Kinderopvang

Kinderopvang is een verzamelterm voor verschillende mogelijkheden om jonge kinderen in een georganiseerd verband een ontwikkelingsgericht aanbod te bieden. Het gaat dan om momenten dat de ouders werken, studeren of als kinderen een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben.

Met kinderopvang worden de formele vormen van kinderopvangmogelijkheden aangeduid waarop de Kinderopvangtoeslag van kracht is. De informele vormen (gratis opvang door opa, oma of buurvrouw) vallen buiten de regeling voor kinderopvangtoeslag.

Voorbeelden van formele kinderopvang zijn een gastouder, een kinderdagverblijf (of crèche) of voor-, na- en buitenschoolse opvang. In de Wet kinderopvang worden formele definities voor de verschillende vormen gegeven.

Er zijn diverse vormen van kinderopvang. Dit zijn de belangrijkste soorten kinderopvang:
Kinderdagverblijf
Peuterspeelzaal
Gastouder
Buitenschoolse opvang:
- Naschoolse opvang
- Voorschoolse opvang
- Tussenschoolse opvang
 
Aan kinderopvang zijn doorgaans kosten verbonden. Hiervoor kan de kinderopvangtoeslag dan ingezet worden.
 
Er is een landelijk register kinderopvang waarin de organisaties voor kinderopvang geregistreerd staan. De voorzieningen voor kinderopvang worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente.

Gerelateerd

Opleiding Jonge Kind Specialist
Opleiding Jonge Kind Specialist
Vergroot uw kennis en vaardigheden voor het onderwijs aan jonge kinderen
OnderwijsAdvies 
KIJK! 1-2 Opfrissen
KIJK! 1-2 Opfrissen
Amsterdam
Bazalt | HCO | RPCZ 
Piramide groep 1 en 2
Piramide groep 1 en 2

Timpaan Onderwijs 
Gedragsbeďnvloeding bij kleuters
Gedragsbeďnvloeding bij kleuters
Omgaan met storend en regelovertredend gedrag van kleuters
Medilex Onderwijs 
Brede school
Brede school - Top tien kenmerken van brede scholen
Job van Velsen
Ouderbetrokkenheid in VVE
Ouderbetrokkenheid in VVE
Peter de Vries
Brede school en integratie
De Brede School: passend onderwijs en integratie
Anke de Boer
Pedagogisch kader
Pedagogisch kader professionele netwerken onderwijs en kinderopvang
Helčn de Jong
Pedagogisch kader
Pedagogisch kader professionele netwerken onderwijs en kinderopvang
Helčn de Jong
ICT in kindcentra
Welke rol speelt ICT voor de kinderen in de kindcentra?
Job van Velsen
Kinderen opvoeden
Wat maakt kinderen gelukkig?
Steven Pont
Ontwikkeling peuter
Peuters niet behandelen alsof het al echte leerlingen zijn
Sieneke Goorhuis


Kleuterverlenging
Wat is effectiever: verlengde kleuterbouw of snelle doorstroom naar groep 3?
Gestandaardiseerde toetsen in groep 1 en 2
Groep 1 en 2: wijzen gestandaardiseerde toetsen de weg?
ontwerpcriteria samenwerking scholen en partners
Samenwerking tussen scholen en educatieve partners
Leerlijnen vergelijken
Leerlijnen van verschillende leergebieden op de basisschool vergeleken
Leeropbrengsten van werken met een weektaak
Weektaak bij kleuters: wat brengt het op?
Leereffecten computerspel kleuters
Leereffecten computerspel voor rekenen bij kleuters
Implementatie wet OKE
De Wet OKE, beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemeenten
Doelgroepkinderen
VVE-doelgroepkinderen in de voorschoolse fase
Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
Onderwijsachterstandenbeleid op voorschool en basisschool
Taallijn peuters kleuters
Het effect van Taallijn bij peuters en kleuters
Beginnende geletterdheid
Leergedrag kleuters legt belangrijke basis voor het leren lezen
Verhaalbegrip kleuters met ICT
Verhaalbegrip van kleuters met ICT en digitale boeken
Binnen- en buitenschools
Het verbinden van binnen- en buitenschools leren van leerlingen: de ontwikkeling van een verklarend raamwerk
Peuters begeleiden spel
Peuters begeleiden bij spel is goed voor hun leervermogen
Aansluiting VVE en schoolloopbaan
Aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en verdere schoolloopbaan
TEST
[extra-breed-algemeen-kolom2]Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.