Met kunst het hele kind centraal

Vera Meewis

Medewerker kennisinstituut bij LKCA

 

  Geplaatst op 16 mei 2017

Kinderen verdienen een rijk met kunst gevuld leven. Dat is de boodschap van een uitgebreide reviewstudie naar de opbrengsten van het leren in, over en door kunst.

Kunsteducatie ondersteunt de ontwikkeling van het hele kind, en bereidt kinderen voor op een leven vol plezier en kansen om te leren.

Het leren op school zou volgens de Canadese onderzoeker, professor Rena Upitis, wel meer mogen lijken op het informele leren van volwassenen die vanuit enthousiasme creatieve of kunstzinnige hobby’s beoefenen in hun vrije tijd.

Waarom doet kunst ertoe?

Kunsteducatie biedt mogelijkheden om creativiteit en verbeeldingskracht te ontwikkelen. En biedt gelegenheid tot verwondering en tot het ‘gewone’ speciaal maken.

Via kunst kunnen kinderen hun gedachten, kennis en gevoelens uitdrukken. Wanneer kinderen ICT mogen gebruiken tijdens creatieve activiteiten (componeren bijvoorbeeld) verhoogt dat hun:

  • motivatie;
  • zelfregulatie;
  • trots;
  • vindingrijkheid.

Leren door kunst kan ook bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid bij andere vakken, en aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en metacognitie.

Maar er is geen definitief bewijs voor de relatie tussen kunst en onderwijsprestaties op ander vlak.

Hersenonderzoek suggereert dat ervaringen met kunst - vooral muziek - bijdragen aan het functioneren van geest én lichaam.

Dit gegeven verplicht ons om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen profiteren van kunsteducatie, niet alleen kinderen met talent of met ouders die dit soort ervaringen willen of kunnen betalen.

Het is belangrijk dat kunst aanwezig is in de lokale gemeenschap en dat de culturele gemeenschap scholen ondersteunt, bijvoorbeeld via duurzame partnerschappen.

Integratie én disciplines

Alleen wanneer kunst een centraal onderdeel is in het curriculum zijn bovenstaande opbrengsten mogelijk. Er zijn allerlei manieren om op school dagelijks aandacht te besteden aan kunst.

Vanuit de review is de aanbeveling om kunst zowel te integreren in het curriculum als de disciplines apart te behandelen. Dans, beeldende kunst, muziek en theater zijn allemaal even belangrijk voor de ontwikkeling van het hele kind.

Al deze kunstactiviteiten betrekken de leerling:

  • intellectueel;
  • sociaal;
  • emotioneel;
  • fysiek.

De ene keer leren kinderen van kunst, de andere keer leren ze iets over kunst of juist door middel van kunst.

Professionals als partners in leren

Iedere leraar kan bijdragen aan de kansen voor kinderen om te leren van kunst. Hierbij is het van belang dat leraren zelf het plezier en de waarde van artistiek werk ervaren.

Dit kan door buiten schooltijd actief met kunst bezig te zijn of via professionalisering. De beste manier voor leraren om kunst te leren beheersen is door hands-on productie, begeleidt door kunstenaars of docenten die hun kunstvorm goed kennen en hun expertise willen delen.

Wanneer leraren zichzelf zien als kunstenaars brengen ze kunst makkelijker, meer fluïde, de klas in.

Vanuit de review wordt geconstateerd dat werkelijk partnerschap tussen groepsleerkrachten, kunstdocenten en makers vanuit allerlei disciplines de rijkste vormen van kunsteducatie oplevert voor het kind.

Deze specialisten kunnen hun rollen en vaardigheden combineren om samen effectieve programma’s voor kunsteducatie te maken en uit te voeren.

Programma’s die kinderen voorbereiden op een toekomst als creatieve probleemoplosser, levenslange leerder en sociaal bewogen burger.

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Creativiteit ontwikkelen
Creativiteit - wat is creativiteit en hoe ontwikkel je het?.
Machiel Karels
Cultuureducatie basisschool
Cultuureducatie op de basisschool. 8 lessen van koplopers
Vera Meewis
Kunstintegratie - Nascholing
Kunstintegratie: het belang van nascholing
Vera Meewis
Examenprogramma CKV
Examenprogramma CKV: SLO-handreiking helpt docenten op weg
René Leverink
Kunstintegratie: barrières en succes
Kunstintegratie: opbrengst en veranderproces
Vera Meewis
Praten over kunst
Zeven manieren om over kunst te praten
Vera Meewis
Cultuurcoördinator
10 jaar cultuurcoördinatoren op school. Hoe staat het ermee?
Sanne van den Hoek
Tekenles
Tekenen als omgaan met de visuele wereld - creativiteit
Vera Meewis
Kunstonderwijs
Kunstonderwijs en 21st century skills
Vera Meewis
Tien effecten van kunst
Wat leer je van kunst? - Tien positieve effecten
Vera Meewis

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Creativiteit in een video van één minuut uitgelegd
Creativiteit in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Omix Webtalks met Sjef Drummen - De match tussen kunst en onderwijs
Omix Webtalks met Sjef Drummen - De match tussen kunst en onderwijs
redactie
Het belang van maakonderwijs op de basisschool. Tjipcast 020
Het belang van maakonderwijs op de basisschool. Tjipcast 020
redactie
Wat is een lerende organisatie? En hoe word je het? Tjipcast 019
Wat is een lerende organisatie? En hoe word je het? Tjipcast 019
redactie
Wat zijn de meest hardnekkige onderwijsmythes? Tjipcast 030
Wat zijn de meest hardnekkige onderwijsmythes? Tjipcast 030
redactie
Is creativiteit te leren? Tjipcast 009
Is creativiteit te leren? Tjipcast 009
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]creativiteit
curriculum
kunstonderwijs

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest