Wilfred Rubens
Persoonlijk leren
Effectief differentiŰren, individualiseren en personaliseren in de 21e eeuw
Jos C÷p
Programmeren 1
Leren denken als een programmeur - Digitale bouwvakkers
MarlÚone Goudswaard
Programmeren 2
Leren denken als een programmeur - De vijf denkprocessen in ÚÚn leerlijn
MarlÚone Goudswaard
Digitale dementie
Digitale dementie - Manfred Spitzer
Machiel Karels
De lerende mens
De lerende mens
Arja Kerpel
ICT in kindcentra
Welke rol speelt ICT voor de kinderen in de kindcentra?
Job van Velsen
Kleuters en iPads
Kleuters worden dommer van iPads
Sieneke Goorhuis
Digitale media en kinderhersenen
Digitale media en kinderhersenen
Ewald Vervaet
Data analyse
Big Data en leesplezier
Dick van der Wateren
Stellingen #2032
Goed onderwijs in 2032? Vijf stellingen!
Machiel Karels


Virtual reality
Zijn Augmented Reality en Virtual Reality in het basisonderwijs effectief?
Differentiatievormen
Leren leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs beter volgens convergente of divergente differentiatie?
Adaptieve software
Wat biedt een adaptieve leeromgeving en welke rol heeft de leraar dan?
Welke ICT-vaardigheden zijn nodig voor leerlingen van het praktijkonderwijs?
Blended learning effect
Wat is het effect van blended lesmateriaal op onderwijsresultaten in het voortgezet onderwijs?
Cyberpesten en andere digitaal ongewenst gedrag
Wat zijn effectieve interventies om digitaal ongewenst gedrag in het onderwijs tegen te gaan?
Effect geanimeerde prentenboeken op taalontwikkeling
Hebben geanimeerde prentenboeken effect op risicoleerlingen?
Invloed digitale leeromgevingen op leraren
Wat doen digitale leeromgevingen met leraren?
Kenmerken professionalisering ict-competenties leraren
Hoe ontwikkel je ict-competenties bij leraren?
Online-oefenprogramma's
Hoe en hoe vaak zou je een leerling moeten belonen in een online oefenprogramma om de leerling zo goed mogelijk te motiveren ...
Tablet in het onderwijs
Wat zijn de leeropbrengsten van tabletgebruik in de basisschool?
Programmeeronderwijs stimuleert vaardigheden
Stimuleert programmeerles probleemoplossingsvaardigheden?
Jonge kinderen en tabletgebruik
Is het wenselijk om tabletgebruik door jonge kinderen af te stemmen op hun lichamelijke kenmerken of ontwikkeling?
Verbeteren van informatievaardigheden vmbo-leerlingen
Hoe verbeter je informatievaardigheden van vmbo-leerlingen?
Leerlijnen vergelijken
Leerlijnen van verschillende leergebieden op de basisschool vergeleken
tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren
De online school: welke voorbeelden zijn daarvan en werkt het?
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
Opdrachtgestuurd leren
Differentiatie in de klas middels opdrachtgestuurd leren
Game Interactieve Fictie
Gebruik game Interactieve Fictie (IF) in het taalonderwijs
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Techniek en vakmanschap
Differentiatie binnen beroepsgerichte lessen Techniek & Vakmanschap
Digitale gymles
Terugkijken met een tablet: De opbrengsten van de digitale gymles
Gebruik animaties po
Gebruik van animaties in basisonderwijs
Animaties natuur po
Gebruik van animaties bij natuuronderwijs in het basisonderwijs
Animaties taal po
Gebruik van animaties bij taal in basisonderwijs
Animaties rekenen po
Gebruik van animaties bij rekenen in het basisonderwijs
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.