Groepsdoorbrekend werken

Bij groepsdoorbrekend werken worden er op bepaalde tijden in het rooster vakken groepsoverstijgend georganiseerd. Dit kan zowel op niveau als in heterogene groepen zijn.

Groepsdoorbrekend werken is een oplossing om een deel van problemen met het leerstofjaarklassensysteem te ondervangen.

De volgende stappen zijn belangrijk om groepsdoorbrekend werken in te voeren:

1. Trek de roosters gelijk, zodat de betreffende vakken op dezelfde tijd gegeven worden.
Bespreek op welke manier de onderbouw met het rekenonderwijs omgaat. Hoe wordt het rekenonderwijs in hoeken geïntegreerd?

2. Maak een grofmazige niveau-indeling op basis van Cito toetsen. Zorg hierbij voor voldoende heterogeniteit per groep.
Verfijn deze indeling op basis van aanvullende criteria zoals beheersing van onderdelen, werkhouding, inzicht.

3. Stel vast welke leerstofindeling gehanteerd wordt voor de diverse niveaugroepen.
Het ligt voor de hand om methodisch te beginnen en dit steeds flexibeler te maken in de loop van de tijd.

4. Bespreek welke niveaugroepen bij de beschikbare leraren komen. En stel een lesmodel vast wat binnen de klas gehanteerd wordt.
Sommige niveaugroepen zullen wellicht dubbel zijn om te grote leeftijdsverschillen binnen een groep te voorkomen.

5. Stel vast welke ruimtes er beschikbaar zijn en hoe ze gebuikt gaan worden.
Wees ook duidelijk over de regels die in de verschillende ruimten gelden.

6. Stel vast op welke momenten in het jaar de groepsindeling geëvalueerd wordt.
Bepaal op welke manier de voortgang geregistreerd wordt.

7. Informeer de ouders dat er groepsdoorbrekend op instructieniveau gewerkt zal gaan worden.

8. Stel vast hoe je inzicht krijgt in het leerpotentieel van de leerlingen. Hiermee voorkom je onderpresteren of overvragen.

9. Spreek af hoe het handelend rekenen voldoende aandacht krijgt en op welke manier de fasen van het handelingsmodel geborgd worden.

10. Bepaal de verrijkingsstof die je de leerlingen laat doen die op enig moment door de leerstof van alle leerjaren heen zijn.

Bron: Karels, M. (2020). 10 vragen over de implementatie van groepsdoorbrekend werken bij de basisvakken.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 21 oktober 2020

Gerelateerd

E-learning module
Zo maak je richtinggevend beleid voor je school
Zo maak je richtinggevend beleid voor je school
Gratis korte module met downloads
Wij-leren.nl Academie 
Lespakket
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Probeer de nieuwe digitale leerlijn van de ANWB schooljaar 2023-2024 gratis uit. Meld je nu aan!
ANWB 
Veilig van A naar B met Streetwise DigitaalSysteemcrisis in het onderwijs
Het onderwijs verkeert in een systeemcrisis.
Machiel Karels
Groepsdoorbrekend werken
10 vragen over de implementatie van groepsdoorbrekend werken bij de basisvakken.
Machiel Karels
Dimensies van onderwijs
Dimensies van onderwijs
Machiel Karels
Kindgericht onderwijs
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Machiel Karels
Toekomstbestendig onderwijs
Deze 12 onderwijsveranderingen zijn kindgericht en toekomstbestendig
Machiel Karels
Onderweg naar kindgericht onderwijs
Successen realiseren - onderweg naar kindgericht onderwijs
Dolf Janson
Schaf leerstofjaarklas af
Schaf leerstofjaarklas af!
Ton Mooij
De macht van het rooster
Moet onderwijs efficiënt zijn?
Mathilde Tempelman-Lam
Uitdagend rekenmateriaal
Uitdagend rekenmateriaal voor goede rekenaars
Machiel Karels
Praktijkvoorbeelden bij het voorkomen van schoolproblemen
Preventie van schoolproblemen (3) Praktijkvoorbeelden
Ton Mooij
instructie unitonderwijs
Instructie geven in unitonderwijs, hoe doe je dat?
Hanneke Oosting
Vormingsdoelen en de leeromgeving
Wat vragen vormingsdoelen van leraren en de leeromgeving?
Machiel Karels
Leren anders organiseren
Leren anders organiseren
Machiel Karels


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Animatie: Zittenblijven en versnellen
Animatie: Zittenblijven en versnellen
redactie
Competenties van werkbegeleiders in hybride leeromgevingen mbo
Welke competenties zijn nodig voor begeleiders in hybride leeromgevingen?
Praktijksimulaties ontwerpen op mbo
Hoe ontwerp je effectieve praktijksimulaties voor het mbo?
zittenblijven mbo -4
Zittenblijven op het MBO: is dat helpend?
Is een periodieke indeling van het schooljaar effectief?
Gespreid leren of blokleren, invloed op leerprestaties
Gespreid leren of blokleren: wat is beter?
Effectieve interventies samenstelling klassen bovenbouw havo/vwo
Hoe stel je klassen in de bovenbouw van havo/vwo effectief samen?
Welke groepssamenstelling zorgt voor goede leerresultaten?
Welke groepssamenstelling zorgt voor de beste leerresultaten in het mbo?
Leiderschapspraktijken voor veranderbereidheid leraren
Veranderbereidheid van leraren: welke leiderschapsskills zijn daarbij helpend?
Welk effecten heeft het combineren van klassen?
Welke effecten heeft het combineren van klassen?
Effect combinatieklas op leerprestaties en leerkracht
De combinatieklas: wat doet die met de leerprestaties en leerkracht?
Opdrachtgestuurd leren
Differentiatie in de klas middels opdrachtgestuurd leren
Samenwerken met STIP
Samenwerken in homogene en heterogene groepen in primair onderwijs
Didactische vormgeving
Didactische vormgeving van interactieprocessen voor samenwerkend leren
nieuwe leren po
Het nieuwe leren in het basisonderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]flexibel onderwijs
heterogene groepen
leerplein
leerstofjaarklassensysteem
onderwijsvernieuwing

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest