Kerndoelen

De kerndoelen geven per vak aan wat de leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van de basisschool. Het Ministerie van OCW heeft de kerndoelen opgesteld. Het is een referentiekader voor scholen, zodat leerkrachten weten waar zij zich op moeten richten bij de ontwikkeling van de leerlingen. De kerndoelen gaan over de hoofdlijnen, scholen hebben zelf de vrijheid om te bepalen hoe de kinderen de doelen halen. De kerndoelen zijn ingedeeld per leergebied, bijvoorbeeld: Rekenen en Wiskunde, Nederlands en Oriëntatie op jezelf en de wereld.

Gerelateerd

Leerinhouden
Leerinhouden: wetgeving - kennis - ordening - invloed leerkracht
Arja Kerpel
Techniek talent
Talentontwikkeling met wetenschap en techniek
Hanno van Keulen
Leerlijnen de baas
De leerlijnen de baas
Martie de Pater
Objectief beoordelen
Objectief beoordelen van taalproducten: een (on)mogelijke opgave
Gerdineke van Silfhout
Pictoverhalen lezen
Pictoverhalen: op weg naar leessucces
Marcel Schmeier
Gezonde leefstijl
Niet meedrinken in de keet. Leerplankader voor een gezonde leefstijl
René Leverink
Naar een goede toets
Toetsen die recht doen aan de leerling: 5 stappen naar een goede toets
Eveline van Baalen
Differentiatie
Zij mogen allemaal leuke dingen doen
Dolf Janson
Leerplan in beeld
Leerplan in Beeld: website geeft houvast bij gepersonaliseerd leren
René Leverink
Cesuur
Waar ligt de cesuur? Vier experts over grens tussen voldoende/onvoldoende
Karen Heij


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.