Dagarrangementen

Dagarrangementen zijn arrangementen voor kinderen waarbij er sprake is van een samenwerkingsverband tussen basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en de mediatheek.

Dagarrangementen hebben een doorgaande leerlijn als uitgangspunt en worden doorgaans aangeboden door een brede school. Kinderen kunnen vanaf zeer jonge leeftijd op de brede school terecht en blijven binnen dezelfde omgeving tot en met de leeftijd dat zij de basisschool verlaten.

Brede scholen met dagarrangementen zijn vaak geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Ze hebben vaak een wijkfunctie. Dit betekent dat er binnen het kader van welzijn, sport en cultuur activiteiten plaatsvinden die erop zijn gericht de sociale cohesie en de kwaliteit van leven in de wijk te verhogen.

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.