Welke rol speelt ICT voor de kinderen in de kindcentra?

Job van Velsen

Adviseur en projectleider bij Etuconsult

  

  Geplaatst op 1 juni 2014

Impressie status ICT bij flexibele organisatievormen

Als projectleider van het Landelijk  Steunpunt Brede Scholen houd ik goed zicht op ICT-ontwikkelingen in  Integrale Kindercentra, Brede Scholen, Sterrenscholen en allerlei aanverwante instanties. In deze bijdrage een impressie van de huidige stand van zaken rond ICT en flexibele organisatievormen.

Veel ontwikkelingen

ICT-gebruik  is volop in ontwikkeling. Het is de tendens en de wens van organisaties om verschillende ICT functies  als administratie, aanwezigheidsregistratie en inhoud te integreren in één concept. Dat gaat nog niet helemaal vanzelf. Eigenlijk is het wiel wel uitgevonden maar het rijden lukt nog niet. 

Compatibiliteit laat te wensen over

De kinderopvang weet alles van slecht op elkaar aansluitende administratieve systemen, maar met inhoudelijke programma’s is er minder ervaring. De integratie van inhoudelijke methodieken verloopt in het onderwijs ook nog niet voortvarend  omdat concurrerende uitgeverijen geen belang bij compatibiliteit lijken te hebben. Daar worden nu gesprekken over gevoerd.

Snel groeiend aanbod van Apps

Apps voor jonge kinderen vliegen als paddenstoelen uit de grond. Adviserende sites en begeleidende programma’s houden gelijke tred met deze ontwikkeling.  Zo ontwikkelde het Kinderopvangfonds Digidreumes voor pedagogisch medewerkers en ouders. Digidreumes zorgt voor actuele informatie en beoordelingen van peuter en kleuterapps.  Voor het basisonderwijs zijn er Kennisnet, Digischool en de snel groeiende site Eduapp. Er is waarschijnlijk geen klas meer te vinden die geen Digibord heeft.

Potentie onvoldoende benut

Het zijn mooie middelen,  maar de potenties van het ‘gewone’  internet en de social media worden nog onvoldoende benut.  Ik zie Internet als een middel voor kinderen om zich de wereld eigen te maken. Andersom slaan kinderen via het Internet bruggen naar de wereld. Thuis doen ze dat al, school en kinderopvang kunnen hier nog meer op aansluiten zodat er community’s ontstaan. 

Weerstand

De ontwikkelingen gaan snel en natuurlijk is er ook weerstand.  Angst voor het onbekende en vooral gebrek aan  tijd om het je toe te kunnen eigenen zijn daar debet aan. Er is weinig maatschappelijke ruimte en er wordt, zeker op dit moment, niet in geïnvesteerd. Maar uiteindelijk moet je het vooral ook willen.  Ik zie dan  dat er toch al veel is bereikt!

Enkele voorbeelden

ICT staat prominent op de agenda bij de twaalf scholen die deel uit maken van de  pilot ‘Flexibilisering onderwijstijden’ . Bij de Sterrenscholen met openingstijden van 7 tot 7, geïndividualiseerde leerreizen en nadruk op taal en rekenen is geïntegreerde ITC een must. 
 
Laterna Magica is een prachtig voorbeeld van een kindcentrum dat zich manifesteert als ‘natuurlijk lerende school’. Ook daar volgen kinderen hun persoonlijke leerlijn.  Er wordt gewerkt met digitale portfolio’s  die met ouders worden besproken. Kinderen mogen daar bij zijn.  Peuters werken er met Ipads die door ouders zijn aangeschaft.

Rooskleurige toekomst

Deze voorlopers staan nog maar aan het begin. Maar: goed voorbeeld doet goed volgen en de kinderen lopen op de troepen vooruit.  De ICT toekomst lijkt er rooskleurig uit te zien!

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Professionalisering
De beste nascholing volg je bij Medilex Onderwijs
De beste nascholing volg je bij Medilex Onderwijs
Gemiddeld beoordelen deelnemers ons met een 8,4
Medilex Onderwijs 
Leren in 2020 - 1
Leren in 2020
Jos Cöp
Brede school
Brede school - Top tien kenmerken van brede scholen
Job van Velsen
Online begeleiding lopende band werk
Online begeleiding als lopende bandwerk
Wilfred Rubens
Pedagogisch kader
Pedagogisch kader professionele netwerken onderwijs en kinderopvang
Helèn de Jong
Een kindcentrum
Een kindcentrum - waarom zou u dat willen?
Machiel Karels

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

ICT kennis leerlingen praktijkonderwijs
ICT kennis leerlingen praktijkonderwijs
redactie
Is het tijd voor een digitale revolutie in het beroepsonderwijs?
Is het tijd voor een digitale revolutie in het beroepsonderwijs?
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]automatisering in het onderwijs
blended learning
brede school
bso
dagarrangementen
digitale leeromgeving
e-learning
electronische leeromgeving - ELO
integraal kindcentrum (IKC)
kinderdagverblijf (KDV)
kinderopvang
learning analytics
mediawijsheid
online onderwijs
peuterspeelzaal
sterrenschool

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest