Kinderdagverblijf (kdv)

Een kinderdagverblijf is een plaats waar jonge kinderen (baby's en peuters) worden opgevangen. Dit kan voor een hele of een halve dag zijn.

Op een groep werken leid(st)ers en de kinderen zitten in een groep van maximaal 14 kinderen op 2 leidsters bij peuters en 9 baby's op 2 leidsters.

Een kinderdagverblijf is bedoeld om kinderen op te vangen van werkende of studerende ouders.

In Nederland is het gebruikelijk dat kinderen tot hun 4e verjaardag op een kinderdagverblijf zitten. Vanaf hun 4e verjaardag gaan kinderen naar de basisschool.

Gerelateerd

Brede school
Brede school - Top tien kenmerken van brede scholen
Job van Velsen
Ouderbetrokkenheid in VVE
Ouderbetrokkenheid in VVE
Peter de Vries
Pedagogisch kader
Pedagogisch kader professionele netwerken onderwijs en kinderopvang
Helèn de Jong
Pedagogisch kader
Pedagogisch kader professionele netwerken onderwijs en kinderopvang
Helèn de Jong
ICT in kindcentra
Welke rol speelt ICT voor de kinderen in de kindcentra?
Job van Velsen
Kinderen opvoeden
Wat maakt kinderen gelukkig?
Steven Pont
Ontwikkeling peuter
Peuters niet behandelen alsof het al echte leerlingen zijn
Sieneke Goorhuis


ontwerpcriteria samenwerking scholen en partners
Samenwerking tussen scholen en educatieve partners
Leerlijnen vergelijken
Leerlijnen van verschillende leergebieden op de basisschool vergeleken
Implementatie wet OKE
De Wet OKE, beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemeenten
Taallijn peuters kleuters
Het effect van Taallijn bij peuters en kleuters
Binnen- en buitenschools
Het verbinden van binnen- en buitenschools leren van leerlingen: de ontwikkeling van een verklarend raamwerk
Peuters begeleiden spel
Peuters begeleiden bij spel is goed voor hun leervermogen
Effecten vroegschoolse educatie
Effecten van voor- en vroegschoolse educatie en opvang op latere ontwikkeling van kinderen
Effecten brede scholen
Variatie in brede scholen en hun effecten
Effectiviteitskenmerken
Vroeg- en voorschoolse educatie onder de loep
Condities buitenschoolse opvang
Condities voor een goede tussenschoolse opvang
[extra-breed-algemeen-kolom2]Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.