LVS
Digitale toetsen
Professionalisering
Blended learning E-learning trends en ontwikkelingen
Rekenen
Dyscalculie Verbeteren rekenvaardigheid mbo
Taal
Game Interactieve Fictie Vroege ontwikkeling geletterdheid ICT-vroege geletterdheid Verhaalbegrip kleuters met ICT
Leren
Adaptieve software Blended learning Cognitieve balans Onderzoekend leren Kwaliteit leermateriaal Effectiever onderwijs Edutainment Blended learning effect E-portfolio’s Burgerschap games Verbeteren leerprestaties ICT differentiatie Programmeren 2 Programmeren 1 Mythe van leerstijlen Online informatievaardigheden methoden
Lezen
Lezen met lees-app Ontluikende geletterdheid ICT oplossing problemen lezen Digitale leeskilometers groep 3
Middelen
Computerapplicaties Digitaal schoolbord ICT-beleidsplan Leren in 2020 - 1 ICT in kindcentra Leren in 2020 - 2 Onderwijs en ICT Werking en beperking
Problemen
Cyberpesten Digitale dementie Digitale media en kinderhersenen Problematisch internetgedrag Kleuters en iPads
ICT
Digitale leermiddelen Digitale geletterdheid vo ICT-innovatie Tablet in het onderwijs Nieuwsgierigheid computergames Integreren in klassenpraktijk Buitenschoolse mediagebruik Jonge kinderen en tabletgebruik Digitale gymles Opleiding ICT beheerder
Verder kijken
ict onderwijs digitale vaardigheden ICT rekenen software internet informatie zoeken kennis learning analytics samenwerkend leren metacognitieve vaardigheden tutor scaffolding multimedia beeld geluid audio multimedia geheugen ict multimedia geheugen ict effectief leren multimedia geheugen ict effectief leren bronnen multimedia geheugen zelfsturing ict opbrengstgericht werken digitaal leerlingvolgsysteem professionalisering ict praktijk serious games beroepsonderwijs synchroon coachen opleiding leraren tekst schrijven outline tool toetsen leerlingvolgsysteem opbrengsten TPACK ICT integratie onderwijs typen schrijven typecursus lezen videovoorbeelden ict effect animatie leerproces instructie video

 

Welke rol speelt ICT voor de kinderen in de kindcentra?

Job van Velsen

Adviseur en projectleider bij Etuconsult

  

jobvanvelsen@etuconsult.nl 

  Geplaatst op 1 juni 2014

van Velsen, J. (2014). Welke rol speelt ICT voor de kinderen in de kindcentra?.
Geraadpleegd op 19-09-2017,
van https://wij-leren.nl/ict-kinderopvang.php

Impressie status ICT bij flexibele organisatievormen

Als projectleider van het Landelijk  Steunpunt Brede Scholen houd ik goed zicht op ICT-ontwikkelingen in  Integrale Kindercentra, Brede Scholen, Sterrenscholen en allerlei aanverwante instanties. In deze bijdrage een impressie van de huidige stand van zaken rond ICT en flexibele organisatievormen.

Veel ontwikkelingen

ICT-gebruik  is volop in ontwikkeling. Het is de tendens en de wens van organisaties om verschillende ICT functies  als administratie, aanwezigheidsregistratie en inhoud te integreren in één concept. Dat gaat nog niet helemaal vanzelf. Eigenlijk is het wiel wel uitgevonden maar het rijden lukt nog niet. 

Compatibiliteit laat te wensen over

De kinderopvang weet alles van slecht op elkaar aansluitende administratieve systemen, maar met inhoudelijke programma’s is er minder ervaring. De integratie van inhoudelijke methodieken verloopt in het onderwijs ook nog niet voortvarend  omdat concurrerende uitgeverijen geen belang bij compatibiliteit lijken te hebben. Daar worden nu gesprekken over gevoerd.

Snel groeiend aanbod van Apps

Apps voor jonge kinderen vliegen als paddenstoelen uit de grond. Adviserende sites en begeleidende programma’s houden gelijke tred met deze ontwikkeling.  Zo ontwikkelde het Kinderopvangfonds Digidreumes voor pedagogisch medewerkers en ouders. Digidreumes zorgt voor actuele informatie en beoordelingen van peuter en kleuterapps.  Voor het basisonderwijs zijn er Kennisnet, Digischool en de snel groeiende site Eduapp. Er is waarschijnlijk geen klas meer te vinden die geen Digibord heeft.

Potentie onvoldoende benut

Het zijn mooie middelen,  maar de potenties van het ‘gewone’  internet en de social media worden nog onvoldoende benut.  Ik zie Internet als een middel voor kinderen om zich de wereld eigen te maken. Andersom slaan kinderen via het Internet bruggen naar de wereld. Thuis doen ze dat al, school en kinderopvang kunnen hier nog meer op aansluiten zodat er community’s ontstaan. 

Weerstand

De ontwikkelingen gaan snel en natuurlijk is er ook weerstand.  Angst voor het onbekende en vooral gebrek aan  tijd om het je toe te kunnen eigenen zijn daar debet aan. Er is weinig maatschappelijke ruimte en er wordt, zeker op dit moment, niet in geïnvesteerd. Maar uiteindelijk moet je het vooral ook willen.  Ik zie dan  dat er toch al veel is bereikt!

Enkele voorbeelden

ICT staat prominent op de agenda bij de twaalf scholen die deel uit maken van de  pilot ‘Flexibilisering onderwijstijden’ . Bij de Sterrenscholen met openingstijden van 7 tot 7, geïndividualiseerde leerreizen en nadruk op taal en rekenen is geïntegreerde ITC een must. 
 
Laterna Magica is een prachtig voorbeeld van een kindcentrum dat zich manifesteert als ‘natuurlijk lerende school’. Ook daar volgen kinderen hun persoonlijke leerlijn.  Er wordt gewerkt met digitale portfolio’s  die met ouders worden besproken. Kinderen mogen daar bij zijn.  Peuters werken er met Ipads die door ouders zijn aangeschaft.

Rooskleurige toekomst

Deze voorlopers staan nog maar aan het begin. Maar: goed voorbeeld doet goed volgen en de kinderen lopen op de troepen vooruit.  De ICT toekomst lijkt er rooskleurig uit te zien!

van Velsen, J. (2014). Welke rol speelt ICT voor de kinderen in de kindcentra?.
Geraadpleegd op 19-09-2017,
van https://wij-leren.nl/ict-kinderopvang.php

Gerelateerd

Brede school
Brede school - Top tien kenmerken van brede scholen
Job van Velsen
Leren in 2020 - 1
Leren in 2020
Jos Cöp
Pedagogisch kader
Pedagogisch kader professionele netwerken onderwijs en kinderopvang
Helèn de Jong
Pedagogisch kader
Pedagogisch kader professionele netwerken onderwijs en kinderopvang
Helèn de Jong

Virtual reality
Zijn Augmented Reality en Virtual Reality in het basisonderwijs effectief?
Adaptieve software
Wat biedt een adaptieve leeromgeving en welke rol heeft de leraar dan?
Welke ICT-vaardigheden zijn nodig voor leerlingen van het praktijkonderwijs?
Blended learning effect
Wat is het effect van blended lesmateriaal op onderwijsresultaten in het voortgezet onderwijs?
Cyberpesten en andere digitaal ongewenst gedrag
Wat zijn effectieve interventies om digitaal ongewenst gedrag in het onderwijs tegen te gaan?
Online-oefenprogramma's
Hoe en hoe vaak zou je een leerling moeten belonen in een online oefenprogramma om de leerling zo goed mogelijk te motiveren ...
Tablet in het onderwijs
Wat zijn de leeropbrengsten van tabletgebruik in de basisschool?
Jonge kinderen en tabletgebruik
Is het wenselijk om tabletgebruik door jonge kinderen af te stemmen op hun lichamelijke kenmerken of ontwikkeling?
Leerlijnen vergelijken
Leerlijnen van verschillende leergebieden op de basisschool vergeleken
Implementatie wet OKE
De Wet OKE, beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemeenten
Taallijn peuters kleuters
Het effect van Taallijn bij peuters en kleuters
Binnen- en buitenschools
Het verbinden van binnen- en buitenschools leren van leerlingen: de ontwikkeling van een verklarend raamwerk
Peuters begeleiden spel
Peuters begeleiden bij spel is goed voor hun leervermogen
Effecten vroegschoolse educatie
Effecten van voor- en vroegschoolse educatie en opvang op latere ontwikkeling van kinderen
Effecten brede scholen
Variatie in brede scholen en hun effecten
Effectiviteitskenmerken
Vroeg- en voorschoolse educatie onder de loep
Condities buitenschoolse opvang
Condities voor een goede tussenschoolse opvang
Knopvaardig is wat anders dan digitaal geletterd
Kennis leren verwerven met informatie van internet
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.