Onderwijsleerproces

Het onderwijsleerproces is het proces waarin de leerlingen kennis en vaardigheden verwerven. De leerkracht is de belangrijkste factor in het onderwijsleerproces. Hij heeft bepaalde leerkrachtvaardigheden nodig om te zorgen voor kwaliteit en effectiviteit binnen dit leerproces. Hij moet zorgen voor een duidelijke uitleg, waarin één oplossingsstrategie centraal staat. Hij moet ook steeds controleren of de leerlingen het begrijpen. Ook geeft hij een activerende instructie. Een andere vaardigheid is dat de leerkracht taakgericht en resultaatgericht moet zijn. En het is belangrijk dat het onderwijs afgestemd is op de verschillen tussen de leerlingen. Al deze elementen maken deel uit van het onderwijsleerproces en hebben invloed op de kwaliteit van het onderwijs.

Gerelateerd

Masterclass
Continu verbeteren
Continu verbeteren
Implementeer verbeteringen op school door samenwerking en gedeeld leiderschap
Medilex Onderwijs 
Passend onderwijs
Passend onderwijs op een basisschool - ondersteuningsplicht
Arja Kerpel
Richting geen recepten - Hattie
Hattie geeft richting, maar geen recepten
Bas ter Avest
Gedrag beïnvloeden
Is de attitude en het gedrag van leerlingen te beïnvloeden?
Michel Verdoorn
Intrinsieke motivatie
Hoe help je leerlingen om gemotiveerd te raken? - 10 praktische inzichten voor onderwijsprofessionals
Yvonne van Sark
Schoolkeuze havo/vwo
Selectie op basis van talent is goed voor de leerresultaten
Annemieke Top
Leerstofjaarklassensysteem
Jij maakt het verschil voor je leerlingen
Dolf Janson
Toezicht onderwijskwaliteit
Toezicht houden op onderwijskwaliteit is niet zo ingewikkeld
Harm Klifman
Zelf gereguleerd leren
Hoe laat je intrinsieke motivatie groeien?
Dirk van der Wulp
Nakijken leerlingenwerk
Nakijken: nut en noodzaak
Marcel Schmeier
Werkklimaat tips
Het werkklimaat verbeteren via de kring
Jos Cöp
Techniek talent
Talentontwikkeling met wetenschap en techniek
Hanno van Keulen
Huiswerk maken
Motiveren: Ga je je huiswerk ook echt maken?
Dirk van der Wulp
Motivatie door feedback
Meer motivatie door oplossingsgerichte feedback
Dirk van der Wulp
Leerrijk onderwijs, zin en onzin
Dieper leren. De zin en onzin van leerrijk onderwijs
Martine Blonk - Meulenkamp
Activerende didactiek
Activerende didactiek en coachend leraargedrag
Machiel Karels
mindmap maken in het onderwijs
Mindmappen, een instrument voor het denken
Ed van Uden
Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker
Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker
Marianne Hogenhout
Een plasje buiten de pot
Een plasje buiten de pot
Ivo Mijland
Interne sturing
Stop marginalisering in het onderwijs
Marjoke Hinnen
Onderwijssysteem en creativiteit
Blijven kleuren!
Rijk van Ommeren


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Onderwijskwaliteit in een video van één minuut uitgelegd
Onderwijskwaliteit in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Welk effecten heeft het combineren van klassen?
Welke effecten heeft het combineren van klassen?
Bewegend leren in het vo en mbo
Helpt bewegend leren ook voor pubers en adolescenten?
Interventies om afleidingen gamen te weerstaan
Gamen onder schooltijd: hoe voorkom je het?
Overleggen met klasgenoten bij rekenen
Helpt overleg met klasgenoten bij het oplossen van rekenproblemen?
Kijkwijzer voor leraren
Kijkwijzers, hoe helpend zijn ze voor leraren?
Effecten van duobaan op leerlingen
Duobaan: wat zijn de effecten voor leerlingen?
Effect muziek tijdens zelfstandig werken
Helpt muziek luisteren onder het zelfstandig werken?
Vakwedstrijden op het mbo
Skills Heroes vakwedstrijden: hebben zij effect op vakontwikkeling?
Effecten van centrale vaklestijd
Wat zijn de effecten van een aanpassing in het lesaanbod?
Tijdsbesteding aan onderwijsontwikkeling mbo
Onderwijsontwikkeling: hoeveel tijd kost het een mbo-docent?
Sturen kwaliteit po
Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs
Taakspel vso cluster 4
Taakspel in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4
Educational governance
Het ongemak van autonomie, onderwijsbeleid tussen vrijheid en verantwoording
Kwaliteitsbeleid
Educational governance: strategie, ontwikkeling en effecten
Onderwijskwaliteit po 2009 2012
Onderwijskwaliteit in het basisonderwijs in de periode 2009-2012
[extra-breed-algemeen-kolom2]Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.