Erfgoededucatie

Erfgoededucatie is het onderwijs met betrekking tot het erfgoed, met als doel het bijbrengen van historisch besef. Onder erfgoed worden alle materiële en immateriële zaken uit het verleden verstaan. Bij materiële zaken gaat het om concrete voorwerpen uit archeologische vondsten, archiefdocumenten, monumenten of gebouwen. Bij immateriële zaken gaat het om de taal, de verhalen, de gebruiken en de muziek. Bij erfgoededucatie worden de leerlingen in aanraking gebracht met authentieke materialen of situaties. Erfgoededucatie houdt zich bezig met het interpreteren van het verleden, om zo inzicht te krijgen in het heden.

Gerelateerd

Cultuurcoördinator
10 jaar cultuurcoördinatoren op school. Hoe staat het ermee?
Sanne van den Hoek


[extra-breed-algemeen-kolom2]Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.