Schoolplein - veilig plein

Het schoolplein is een plek waar kinderen zich kunnen uitleven, samen kunnen spelen, kunnen ontdekken en zich ontwikkelen. Hiermee vormt het schoolplein een belangrijke basis voor de sociale, fysieke, motorische en educatieve ontwikkeling. Scholen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op het schoolplein.

Zo moeten scholen de speeltoestellen regelmatig inspecteren en onderhouden. De speeltoestellen vallen onder het Warenwetbesluit Attractie - en Speeltoestellen (WAS). In deze wet staat een verwijzing naar de Europese normen voor speeltoestellen en bijbehorende valdempende ondergronden. Als school mag je een toestel pas in gebruik nemen als het een goedkeuringscertificaat heeft ontvangen. Jaarlijks voert een professioneel bedrijf de uitgebreide inspectie uit.

Een veilig schoolplein creëer je ook door ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren zich er veilig voelen. Elke school moet een veiligheidsbeleid hebben waarin staat hoe de school omgaat met onveilige situaties, meldingen, pesten en incidenten. Ouders kunnen hierin ook vinden wat de gedragsregels zijn voor leerlingen en hoe het toezicht op school en tijdens schoolactiviteiten is geregeld. Zo is het voor het schoolplein belangrijk dat de taken van de pleinwacht helder zijn. Leraren die pleinwacht hebben, weten waar ze op moeten letten en hoe ze kinderen kunnen begeleiden. Om duidelijkheid te creëren kun je het schoolplein indelen in verschillende kleurenzones. De zones geven aan waar kinderen mogen rennen, voetballen, knikkeren of rustig kunnen rondhangen.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 30 augustus 2022

Gerelateerd

Webinar
Burgerschap: noodzaak of hype?
Burgerschap: noodzaak of hype?
In gesprek met Jan Bransen - gratis toegang
Wij-leren.nl Academie 
Scholing
Ontwikkeling
Ontwikkeling
Van kind naar volwassene, van beginner naar expert
oo.nl 
E-learning module
Sociaal sterkere leerlingen door buitenspel
Sociaal sterkere leerlingen door buitenspel
Stimuleer de sociale ontwikkeling van je leerlingen tijdens buitenspel
Medilex Onderwijs 
Spel van kinderen stimuleren
Hoe stimuleer ik het spel van mijn kind?.
Bertine van den Oever
10 groene tips voor thuis
10 groene tips voor thuis - Leuk, leerzaam én goed voor het milieu
Arja Kerpel
Bedrijfsvoering-onderwijs
Bedrijfsvoering in het basis- en voortgezet onderwijs
redactie
Veilige school
Een veilige school. Veiligheid in 5 stappen.
Elena Carmona van Loon
Buitenschools leren
Leren van de buitenwereld
Dolf Janson
Buitenschools leren
Leren van de buitenwereld
Dolf Janson
Het vrije spel
Het vrije spel
Sieneke Goorhuis
Pesten groepsaanpak
Pesten vraagt om een positieve groepsaanpak
Kees van Overveld
Leesbevordering en myopie
Leesbevordering en myopie preventie
Iris Breetvelt
Klassenkracht
Klasse(n)kracht - in zeven stappen naar een veilig en sociaal groepsklimaat
Arja Kerpel
Sociale veiligheid in school
Sociale veiligheid in school
Myriam Lieskamp
Alles over pesten
Alles over pesten
Helèn de Jong


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Hoe maak je van een schoolplein een aantrekkelijke, groene speelomgeving?
Hoe maak je van een schoolplein een aantrekkelijke, groene speelomgeving?
redactie
Groepsdynamica in een video van één minuut uitgelegd
Groepsdynamica in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Muziekonderwijs en onderwijsprestaties achterstandsleerlingen
Heeft muziekonderwijs positieve invloed op onderwijsprestaties?
droedelen en het effect op de luistervaardigheid
Heeft droedelen een positief effect op de luistervaardigheid?
Effect van inrichting van schoolgebouw
Wat is het effect van de inrichting van schoolgebouwen?
Bewegend leren en spelling
Is bewegend leren effectief bij spelling?
Kleuters activiteiten vaardigheden leerkrachten
Kleuters die wel kunnen maar niet willen, hoe ga je daar mee om?
Bevorderen van duurzaam afvalgedrag leerlingen
Hoe bevorder je duurzaam afvalgedrag van leerlingen?
Bevorderen van fitheid van leerlingen in bo
Hoe bevorder je de fitheid van leerlingen?
Inburgeraars en het nut van het vut-model
Volwassen inburgeraars en het nut van het vut-model
Versterken schrijfvaardigheid pabo studenten
Hoe leren pabo-studenten beter schrijven?
Het waarnemen van pestgedrag door leerkrachten
Pestgedrag: heeft elke leerkracht dezelfde opmerkingsgave?
Fysieke activiteit en leerprestaties
Onderzoek naar relaties tussen fysieke activiteit en leerprestaties
Gedrag en schoolprestaties
Invloed van antisociaal gedrag en prosociaal gedrag op schoolprestaties
Toetsing anti pestprogramma
Toetsing anti-pestprogramma’s in Nederlandse schoolpraktijk
Peuters begeleiden spel
Peuters begeleiden bij spel is goed voor hun leervermogen
[extra-breed-algemeen-kolom2]bewegend leren
buitenspelen
interieur-en-identiteit-schoolgebouw
klasinrichting
onderwijshuisvesting
onderwijsverzekeringen-risicoafdekking
pesten
pestprotocol
schoolgebouw-ontwerp-bouw
spelontwikkeling
spelvormen
veiligheid

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest