Facilitaire organisatie

Om goed onderwijs te kunnen bieden, heeft een school verschillende faciliteiten nodig. Zo is een school gebaat bij goede huisvesting en moderne computers. Vrijwel alle (middelgrote) onderwijsorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs kennen een bovenschools stafbureau (soms ook bestuurskantoor of servicebureau genoemd) dat het bestuur, de schoolleiding en de individuele medewerkers ondersteunt. Zo kunnen leerkrachten er bijvoorbeeld terecht voor vragen op het gebied van ICT. Middelbare scholen hebben hiervoor ook vaak zelf mensen in dienst.

Hbo- en mbo-opleidingen werkten bijvoorbeeld met centrale diensten zoals de diensten voor huisvesting en facilitaire zaken of ICT. Universiteiten hebben vaak een facilitair bedrijf in huis, dat bijvoorbeeld het gebouwenbestand beheert en onderhoudt, het digitale netwerk beheert of alle inkoopprocessen ondersteunt.

Het facilitair management krijgt een steeds belangrijkere rol, nu veel scholen en onderwijsinstellingen bezig zijn met hybride leeromgevingen.

 

Laatst geactualiseerd op 5 september 2022

Gerelateerd

Congres
De hoek in!
De hoek in!
Doelgericht hoekenspel in groep 1 en 2
Medilex Onderwijs 
Onderwijsboeken
Studeren met succes studenten
Studeren met succes studenten
Studenten zijn zich vaak niet van bewust van hoe hun brein leert en welke aanpakken optimaal zijn.
Uitgeverij Ten Brink 
Bedrijfsvoering in het basis- en voortgezet onderwijs
redactie
Gezonde leefstijl
Niet meedrinken in de keet. Leerplankader voor een gezonde leefstijl
René Leverink


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Omix Webtalks met Jitske Kramer - Culturen en tribes in het onderwijs.
Omix Webtalks met Jitske Kramer - Culturen en tribes in het onderwijs.
redactie
Omix Webtalks met Remco Claassen - Ikologie in het onderwijs
Omix Webtalks met Remco Claassen - Ikologie in het onderwijs
redactie
Gezinsproblematiek en gedragsontwikkeling
Gezinsproblematiek: wat doet dit met een kind?
Hoogbegaafde kinderen homogene of heterogene klas
Wanneer voelen hoogbegaafde kinderen zich op hun plek?
Loopbaanbegeleider van invloed op welbevinden mbo-er
Heeft een vaste LOB-begeleider meerwaarde voor studenten?
Effect van inrichting van schoolgebouw
Wat is het effect van de inrichting van schoolgebouwen?
Inzet en inzicht door sociogrammen
Hoe zet je sociogrammen bruikbaar in?
Kleuters activiteiten vaardigheden leerkrachten
Kleuters die wel kunnen maar niet willen, hoe ga je daar mee om?
Bevorderen van duurzaam afvalgedrag leerlingen
Hoe bevorder je duurzaam afvalgedrag van leerlingen?
Beoordelen door leraren op verschillende wijzen en self-efficacy
Welke wijze van beoordelen draagt bij aan self-efficacy?
Voelen leerlingen zich veiliger op vo in een kleine klas?
Voelen kleine klassen veiliger voor onderbouwleerlingen voortgezet onderwijs?
Effectieve interventies bij gedragsproblemen
Wat zijn effectieve interventies bij gedragsproblemen?
Motivatie verhogen TIME
Verbetering motivatie en studieloopbaan in het mbo met TIME - OnderwijsBewijs
Financieel management
Interne middelenverdeling in het primair onderwijs
Lumpsumbekostiging
Kwaliteitsmeting in het primair onderwijs na invoering lumpsumbekostiging
Financiering basisscholen
De financiering van basisscholen: prikkels, doelstellingen en gedrag
[extra-breed-algemeen-kolom2]gezonde schoolkantine
hygiëne schoolgebouw
interieur-en-identiteit-schoolgebouw
klasinrichting
lerarenkamer
luchtkwaliteit - ventilatie
lumpsum
onderwijshuisvesting
schoolgebouw-ontwerp-bouw
welbevinden

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest