Integraal Kindcentrum (IKC)

 
Een integraal kindcentrum (IKC) is een voorziening waar in ieder geval onderwijs en kinder opvang integraal en als een logisch geheel zijn samengebracht als ware het één organisatie. 
 
In een integraal kindcentrum werken deze kernpartners onder één aansturing structureel samen om een hedendaags, sluitend aanbod te verzorgen op het gebied van onderwijs, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning. 
 
Hierbij wordt in ieder geval samengewerkt met zorg- en ondersteuningsinstellingen en welzijnsorganisatie(s). 
 
Een kindcentrum heeft een integraal en samenhangend aanbod per jaar, per maand, per week en per dag dat aansluit bij de behoeftes van kinderen en hun ouders.

Gerelateerd

Verkorte opleiding
IKC Specialist
IKC Specialist
Breng de ambitie van jouw IKC in kaart en word de pedagogisch professional van de toekomst
Studiecentrum B&O 
IKC SpecialistBrede school
Brede school - Top tien kenmerken van brede scholen
Job van Velsen
Juridische samenwerking IKC - onderwijs
Naar een IKC: hoe geef je de samenwerking juridisch vorm?
Joost Karels
Brede vaardigheden leerlingen
Aandacht voor brede vaardigheden
Bertine van den Oever
Succesvolle transitie kenmerken naar IKC
Een succesvolle transitie naar een IKC heeft deze zes kenmerken
Joost Karels
Een kindcentrum
Een kindcentrum - waarom zou u dat willen?
Machiel Karels
ICT in kindcentra
Welke rol speelt ICT voor de kinderen in de kindcentra?
Job van Velsen


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Het belang van vroegsignalering bij ontwikkelingsvoorsprong
Hoe belangrijk is het vroeg signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong?
Factoren die de inzet van ICT effectiever maken in bo
Hoe verbeter je de effectiviteit van ICT-inzet in het primair onderwijs?
Criteria voor keuze van een middelbare school
Hoe kies je een middelbare school?
Ontwikkelingsaspecten voorspellen leerprestaties kleuters
Welke ontwikkelingsaspecten van kleuters voorspellen leerprestaties in groep 3?
Instructie en begeleiding begrijpend luisteren in relatie begrijpend lezen
Heeft begrijpend luisteren invloed op begrijpend lezen?
Ontwikkeling van peuters vve aanbod
Welk VVE programma heeft het meest effect? Langdurig of kort en intensief?lijkblijvende intensiteit of met toenemende intensi...
Effect aanmeldingen VO-loten
Loten om op school te komen, wat doet dat met aanmeldingen?
Doorgaande lijn van voorschool naar vroegschool
Heeft een soepele overgang vanaf de voorschool voordelen?
ontwerpcriteria samenwerking scholen en partners
Samenwerking tussen scholen en educatieve partners
Leerlijnen vergelijken
Leerlijnen van verschillende leergebieden op de basisschool vergeleken
Ouderbetrokkenheid VVE
Differentiatie in ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie
Vier centrale functies onderwijs
Onderwijsstelsels en de vier centrale functies van het onderwijs
Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
Onderwijsachterstandenbeleid op voorschool en basisschool
Doelgroepkinderen
VVE-doelgroepkinderen in de voorschoolse fase
Implementatie wet OKE
De Wet OKE, beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemeenten
[extra-breed-algemeen-kolom2]brede school
bso
dagarrangementen
funderend onderwijs
integraal kindcentrum (IKC)
kinderdagverblijf (KDV)
kinderopvang
peuterspeelzaal
sterrenschool
voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest