Sterrenschool

De Sterrenschool is een innovatief concept voor kinderopvang en primair onderwijs voor kinderen van nul tot twaalf jaar.

De Sterrenschool is het hele jaar open, en dagelijks van zeven uur ’s morgens tot zeven uur’s avonds. Op De Sterrenschool werken opvang en onderwijs aan dezelfde leerdoelen, en verblijven kinderen gedurende de dag in hetzelfde leer- en werkklimaat.
 
De Sterrenschool kent geen jaarklassensysteem. In plaats hiervan volgen kinderen individuele leerlijnen die op hun persoon zijn toegespitst. In het curriculum is veel aandacht voor taal, rekenen en lezen.
 
In de buurt vervult De Sterrenschool een centrale functie en biedt het diensten waar buurtbewoners en ouders behoefte aan hebben.

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.