Groepsdoorbrekend werken

Bij groepsdoorbrekend werken worden er op bepaalde tijden in het rooster vakken groepsoverstijgend georganiseerd. Dit kan zowel op niveau als in heterogene groepen zijn.

Groepsdoorbrekend werken is een oplossing om een deel van problemen met het leerstofjaarklassensysteem te ondervangen.

De volgende stappen zijn belangrijk om groepsdoorbrekend werken in te voeren:

1. Trek de roosters gelijk, zodat de betreffende vakken op dezelfde tijd gegeven worden.
Bespreek op welke manier de onderbouw met het rekenonderwijs omgaat. Hoe wordt het rekenonderwijs in hoeken geïntegreerd?

2. Maak een grofmazige niveau-indeling op basis van Cito toetsen. Zorg hierbij voor voldoende heterogeniteit per groep.
Verfijn deze indeling op basis van aanvullende criteria zoals beheersing van onderdelen, werkhouding, inzicht.

3. Stel vast welke leerstofindeling gehanteerd wordt voor de diverse niveaugroepen.
Het ligt voor de hand om methodisch te beginnen en dit steeds flexibeler te maken in de loop van de tijd.

4. Bespreek welke niveaugroepen bij de beschikbare leraren komen. En stel een lesmodel vast wat binnen de klas gehanteerd wordt.
Sommige niveaugroepen zullen wellicht dubbel zijn om te grote leeftijdsverschillen binnen een groep te voorkomen.

5. Stel vast welke ruimtes er beschikbaar zijn en hoe ze gebuikt gaan worden.
Wees ook duidelijk over de regels die in de verschillende ruimten gelden.

6. Stel vast op welke momenten in het jaar de groepsindeling geëvalueerd wordt.
Bepaal op welke manier de voortgang geregistreerd wordt.

7. Informeer de ouders dat er groepsdoorbrekend op instructieniveau gewerkt zal gaan worden.

8. Stel vast hoe je inzicht krijgt in het leerpotentieel van de leerlingen. Hiermee voorkom je onderpresteren of overvragen.

9. Spreek af hoe het handelend rekenen voldoende aandacht krijgt en op welke manier de fasen van het handelingsmodel geborgd worden.

10. Bepaal de verrijkingsstof die je de leerlingen laat doen die op enig moment door de leerstof van alle leerjaren heen zijn.

Bron: Karels, M. (2020). 10 vragen over de implementatie van groepsdoorbrekend werken bij de basisvakken.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 21 oktober 2020

Gerelateerd

Gratis webinar
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Bekende experts delen hun kennis
Wij-leren.online Academie 
Webinar
7 valkuilen bij veranderprocessen in het onderwijs
7 valkuilen bij veranderprocessen in het onderwijs
Webinar met Machiel Karels
Wij-leren.nl Academie 
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!Systeemcrisis in het onderwijs
Het onderwijs verkeert in een systeemcrisis.
Machiel Karels
Groepsdoorbrekend werken
10 vragen over de implementatie van groepsdoorbrekend werken bij de basisvakken.
Machiel Karels
Dimensies van onderwijs
Dimensies van onderwijs
Machiel Karels
Kindgericht onderwijs
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Machiel Karels
Toekomstbestendig onderwijs
Deze 12 onderwijsveranderingen zijn kindgericht en toekomstbestendig
Machiel Karels
Onderweg naar kindgericht onderwijs
Successen realiseren - onderweg naar kindgericht onderwijs
Dolf Janson
Schaf leerstofjaarklas af
Schaf leerstofjaarklas af!
Ton Mooij
De macht van het rooster
Moet onderwijs efficiënt zijn?
Mathilde Tempelman-Lam
Uitdagend rekenmateriaal
Uitdagend rekenmateriaal voor goede rekenaars
Machiel Karels
Praktijkvoorbeelden bij het voorkomen van schoolproblemen
Preventie van schoolproblemen (3) Praktijkvoorbeelden
Ton Mooij
instructie unitonderwijs
Instructie geven in unitonderwijs, hoe doe je dat?
Hanneke Oosting
Vormingsdoelen en de leeromgeving
Wat vragen vormingsdoelen van leraren en de leeromgeving?
Machiel Karels
Leren anders organiseren
Leren anders organiseren
Machiel Karels

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief



Inschrijven nieuwsbrief

Animatie: Zittenblijven en versnellen
Animatie: Zittenblijven en versnellen
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]



flexibel onderwijs
heterogene groepen
leerplein
leerstofjaarklassensysteem
onderwijsvernieuwing

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest