Beelddenken

De theorie van het beelddenken houdt het volgende in: Kinderen die in beelden denken, zien plaatjes in hun hoofd. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde taaldenkers, die denken in woorden en begrippen.
 
Beelddenkers zijn in twee soorten te verdelen. Het eerste type heeft een extreme voorkeur voor visueel-ruimtelijk denken en heeft problemen met auditief-volgordelijk denken. Het tweede type heeft een sterke voorkeur voor visueel-ruimtelijk denken, maar bij deze leerling zijn de auditief-volgordelijke functies wel goed ontwikkeld.
 
Beelddenkers kunnen zonder visualisatie niet goed denken, en dus ook niet goed leren. Daarom is het goed als een leerkracht zijn/haar les ondersteunt met plaatjes en concreet materiaal. Beelddenken komt relatief veel voor bij hoogbegaafden, kinderen met dyslexie, autisme en ADHD. 

Kritiek op beelddenken

Er is vanuit de hoek van het cognitivisme kritiek op de theorie van de beelddenkers, omdat er te weinig wetenschappelijk bewijs voor is. En als je puur naar het begrip 'beelddenken' kijkt, is daar inderdaad weinig wetenschappelijke onderbouwing voor. Trek je het echter breder naar 'visueel leersysteem' en de werking van de hersenen, dan is daar juist wel veel wetenschappelijke onderbouwing voor. Zie bijvoorbeeld de beschrijving van het begrip beelddenken op Wikipedia.
 
In plaats van je blind te staren op een definitiekwestie, kan je dit thema ook wat breder trekken. En dan is er veel wetenschappelijke consensus over de diverse deelgebieden van de hersenen en hun functies bij het leren en bij informatieverwerking. De rode draad bij breinvriendelijk onderwijs is dan dat kennis het beste wordt onthouden als er zoveel mogelijk hersengebieden bij betrokken zijn. Dus niet alleen auditief, maar ook tactiel, emotioneel, visueel, etc.
 
Op dit vlak gaat het bij leerstijlen en meervoudige intelligenties nog wel eens fout. Dat zijn vergelijkbare theorieën waar veel discussie over is. Bij een verkeerd gebruik van zo'n theorie wordt er dan teveel op één voorkeurskanaal van een leerling afgestemd. Terwijl bij duurzaam leren altijd meerdere hersengebieden betrokken moeten zijn.
 
Een concreet voorbeeld: Paul Kirschner heeft zich in het verleden ingespannen om zogenaamde 'onderwijsmythes' naar het rijk der fabelen te verwijzen. Zo ook de theorie van de leerstijlen en van het beelddenken. Vervolgens geeft hij zelf aan dat ieder kind wel 'leervoorkeuren' heeft en dat je daar als leraar rekening mee moet houden. En in zijn publicatie 'Wijze lessen' is één van de aanbevelingen 'Combineer woord en beeld'. Als je dus teveel de nadruk legt op een definitie of begrip, lijken er tegenstellingen te zijn. Wanneer je echter een stap achteruit doet en naar de grote lijnen kijkt, is er veel meer overeenstemming dan het oorspronkelijk lijkt.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 29 mei 2020

Gerelateerd

E- learning module
Beelddenken
Beelddenken
Inzicht in leerlingen met een voorkeur voor een visuele leerstijl
Medilex Onderwijs 
Scholing
Ontwikkeling
Ontwikkeling
Van kind naar volwassene, van beginner naar expert
oo.nl 
Hoogbegaafdheid
Hoogbegaafdheid - kenmerken - gedrag - tips aanpak
Arja Kerpel
Visualiseren van werkprocessen in stroomschema's
Processen zijn cool: werken met stroomschema's
Theo Wildeboer
Mythes over gebruik van dyslexie software
Mythbusters - Lezen met dyslexiesoftware
Anneke Wijtvliet
Leren denken
Leren denken als basis voor succes op school
Dolf Janson
Systeemdenken en denkgewoonten
Systeemdenken in de klas - Systeemdenken en denkgewoonten
Jan Jutten
Intelligentiekloof
IQ test uitslag: Intelligentiekloof
Lisanne van Nijnatten
IQ-test beelddenkers
Beelddenkers en IQ test
Lisanne van Nijnatten
Denken in beelden
Denken in beelden
Arja Kerpel
Gave van dyslexie
De gave van dyslexie
Arja Kerpel
Krachtig anders leren
Krachtig anders leren - Kernvisie methode
Arja Kerpel
Beelddenkers, als kwartjes vallen…
Beelddenkers, als kwartjes vallen…
Machiel Karels


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Dyslexie of leesprobleem?  Tjipcast 025
Dyslexie of leesprobleem? Tjipcast 025
redactie
Helpen ondersteuningskaarten bij dyslexie en rekenproblemen?
Zijn ondersteuningskaarten helpend bij dyslexie en rekenproblemen?
Didactische aanpak zwakke lezers in het basisonderwijs
Wat is de beste didactische aanpak voor zwakke lezers?
Gebruik van instructievideo in primair onderwijs
Aan welke criteria voldoet een goede instructievideo?
Relatie passieve woordenschat en technisch lezen
Welke relatie bestaat er tussen passieve woordenschat en technisch lezen?
Aanpassen van dictee bij dyslexie
Kan je dictee aanpassen voor iemand met dyslexie en hoe?
Hoe stimuleer je het dagelijks gebruik van rekenen bij zmlk-leerlingen
Hoe stimuleer je het dagelijks gebruik van rekenen bij zeer moeilijk lerende kinderen?
Participatieve fotografie ontwikkelingsachterstand
Wat kan participatieve fotografie betekenen voor leerlingen met ontwikkelingsachterstand
Ontwerpcriteria educatief beeldmateriaal
Hoe ontwerp je goed educatief beeldmateriaal voor taalzwakke leerlingen?
Verband kwaliteit technisch leesonderwijs en laaggeletterdheid
Is er verband tussen de kwaliteit van het leesonderwijs en laaggeletterdheid?
Versterken schrijfvaardigheid pabo studenten
Hoe leren pabo-studenten beter schrijven?
Interventies dyslexie
Interventies bij leesproblemen en dyslexie: wat werkt?
ICT oplossing problemen lezen
ICT-oplossing problemen met voorbereidend en aanvankelijk lezen in basisonderwijs - OnderwijsBewijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]beelddenken
dysgrafie
dyslexie

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest