Brede school

Een Brede School is de overkoepelende samenwerking tussen diverse partijen die gericht zijn op kinderen. Het doel van de samenwerking is het vergroten van de ontwikkelingskansen van ieder kind.

Bij een Brede School hoort in ieder geval een onderwijsinstelling. Daarnaast kunnen ook de peuterspeelzaal, de kinderopvang, de fysiotherapeut en andere cultuur- sport- en welzijnsinstellingen deel uitmaken van de brede school.

Het aantal Brede Scholen groeit erg hard. Door het concept van de brede school zijn de lijntjes tussen de diverse instellingen korter en kan de zorg voor kinderen efficiënter aangeboden worden.

De Brede School kent verschillende uitingsvormen en ambitieniveaus. De Brede School kan zich eventueel ontwikkelen tot een Integraal Kind Centrum (IKC). Steeds meer Brede Scholen bouwen hun inhoudelijke samenwerking uit en groeien zo toe naar een integrale aanpak.

Een belangrijk knelpunt voor een echt integrale aanpak binnen de Brede School zijn regels, organisatiemodellen, wetten en financiering. Het IKC heeft de ambitie om tot een doorbraak in deze struikelblokken te komen, om zo de gewenste integrale aanpak mogelijk te maken. De ambitie van het IKC reikt hierin verder dan die van de Brede School.

Brede Scholen hebben hetzelfde concept maar soms verschillende benamingen. Een specifieke vorm van een Brede School is een Sterrenschool.

Ook in het Voortgezet Onderwijs is er meer aandacht om de band te versterken tussen de school en de omgeving en op die manier een brede school te worden. Er zijn initiatieven om verbinding en samenwerking te zoeken met het bedrijfsleven, sport, culturele instellingen of andere organisaties.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 11 december 2021

Gerelateerd

Scholing
Onderwijsvormen
Onderwijsvormen
De vele smaken in het onderwijs, op welke richt jij je pijlen?
oo.nl 
Brede school
Brede school - Top tien kenmerken van brede scholen
Job van Velsen
Brede school en integratie
De Brede School: passend onderwijs en integratie
Anke de Boer
Juridische samenwerking IKC - onderwijs
Naar een IKC: hoe geef je de samenwerking juridisch vorm?
Joost Karels
Brede vaardigheden leerlingen
Aandacht voor brede vaardigheden
Bertine van den Oever
Succesvolle transitie kenmerken naar IKC
Een succesvolle transitie naar een IKC heeft deze zes kenmerken
Joost Karels
Brede school
Brede school - Top tien kenmerken van brede scholen
Job van Velsen
Pedagogisch kader
Pedagogisch kader professionele netwerken onderwijs en kinderopvang
Helèn de Jong
Interdisciplinair samenwerken
Over het schoolhek heen
Myriam Lieskamp
Een kindcentrum
Een kindcentrum - waarom zou u dat willen?
Machiel Karels
ICT in kindcentra
Welke rol speelt ICT voor de kinderen in de kindcentra?
Job van Velsen


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Effecten van aanpakken voor een soepele overgang naar po
Vier jaar! Hoe stimuleer je een soepele overgang naar de basisschool?
Stimuleren van buitenschools leren
Hoe stimuleer je buitenschools leren?
Factoren die de inzet van ICT effectiever maken in bo
Hoe verbeter je de effectiviteit van ICT-inzet in het primair onderwijs?
Ontwikkeling van peuters vve aanbod
Welk VVE programma heeft het meest effect? Langdurig of kort en intensief?lijkblijvende intensiteit of met toenemende intensi...
Het terugbrengen van contacttijd
Leveren kortere lesuren wat op?
Effect aanmeldingen VO-loten
Loten om op school te komen, wat doet dat met aanmeldingen?
Wat is optimale lesduur in VO
Wat is de optimale lesduur in voortgezet onderwijs?
De invloed van vakanties op het leerrendement
Schoolvakanties: hoe voorkom je leerverlies en terugval?
ontwerpcriteria samenwerking scholen en partners
Samenwerking tussen scholen en educatieve partners
Leerlijnen vergelijken
Leerlijnen van verschillende leergebieden op de basisschool vergeleken
Implementatie wet OKE
De Wet OKE, beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemeenten
Taallijn peuters kleuters
Het effect van Taallijn bij peuters en kleuters
Binnen- en buitenschools
Het verbinden van binnen- en buitenschools leren van leerlingen: de ontwikkeling van een verklarend raamwerk
Peuters begeleiden spel
Peuters begeleiden bij spel is goed voor hun leervermogen
Effecten vroegschoolse educatie
Effecten van voor- en vroegschoolse educatie en opvang op latere ontwikkeling van kinderen
[extra-breed-algemeen-kolom2]brede school
bso
continurooster
dagarrangementen
integraal kindcentrum (IKC)
kinderdagverblijf (KDV)
kinderopvang
peuterspeelzaal
sterrenschool

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest