Veiligheid

Het begrip veiligheid heeft te maken met de fysieke veiligheid binnen de school, maar ook met de sociale veiligheid.

Wat betreft het fysieke aspect is het van belang dat iedereen weet hoe ze moeten handelen bij incidenten. Dit gaat niet alleen om kleine incidenten op het plein, maar ook om de vluchtroute bij brand.

Niet alleen leerkrachten, maar ook kinderen moeten dan weten wat er van hen verwacht wordt. De school moet weten hoe de veiligheidsbeleving van het team en de kinderen is. Aan de hand van de incidentenregistratie moeten acties ondernomen worden.

Een voorbeeld: als er elke keer kinderen botbreuken oplopen bij hetzelfde klimrek, dan moet er iets aan die situatie op het plein gedaan worden.

Wat betreft de sociale veiligheid moet de school inzicht hebben in de incidenten die zich voordoen. Dit kan ook situaties van pesten betreffen. Alle mensen in de school kennen - als het goed is - de gedrags- en omgangsregels, die de sociale veiligheid waarborgen.

Gerelateerd

Masterclass
Vertrouwenspersoon en de klokkenluidersregeling
Vertrouwenspersoon en de klokkenluidersregeling
Word in een dag vertrouwenspersoon integriteit
Medilex Onderwijs 
Functionele buikpijn - wat kan de leerkracht?
Omgaan met functionele buikpijnklachten bij kinderen
Peter de Vries
Pubers met gescheiden ouders
Papa wil een Harley
Ivo Mijland
5 redenen waarom pesten niet stopt
Vijf redenen waarom pesten niet stopt
Ivo Mijland
Pedagogische tact gepersonaliseerd onderwijs
Pedagogische tact past bij gepersonaliseerd onderwijs
Tijl Rood
Invloed van kindermishandeling en jeugdervaringen
Jeugdervaringen beïnvloeden hele leven
redactie
Kind is eigenaar van zijn ontwikkeling
Het kind is eigenaar van zijn ontwikkeling en is daarvoor competent
Luc Stevens
Vluchtelingen begeleiding
Vluchtelingkinderen in de Klas
Hélène van Oudheusden
No blame-methode
Pesten als familietrek? “Zo doen we dat bij ons…”
Ivo Mijland
Onveilige hechting
Een neurobiologisch perspectief op hechtingsproblematiek
Henk Galenkamp
Pesten tips
Pesten: wat kun je doen in de klas?
Anton Horeweg
Pesten groepsaanpak
Pesten vraagt om een positieve groepsaanpak
Kees van Overveld
Steungroepaanpak
Steungroepaanpak van pesten. Toeschouwers en pesters in gesprek.
Dirk van der Wulp
Korte counseling
Oplossingsgerichte Counseling helpt je sneller verder
Dirk van der Wulp
Kinderen met een psychotrauma
Trauma? Dat komt bij ons op school niet voor...
Anton Horeweg
Corona niet het enige gevaar
En wat als het thuis niet veilig is?
Anton Horeweg
Externaliserend gedrag en investeren in relatie
Omgaan met agressief en asociaal gedrag? Investeer in de relatie!
redactie
De traumasensitieve school
De traumasensitieve school
Marleen Legemaat
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
Anton Horeweg
De Ringaanpak
De Ringaanpak - Een groepsdynamische benadering voor een veilige klas
Korstiaan Karels
Vluchtelingenkinderen
Ontwrichte kinderen in het onderwijs
Willem de Jong
Klassenkracht
Klasse(n)kracht - in zeven stappen naar een veilig en sociaal groepsklimaat
Arja Kerpel
Alles over pesten
Alles over pesten
Helèn de Jong
Pesten aanpakken
Pesten aanpakken - lessenserie voor de basisschool
Arja Kerpel
Groepsklimaat
Gelukkige kinderen in een gelukkige klas
Arja Kerpel
Sociale veiligheid in school
Sociale veiligheid in school
Myriam Lieskamp
Traumasensitief team bij psychotrauma
Kinderen in de knel interesseren ons geen knal
Anton Horeweg


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Effecten van buiten leren op ontwikkeling
Natuuronderwijs buiten: wat zijn de effecten?
Docentinterventies op ongewenst gedrag en onderpresteren
Wat kun je als docent doen aan onderpresteren?
Theorie als bijdrage aan positief klasklimaat
Helpt theorie bij het vormen van een positief klasklimaat?
Onderwijs aan gestresste leerlingen in instelling
Leerlingen onder stress: direct onderwijs geven of even wachten?
Brede talentontwikkeling door goed pedagogische klimaat
Brede talentontwikkeling: hoe pak je dat aan?
Het ondersteunen van instromende nt2-leerlingen
Hoe begeleid je instromende nt2-leerlingen optimaal?
Verschillen taalverwerving vluchtelingkinderen
Mondelinge tweedetaalverwerving bij vluchtelingenkinderen
Effectieve anti-pest methode
Wat is een effectieve methode om pesten tegen te gaan?
Hoe kunnen scholen discriminatie voorkomen?
Hoe kunnen scholen het ontwikkelen van vooroordelen voorkomen?
Integratie vluchtelingen
Welk onderwijs leidt tot werk op niveau voor hoger opgeleide vluchtelingen?
Gedrag en schoolprestaties
Invloed van antisociaal gedrag en prosociaal gedrag op schoolprestaties
Toetsing anti pestprogramma
Toetsing anti-pestprogramma’s in Nederlandse schoolpraktijk
[extra-breed-algemeen-kolom2]Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.