Ontwikkelingsstoornissen

De term ontwikkelingsstoornissen is een algemene aanduiding voor een psychische of neurologische stoornis, waarbij de normale ontwikkeling van een kind belemmert wordt. Het kan bijvoorbeeld gaan om leerstoornissen, maar ook om problemen met spraak en de zintuigen.

Soms is de aandoening van tijdelijke aard, soms is hij chronisch. Er kunnen verschillende oorzaken van de ontwikkelingsstoornis zijn, bijvoorbeeld een ziekte of heftige ervaring.

De symptomen van ontwikkelingsstoornissen verschillen sterk. Een ontwikkelingsstoornis is iets anders dan een gedragsstoornis. De stoornissen kunnen zich voordoen in de leeftijd van baby tot puber, maar hebben vaak jarenlange gevolgen.

Hoe eerder de behandeling start, hoe groter de kans op succes is.

Gerelateerd

ADHD uitleg
ADHD - symptomen - kenmerken - diagnose - behandeling
Arja Kerpel
Syndroom van Asperger
Asperger syndroom: kenmerken - tips - symptomen ASS
Arja Kerpel
Red de ADHD diagnose
Red de ADHD diagnose
Laura Batstra
HGW classificeren
Handelingsgericht classificeren in het onderwijs
Noëlle Pameijer
ASS tips
ASS: Autisme Spectrum Stoornis - tips voor de leerkracht
Anton Horeweg
Jagerskinderen
Kansen creëren voor kinderen met ADHD
Anne van Hees
Jagerskinderen
Kansen creëren voor kinderen met ADHD
Anne van Hees
Vluchtelingen begeleiding
Vluchtelingkinderen in de Klas
Hélène van Oudheusden
Van bao naar vo
ASS / Autisme: sterk naar het voortgezet onderwijs
Inge Verstraete
Samenwerken van school en jeugdzorg
Onderwijs en jeugdzorg hebben elkaar nodig!
Elena Carmona van Loon
Omgaan met Asperger
Omgaan met Asperger in de klas
Arja Kerpel
Teddy heeft autisme
Teddy heeft autisme en Pien rode krullen
Arja Kerpel
Vluchtelingenkinderen
Ontwrichte kinderen in het onderwijs
Willem de Jong
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
Anton Horeweg
Autisme anders bekijken
Autisme anders bekijken - Omdat geen kind hetzelfde is
Helèn de Jong
De traumasensitieve school
De traumasensitieve school
Marleen Legemaat
De traumasensitieve school
De traumasensitieve school
Marleen Legemaat
ADHD is geen ziekte
ADHD is geen ziekte
Laura Batstra


Invloed van digitaal lesmateriaal
Wat is de invloed van digitaal lesmateriaal op kinderen met gedragsproblemen?
Effectieve behandelmethodes stotteren
Wat zijn goede behandelmethodes bij spraakproblemen?
Leerlingen met ASS
Hoe kan het V(S)O bijdragen een passend toekomstperspectief bij leerlingen met ASS?
Versterken sociale vaardigheden leraren met asperger
Hoe versterken leraren met Asperger hun sociale vaardigheden?
Traumasensitief lesgeven aan vluchtelingkinderen
Heeft traumasensitief lesgeven effect op vluchtelingkinderen?
Interventies adhd
Doen wat werkt: interventies in de klas voor kinderen met symptomen van ADHD
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.