Combinatieklas

Een combinatieklas is een groep van twee of meerdere gecombineerde leerjaren, bijvoorbeeld groep 4 en 5  of 7 en 8.

Voordelen van een combinatieklas kunnen zijn:

  • Leeftijdsverschil kan positieve invloed hebben;
  • Jonge kind leert van oudere;
  • Oudere kind is behulpzaam ten opzichte van jongere;
  • Kinderen ontwikkelen het zelfstandig werken;
  • Kinderen die voor of achter lopen kunnen gemakkelijk meedoen met de andere groep.

Nadelen van een combinatieklas kunnen zijn: 

  • De leerkracht is minder beschikbaar;
  • Jongere kinderen kunnen onzeker worden van oudere kinderen die veel meer kunnen.
  • Oudere kinderen ervaren groepsactiviteiten soms als kinderachtig.

Ook in Montessori, Dalton en Jenaplan onderwijs wordt leeftijddoorbrekend les gegeven.

Door dalende leerlingaantallen en krimpende scholen komen er soms steeds meer combinatieklassen voor. Onderzoek heeft aangetoond dat dit niet nadelig hoeft te zijn voor kinderen, zowel qua leerprestaties als welbevinden. Wel vraagt het een specifieke aanpak van leerkrachten, vooral op organisatorisch niveau. In lesmethodes wordt vaak rekening gehouden met combinatiegroepen en aangegeven hoe de les gegeven kan worden.
 

Gerelateerd

Montessori onderwijs methode
Montessori methode - wat is Montessori onderwijs?
Machiel Karels
Kleine scholen
Hoe een kleine school kan overleven
Martie de Pater
Groepsprocessen
Groepsprocessen in de klas
Anton Horeweg
Differentiëren is te leren
Differentiëren is te leren
Helèn de Jong


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Coöperatief leren in een video van één minuut uitgelegd
Coöperatief leren in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Effect combinatieklas op leerprestaties en leerkracht
De combinatieklas: wat doet die met de leerprestaties en leerkracht?
Leren met een licht verstandelijke beperking
Hoe bevorder je eigenaarschap bij leerlingen met een licht verstandelijke beperking?
Werken met weektaak relatie metacognitieve vaardigheden
Werken met een weektaak: wat levert het op voor leerlingen?
Ondersteuning van kleuterspel
Hoe stimuleer je kleuters bij stagnerend spel?
Samenwerkend leren inzetten
Hoe zet je samenwerkend leren goed in?
Samenwerken op projectbasis en de effecten op leerresultaten
Hoe kan samenwerkend leren succesvol zijn voor mbo-leerlingen?
Project-based-learning (PBL)
Hoe vergroot project-based-learning vaardigheden van vo-leerlingen?
Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen
Wat is de invloed van het ‘kwartiertjesrooster’ op de taakgerichtheid van leerlingen?
Effecten van learning analytics bij computer ondersteund samenwerkend leren
[extra-breed-algemeen-kolom2]Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.