Brein

Brein wordt vaak gebruikt als synoniem voor het woord hersenen (zie begrippen hersenen). Maar terwijl hersenen breder gebruikt wordt (ook voor aansturing van lichamelijke functies) verwijst brein meestal naar de cognitieve functies van de hersenen (verstand, intelligentie) en alle functies van de hersenen die leren en ervaren mogelijk maken.

Het begrip kunstmatig brein wordt vaak gebruik in de context van een digitale omgeving: computers of robots worden geacht een kunstmatig brein te bezitten. Dit omdat hun vermogens vergeleken worden met de werking van hersenen.

 

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.