Heterogene groepen

Heterogene groepen zijn groepen waarbij de leerlingen in een verschillend niveau hebben. Dat niveau kan betrekking hebben op het leervermogen of de kennis, maar ook op de vaardigheden, zoals de samenwerking.

Voordelen heterogene groepen

Het voordeel van heteroge groepen is dat de zwakkere leerlingen leren van de sterkere leerlingen. De sterkere leerling groeit zelf ook, want door uitleggen komt de leerling zelf op een hoger niveau van beheersing. Ook als het gaat om vaardigheden kunnen leerlingen van elkaar leren.
 
Het is wel van belang dat de leraar bij de samenstelling van de groepen oplet of de niveaus niet al te ver uit elkaar liggen. Want als de niveaus teveel verschillen, leren de leerlingen niets meer van elkaar. Een globale richtlijn is dat het niveauverschil niet meer dan één leerjaar moet zijn qua functioneringsniveau.

Nadelen heterogene groepen

Een belangrijk nadeel van heterogene groepen is het feit dat de differentiatiedruk voor de leraar te groot kan worden. En als de niveaus te ver uit elkaar liggen, is dat dus ook een nadeel, aangezien de leerlingen niets van elkaar leren.

Groepsdoorbrekend werken op niveau

Om deze nadelen op te vangen, werken scholen op bepaalde momenten groepsdoorbrekend op niveau. Binnen de niveaugroepen moet er dan wel voldoende heterogeniteit zijn. Op deze manier wordt er geprofiteerd van de voordelen van beide aanpakken. Door het groepsdoorbrekend werken op niveau neemt de differentiatiedruk drastisch af. En door binnen die niveaugroepen te zorgen voor nog voldoende heterogeniteit, kunnen leerlingen ook nog van elkaar leren.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 3 december 2021

Gerelateerd

Groepsdoorbrekend werken
10 vragen over de implementatie van groepsdoorbrekend werken bij de basisvakken.
Machiel Karels
Clusteren van leerlingen
Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften.
Arjan Clijsen
Differentiatie
Differentiatie - omgaan met verschillen tussen leerlingen
Arja Kerpel
Differentiatie methodiek
Differentiatie: Samenwerken in homogene en heterogene groepen
Annemieke Top
Co-teaching
Co-teaching: een pakkende aanpak voor passend onderwijs
Sandra Koot
Homogeen of heterogeen groeperen
Homogeen en heterogeen groeperen bij ontwikkelingsgericht onderwijs
Dolf van den Berg
Visie op kernwaarden en structuren van macht
Wie heeft de macht in de school?
Mathilde Tempelman-Lam
Groeperingsvorm als machtige structuur
Hoe vormt de groep? Groeperingsvorm is een keuze vanuit visie
Mathilde Tempelman-Lam
Groeperingsvorm als machtige structuur
Hoe vormt de groep? Groeperingsvorm is een keuze vanuit visie
Mathilde Tempelman-Lam
De macht van het rooster
Moet onderwijs efficiënt zijn?
Mathilde Tempelman-Lam
Van groep naar team; kijk zo eens naar je klas!
Maak van je groep een team!
Alex de Bruijn
Uitdagend rekenmateriaal
Uitdagend rekenmateriaal voor goede rekenaars
Machiel Karels
Praktijkvoorbeelden bij het voorkomen van schoolproblemen
Preventie van schoolproblemen (3) Praktijkvoorbeelden
Ton Mooij
De voordelen van heterogene studentengroepen in wiskunde
De voordelen van heterogene studentengroepen in wiskunde
Joseph Manfre
De voordelen van heterogene studentengroepen in wiskunde
De voordelen van heterogene studentengroepen in wiskunde
Joseph Manfre
Visualisatie van begeleidingstrajecten werkt!
Visualiseren in de basis: Begeleiders, laat je werk zien!
Noëlle Pameijer
Vormingsdoelen en de leeromgeving
Wat vragen vormingsdoelen van leraren en de leeromgeving?
Machiel Karels
Het meertalige kind
Het meertalige kind
Paul Filipiak
Kansen(on)gelijkheid vanuit meerdere perspectieven
Wat is eerlijk? Werken aan kansengelijkheid in het onderwijs
Myriam Lieskamp


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Samenwerkingsvormen in een video van één minuut uitgelegd
Samenwerkingsvormen in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Effect van leesmethodes op leesvaardigheid
Welk effect hebben leesmethodes?
Effectieve interventies samenstelling klassen bovenbouw havo/vwo
Hoe stel je klassen in de bovenbouw van havo/vwo effectief samen?
Welke groepssamenstelling zorgt voor goede leerresultaten?
Welke groepssamenstelling zorgt voor de beste leerresultaten in het mbo?
Welk effecten heeft het combineren van klassen?
Welke effecten heeft het combineren van klassen?
Effect combinatieklas op leerprestaties en leerkracht
De combinatieklas: wat doet die met de leerprestaties en leerkracht?
Samenwerkend leren inzetten
Hoe zet je samenwerkend leren goed in?
Versnellers op het mbo
Versnellen op het mbo: hoe organiseer je dat?
Leerachterstanden leerwegondersteunend onderwijs
Hoe los je effectief leerachterstanden op in het leerwegondersteunend onderwijs?
Rekening houden met verschillen tussen mbo-studenten
Hoe houd je rekening met verschillen tussen mbo-studenten?
Samenwerken op projectbasis en de effecten op leerresultaten
Hoe kan samenwerkend leren succesvol zijn voor mbo-leerlingen?
Opdrachtgestuurd leren
Differentiatie in de klas middels opdrachtgestuurd leren
Samenwerken met STIP
Samenwerken in homogene en heterogene groepen in primair onderwijs
Didactische vormgeving
Didactische vormgeving van interactieprocessen voor samenwerkend leren
[extra-breed-algemeen-kolom2]groepsdoorbrekend werken
heterogene groepen
samenwerkingsvormen

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest