Annemieke Top

Kwaliteitszorgmedewerker / beleidsondersteuner

Website: Hoornbeeck College
LinkedIn profiel Annemieke Top

Annemieke Top voltooide in 2016 de master Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens de master was zij stagiare bij wij-leren.nl. Ze hield zich vooral bezig met een onderzoek naar de impact van wij-leren.nl op professionals in de onderwijspraktijk.

Voorafgaand aan de master Onderwijswetenschappen volgde Annemieke de bachelor Onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht. Als specialisatie volgde zij de minors Orthopedagogiek en Leerproblemen. Om de geleerde theorie meteen in de praktijk te brengen, was Annemieke tijdens de studie werkzaam als bijlesdocent. 

Annemieke werd na het behalen van haar masterdiploma kwaliteitszorgmedewerker en is nu beleidsadviseur bij ROC Hoornbeeck College te Amersfoort. In deze functie is ze ook Skills-coördinator - ze coördineert en faciliteert deelname van studenten aan vakwedstrijden van World Skills the Netherlands - en ondersteuner van de Studentenraad van het Hoornbeeck College.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!


Artikelen van deze auteur

Passend mbo onderwijs
Passend onderwijs in het mbo maakt meer los dan gedacht
Annemieke Top
Leerproces evalueren
Praten over het leerproces bevordert metacognitieve vaardigheden
Annemieke Top
Leerweg mbo
Voorziet gecombineerde leerweg mbo in behoefte?
Annemieke Top
Motivatie vmbo
Training helpt leraren vmbo-leerlingen te motiveren
Annemieke Top
Sociale pubers
Geliefde pubers meer geneigd tot delen
Annemieke Top
Programma LeerKracht
Programma LeerKracht doorbreekt eilandjescultuur
Annemieke Top
Autonomie leraren
Autonomie van leraren stimuleren verhoogt prestaties van scholen
Annemieke Top
TIMSS-2015
Basisschoolleerling minder goed in de exacte vakken
Annemieke Top
Leesmotivatie bevorderen
Investeren in leesmotivatie bevordert motivatie en leesvaardigheid
Annemieke Top
Schoolkeuze havo/vwo
Selectie op basis van talent is goed voor de leerresultaten
Annemieke Top
Leerwinst formatief toetsen
Grotere leerwinst door begeleiding leerkrachten bij gebruik formatieve toetsen
Annemieke Top
Vernieuwend bètaonderwijs
Vernieuwende aanpakken bètaonderwijs verbeteren leerprestaties en vergroten interesse
Annemieke Top
Ontwikkelend bewegen
Al springend leer je beter rekenen
Annemieke Top
Meedenken aan onderwijskwaliteit
Meer zeggenschap over onderwijskwaliteit vanuit praktijk gevraagd
Annemieke Top
Interpersoonlijke identiteit
Relatie met leerling van invloed op welzijn docent
Annemieke Top
OGW en samenwerking
Samenwerking bevordert opbrengstgericht werken
Annemieke Top
Communicatie met ouders
Thuis in school: samen leren begint bij communiceren
Annemieke Top
Loopbaanoriëntatie
De rol van ouders bij keuze- en loopbaanbegeleiding
Annemieke Top
Ouders en VVE
Ouderbetrokkenheid in voor- en vroegschoolse educatie
Annemieke Top
Bouwstenen verandercapaciteit
MBO-docenten die samen blijven leren, gaan beter met verandering om
Annemieke Top
Professioneel vermogen
Training, teams en netwerken versterken professioneel vermogen leraar
Annemieke Top
Weinig ICT-gebruik
Leraren benutten specifieke mogelijkheden ICT nauwelijks
Annemieke Top
Gelijke kansen
Sociaal milieu nog altijd van invloed op schoolloopbaan
Annemieke Top
Zelfvertrouwen leerkracht
Storend leerlinggedrag maakt leraren onzeker
Annemieke Top
Differentiatie methodiek
Differentiatie: Samenwerken in homogene en heterogene groepen
Annemieke Top
Rekentaalkaart
Leraren leren omgaan met taal in de rekenles
Annemieke Top
Luisterend bestuur
Ondersteuning schoolleiders door bestuurders essentieel voor onderwijskwaliteit
Annemieke Top
Creatief begaafd
Uitdagend onderwijs voor creatief begaafde leerlingen
Annemieke Top

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest