Kunstonderwijs

Kunstonderwijs is het algemeen vormend onderwijs in kunst. De doelen zijn formeel vastgelegd:

  • Kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie in het basisonderwijs;
  • Kerndoelen Kunst en cultuur voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs;
  • Eindtermen voor de kunstvakken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (CKV, kunst algemeen, muziek, beeldende kunst en vormgeving, theater, dans). 

Kunstonderwijs gaat over beeldende kunst en vormgeving, muziek, theater, dans, film, literatuur, poëzie en architectuur. Het gaat daarbij niet alleen om meer traditionele kunstvormen, maar ook om actuele (mediakunst, urban arts, …) en toegepaste vormen (design, mode, …) en cross-overs tussen disciplines.

Kunstonderwijs kent drie aspecten: productie, receptie en reflectie:

  • Productie betreft het zelf produceren of uitvoeren. Hier leert de leerling artistieke technieken en expressievormen beheersen en een creatief proces doorlopen.
  • Receptie betreft leren door kunstobjecten en producties te ervaren.
  • Reflectie betreft het nadenken over eigen werk en kunstervaring, en over de betekenis van kunst. Hierbij leert de leerling ook over de sociale en historische context van kunst.

In al deze aspecten doet de leerling kennis en inzicht op over kunst. Hij leert een esthetisch oordeel vormen. En ontwikkelt een open houding ten aanzien van kunst en kunstenaars.

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.