Peuterspeelzaal


Een peuterspeelzaal is in Nederland een opvang waar kleine kinderen van twee of drie jaar enige uren per week kunnen verblijven onder leiding van één of twee volwassenen.
 
De gedachte achter peuterspeelzalen is kinderen aan de school te laten wennen door ze bij elkaar in klassen te zetten. Ze kunnen in een peuterspeelzaal veel spelen, waardoor ze zich ontwikkelen. Ook kunnen de kinderen onderling aan het sociale contact wennen en leren ze naar de leidster luisteren.
 
Er zijn peuterspeelzalen die naast spelen en het ontwikkelen van sociale vaardigheden ook iets willen doen aan de cognitieve ontwikkeling van de peuters.
 
Een kind moet de peuterspeelzaal doorgaans verlaten als het vier wordt. Kinderen mogen vanaf 4 jaar naar de basisschool.

Gerelateerd

Begrijpend luisteren bij kleuters
Begrijpend luisteren bij kleuters

Timpaan Onderwijs 
Brede school
Brede school - Top tien kenmerken van brede scholen
Job van Velsen
Ouderbetrokkenheid in VVE
Ouderbetrokkenheid in VVE
Peter de Vries
ICT in kindcentra
Welke rol speelt ICT voor de kinderen in de kindcentra?
Job van Velsen
Kinderen opvoeden
Wat maakt kinderen gelukkig?
Steven Pont
Ontwikkeling peuter
Peuters niet behandelen alsof het al echte leerlingen zijn
Sieneke Goorhuis


ontwerpcriteria samenwerking scholen en partners
Samenwerking tussen scholen en educatieve partners
Leerlijnen vergelijken
Leerlijnen van verschillende leergebieden op de basisschool vergeleken
Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
Onderwijsachterstandenbeleid op voorschool en basisschool
Doelgroepkinderen
VVE-doelgroepkinderen in de voorschoolse fase
Implementatie wet OKE
De Wet OKE, beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemeenten
Taallijn peuters kleuters
Het effect van Taallijn bij peuters en kleuters
Binnen- en buitenschools
Het verbinden van binnen- en buitenschools leren van leerlingen: de ontwikkeling van een verklarend raamwerk
Peuters begeleiden spel
Peuters begeleiden bij spel is goed voor hun leervermogen
Aansluiting VVE en schoolloopbaan
Aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en verdere schoolloopbaan
Effecten vroegschoolse educatie
Effecten van voor- en vroegschoolse educatie en opvang op latere ontwikkeling van kinderen
Gemeenten schoolbesturen
De rol van gemeenten en schoolbesturen bij VVE
Effecten brede scholen
Variatie in brede scholen en hun effecten
[extra-breed-algemeen-kolom2]Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.