Dagarrangementen

Dagarrangementen zijn arrangementen voor kinderen waarbij er sprake is van een samenwerkingsverband tussen basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en de mediatheek.

Dagarrangementen hebben een doorgaande leerlijn als uitgangspunt en worden doorgaans aangeboden door een brede school. Kinderen kunnen vanaf zeer jonge leeftijd op de brede school terecht en blijven binnen dezelfde omgeving tot en met de leeftijd dat zij de basisschool verlaten.

Brede scholen met dagarrangementen zijn vaak geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Ze hebben vaak een wijkfunctie. Dit betekent dat er binnen het kader van welzijn, sport en cultuur activiteiten plaatsvinden die erop zijn gericht de sociale cohesie en de kwaliteit van leven in de wijk te verhogen.

Gerelateerd

Masterclass
Sensomotorische ontwikkeling in de kinderopvang
Sensomotorische ontwikkeling in de kinderopvang
Ondersteunen en stimuleren van de sensomotorische ontwikkeling van het jonge kind
Medilex Onderwijs 
Brede school
Brede school - Top tien kenmerken van brede scholen
Job van Velsen
ICT in kindcentra
Welke rol speelt ICT voor de kinderen in de kindcentra?
Job van Velsen


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Effect aanmeldingen VO-loten
Loten om op school te komen, wat doet dat met aanmeldingen?
ontwerpcriteria samenwerking scholen en partners
Samenwerking tussen scholen en educatieve partners
Leerlijnen vergelijken
Leerlijnen van verschillende leergebieden op de basisschool vergeleken
Implementatie wet OKE
De Wet OKE, beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemeenten
Taallijn peuters kleuters
Het effect van Taallijn bij peuters en kleuters
Binnen- en buitenschools
Het verbinden van binnen- en buitenschools leren van leerlingen: de ontwikkeling van een verklarend raamwerk
Peuters begeleiden spel
Peuters begeleiden bij spel is goed voor hun leervermogen
Effecten vroegschoolse educatie
Effecten van voor- en vroegschoolse educatie en opvang op latere ontwikkeling van kinderen
[extra-breed-algemeen-kolom2]Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.