Peuterspeelzaal


Een peuterspeelzaal is in Nederland een opvang waar kleine kinderen van twee of drie jaar enige uren per week kunnen verblijven onder leiding van één of twee volwassenen.
 
Een peuterspeelzaal kent veel tijd en ruimte voor vrij spel, maar heeft ook kringmomenten waarin groepsactiviteiten worden gedaan. Er is zodoende stimulatie van
  • taalontwikkeling - voorlezen, rijmen, zingen;
  • motorische ontwikkeling; buitenspel, prikken, knippen plakken, kralen rijgen;
  • sociaal-emotionele ontwikkeling: samen spelen, rollen spel, vieren;
  • cognitieve ontwikkeling; thematisch werken, puzzelen, enz.
Door de peuterspeelzaal wordt een kind voorbereid op de kleuterschool; het went aan de vaste ritmes en routines die een dagdeel op de peuterspeelzaal meebrengt.
Een kind moet de peuterspeelzaal doorgaans verlaten als het vier wordt. Kinderen mogen vanaf 4 jaar naar de basisschool.
 
Sommige kinderen krijgen een VVE verwijzing via het consultatiebureau. Dit zijn kinderen met een mogelijk risico op achterstand en zij kunnen op die manier op een peuterspeelzaal geplaatst worden. VVE staat voor voor-en vroegschoolse educatie en geeft kinderen de gelegenheid zich kansrijk te ontwikkelen.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 31 januari 2022

Gerelateerd

Scholing
Ontwikkeling
Ontwikkeling
Van kind naar volwassene, van beginner naar expert
oo.nl 
Ontwikkeling peuter
Peuters niet behandelen alsof het al echte leerlingen zijn.
Sieneke Goorhuis
Ouderbetrokkenheid in VVE
Ouderbetrokkenheid in VVE
Peter de Vries
Brede school
Brede school - Top tien kenmerken van brede scholen
Job van Velsen
Een doorgaande lijn in zelfsturing
Een doorgaande lijn in zelfsturing
Lilian van der Bolt
Succesvolle transitie kenmerken naar IKC
Een succesvolle transitie naar een IKC heeft deze zes kenmerken
Joost Karels
Peuters en kleuters in een groep
Werk met peuters en kleuters in één groep
Lianne Jongsma
De kleutervriendelijke school
De kleutervriendelijke school
Bertine van den Oever
Uitdagende peuters en kleuters uitdagen
Uitdagende peuters en kleuters uitdagen
Lianne Jongsma
Uitdagende peuters en kleuters uitdagen
Uitdagende peuters en kleuters uitdagen
Lianne Jongsma
ICT in kindcentra
Welke rol speelt ICT voor de kinderen in de kindcentra?
Job van Velsen
Kinderen opvoeden
Wat maakt kinderen gelukkig?
Steven Pont


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Effecten van aanpakken voor een soepele overgang naar po
Vier jaar! Hoe stimuleer je een soepele overgang naar de basisschool?
Stimuleren van buitenschools leren
Hoe stimuleer je buitenschools leren?
Het belang van vroegsignalering bij ontwikkelingsvoorsprong
Hoe belangrijk is het vroeg signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong?
Factoren die de inzet van ICT effectiever maken in bo
Hoe verbeter je de effectiviteit van ICT-inzet in het primair onderwijs?
Ontwikkelingsaspecten voorspellen leerprestaties kleuters
Welke ontwikkelingsaspecten van kleuters voorspellen leerprestaties in groep 3?
Instructie en begeleiding begrijpend luisteren in relatie begrijpend lezen
Heeft begrijpend luisteren invloed op begrijpend lezen?
Ontwikkeling van peuters vve aanbod
Welk VVE programma heeft het meest effect? Langdurig of kort en intensief?lijkblijvende intensiteit of met toenemende intensi...
Effect aanmeldingen VO-loten
Loten om op school te komen, wat doet dat met aanmeldingen?
Doorgaande lijn van voorschool naar vroegschool
Heeft een soepele overgang vanaf de voorschool voordelen?
ontwerpcriteria samenwerking scholen en partners
Samenwerking tussen scholen en educatieve partners
Ouderbetrokkenheid VVE
Differentiatie in ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie
Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
Onderwijsachterstandenbeleid op voorschool en basisschool
Doelgroepkinderen
VVE-doelgroepkinderen in de voorschoolse fase
Implementatie wet OKE
De Wet OKE, beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemeenten
Taallijn peuters kleuters
Het effect van Taallijn bij peuters en kleuters
[extra-breed-algemeen-kolom2]brede school
bso
dagarrangementen
integraal kindcentrum (IKC)
kinderdagverblijf (KDV)
kinderopvang
peuterspeelzaal
sterrenschool
voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest