Onderwijsleerproces

Het onderwijsleerproces is het proces waarin leerlingen kennis en vaardigheden verwerven. De leerkracht is de belangrijkste factor in het onderwijsleerproces. Hij heeft bepaalde leerkrachtvaardigheden nodig om te zorgen voor kwaliteit en effectiviteit binnen dit leerproces.

Leerkracht-elementen die deel uit maken van het onderwijsleerproces en invloed hebben op de kwaliteit van het onderwijs zijn:

  • Leerkracht zorgt voor activerende instructie;
  • Leerkracht gaat na of de leerlingen het begrijpen;
  • Leerkracht moet taakgericht en resultaat gericht zijn;
  • Leerkracht stemt zijn onderwijs af op verschillen tussen de leerlingen.

Verder zijn ook andere dingen van invloed op het onderwijsleerproces, zoals de fysieke ruimte en de voorhanden materialen.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 29 maart 2022

Gerelateerd

Webinar
Executieve functies een nieuwe hype?
Executieve functies een nieuwe hype?
Webinar met Emiel van Doorn
Wij-leren.nl Academie 
Nakijken leerlingenwerk
Nakijken: nut en noodzaak.
Marcel Schmeier
Ontwikkelingsgerichte audit
Zo doe je een ontwikkelingsgerichte audit.
Machiel Karels
Passend onderwijs
Passend onderwijs op een basisschool - ondersteuningsplicht
Arja Kerpel
Kwaliteitskaarten School aan Zet
Kwaliteitskaarten School aan Zet
redactie
Richting geen recepten - Hattie
Hattie geeft richting, maar geen recepten
Bas ter Avest
Gedrag beïnvloeden
Is de attitude en het gedrag van leerlingen te beïnvloeden?
Michel Verdoorn
Intrinsieke motivatie
Hoe help je leerlingen om gemotiveerd te raken? - 10 praktische inzichten voor onderwijsprofessionals
Yvonne van Sark
Schoolkeuze havo/vwo
Selectie op basis van talent is goed voor de leerresultaten
Annemieke Top
Leerstofjaarklassensysteem
Jij maakt het verschil voor je leerlingen
Dolf Janson
Toezicht onderwijskwaliteit
Toezicht houden op onderwijskwaliteit is niet zo ingewikkeld
Harm Klifman
Zelf gereguleerd leren
Hoe laat je intrinsieke motivatie groeien?
Dirk van der Wulp
Werkklimaat tips
Het werkklimaat verbeteren via de kring
Jos Cöp
Techniek talent
Talentontwikkeling met wetenschap en techniek
Hanno van Keulen
Huiswerk maken
Motiveren: Ga je je huiswerk ook echt maken?
Dirk van der Wulp
Motivatie door feedback
Meer motivatie door oplossingsgerichte feedback
Dirk van der Wulp
Leerrijk onderwijs, zin en onzin
Dieper leren. De zin en onzin van leerrijk onderwijs
Martine Blonk - Meulenkamp
Activerende didactiek
Activerende didactiek en coachend leraargedrag
Machiel Karels
mindmap maken in het onderwijs
Mindmappen, een instrument voor het denken
Ed van Uden
Lean werken in het onderwijs: hoe doe je dat?
Werken met Lean in het onderwijs
Jaap Versfelt
Ouderbetrokkenheid plus leerlingbetrokkenheid is beter onderwijs
Ouder en jonge kind betrekken bij het onderwijsleerproces
Ite Wolters
Maak je kwaliteitszorg levend
Maak je kwaliteitszorg levend!
Minke Knol
Een excellente school - 2
Een excellente school (2): over de route waarlangs de collega's gingen
Minke Knol
Een excellente school -1
Een excellente school (1): door de bril van collega's die er werken
Minke Knol
Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker
Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker
Marianne Hogenhout
Een plasje buiten de pot
Een plasje buiten de pot
Ivo Mijland
Interne sturing
Stop marginalisering in het onderwijs
Marjoke Hinnen
Onderwijssysteem en creativiteit
Blijven kleuren!
Rijk van Ommeren
Echte vrijheid in en door het onderwijs
Onderwijs dat vrij maakt
Hartger Wassink

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Onderwijskwaliteit in een video van één minuut uitgelegd
Onderwijskwaliteit in een video van één minuut uitgelegd
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]onderwijsinspectie
onderwijskwaliteit
onderwijsleerproces
taakgericht werken

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest