Syndroom van Asperger

Arja Kerpel

Redactielid wij-leren.nl l Projectleider bij Wij-spelen.nl

 

  Geplaatst op 1 juni 2014

Kerpel, A. (2014). Het syndroom van Asperger.
Geraadpleegd op 23-10-2021,
van https://wij-leren.nl/syndroom-van-asperger-artikel.php

Asperger

Het syndroom van Asperger is een ontwikkelingsstoornis binnen het autisme spectrum. Het heeft een neurobiologische oorzaak en kent diverse symptomen. Deze stoornis is genoemd naar de Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger, die als eerste een definitie hiervan publiceerde. Het syndroom van Asperger wordt soms ook hoogfunctionerend autisme genoemd en valt daarmee onder ASS.

Onderaan dit artikel staan populaire boeken over het syndroom van Asperger.

Feiten over Asperger

 • Het syndroom van Asperger is aangeboren en niet te genezen.
 • Van de kinderen met het syndroom van Asperger is driekwart jongen en een kwart meisje.
 • Er zijn geen harde cijfers over het voorkomen van het syndroom van Asperger, maar schattingen geven aan dat ongeveer 1 op de 250 kinderen deze stoornis heeft. 
 • De comorbiditeit bij het syndroom van Asperger is hoog. Dat wil zeggen dat Asperger vaak voorkomt in combinatie met een andere beperking of stoornis. Vaak gaat het samen met ADHD/ADD, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysgrafie, echolalia en OCS (dwangneurose).

Probleemgebieden Asperger

Kenmerkend voor het syndroom van Asperger zijn problemen binnen de volgende vier gebieden:
 • Sociale interactie. Kinderen met Asperger hebben een gebrek aan empathie. Ze vinden het moeilijk om vriendschappen te sluiten en te onderhouden.
 • Communicatie. Kinderen met Asperger hebben een beperking in de non-verbale communicatie.
 • Verbeeldingskracht. Bijvoorbeeld door je voor te stellen wat anderen denken.
 • Sensorische overgevoeligheid. Deze overgevoeligheid voor zintuiglijke waarnemingen betreft vaak: fel licht, lawaai, smaak, structuur, geur en aanraking.

Signalen bij het Syndroom van Asperger

Een kind met het syndroom van Asperger is aan verschillende symptomen te herkennen:
 • Het kind kan helemaal  opgaan in een specifiek onderwerp. Daar weet het kind heel veel van.
 • Het kind heeft een minder ontwikkelde motoriek: slechte coördinatie en vreemde houding.
 • Het kind kan betweterig overkomen.
 • De leerling houdt van routine, en niet van onverwachte veranderingen.
 • Het kind kan moeite hebben met het verschil tussen werkelijkheid en fantasie. 
 • Het kind begrijpt spreekwoorden, gezegden en sarcasme vaak niet of vat het letterlijk op.
 • De leerling kan moeite hebben met het uitdrukken van de emoties. Soms reageert het kind erg  heftig, onvoorspelbaar of impulsief. Of met een emotie die niet bij de situatie past.
 • Het kind kan de emoties van een ander niet goed inschatten.

Positieve kenmerken Syndroom van Asperger

Laten we vooral de positieve kenmerken niet vergeten:
 • Kinderen met Asperger hebben een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel en normbesef. Ze zijn eerlijk, betrouwbaar.
 • Doorgaans kunnen ze veel feitelijke informatie onthouden. 
 • Ze hebben vaak een grote woordenschat.
 • Ze kunnen erg originele ideeën hebben. Hun oplossingen hebben vaak een originele invalshoek.
 • Deze leerlingen zijn beelddenkers met een sterk visueel geheugen. 
 • Ze zijn toegewijd en volhardend.

Autisme en Asperger: overeenkomsten en verschillen

Er zijn twee belangrijke overeenkomsten tussen mensen met klassiek autisme en het Asperger syndroom. Ze hebben beiden problemen met de sociale communicatie en daarnaast hebben zij beperkte interessegebieden en herhalingsgedrag.
 
Er zijn echter ook twee grote verschillen: bij mensen met het Asperger syndroom is het IQ ten minste gemiddeld en er is geen sprake van een vertraagde taalontwikkeling. Bij mensen met klassiek autisme (en PDD-NOS) is ieder IQ-niveau mogelijk en is er wel sprake van een vertraagde taalontwikkeling.

Tips voor de leerkracht

 • Biedt structuur, maak lijstjes en schema’s. 
 • Waarschuw tijdig als het programma verandert.
 • Vermijdt het gebruik van uitdrukkingen en spreekwoorden, of leg ze uit.
 • Geef duidelijke, concrete opdrachten en controleer of de opdracht duidelijk is.
 • Visualiseer zo veel mogelijk. 
 • Maak gebruik van de persoonlijke interesses.
 • Vergeet de sterke kanten van deze leerlingen niet. Maak gebruik van hun bijzondere gaven.

Populaire boeken over het Syndroom van Asperger

Als je partner Asperger-syndroom heeft

Hulpgids Aspergersyndroom

Kerpel, A. (2014). Het syndroom van Asperger.
Geraadpleegd op 23-10-2021,
van https://wij-leren.nl/syndroom-van-asperger-artikel.php

Gerelateerd

Masterclass
Autisme anders bekijken
Autisme anders bekijken
Leer en ervaar wat autisme met je leerlingen doet
Medilex Onderwijs 
Autisme en communicatie
ASS / Autisme en communicatie
Inge Verstraete
HGW classificeren
Handelingsgericht classificeren in het onderwijs
Noëlle Pameijer
Autisme handleiding
Autisme / ASS - Een persoonlijke handleiding
Inge Verstraete
Vind je eigen weg met jouw autisme
Vind je eigen weg met jouw autisme
Marleen Legemaat
autisme in de klas - tips voor leerkracht en leerling
Autisme in de klas - tips voor leerkracht én leerling
Marleen Legemaat
Opvoedwijzer Asperger
Opvoedwijzer Asperger
Marleen Legemaat
Pittige pubers
Pittige pubers - Opvoeden van je puber met ADHD of autisme
Marleen Legemaat
Autisme op school
Autisme op school - een passend aanbod binnen passend onderwijs
Arja Kerpel
Misdiagnose van hoogbegaafden
Misdiagnose van hoogbegaafden
Arja Kerpel
Omgaan met Asperger
Omgaan met Asperger in de klas
Arja Kerpel
Gedragsproblemen in de klas
Gedragsproblemen in de klas
Arja Kerpel
Hoogbegaafd met stoornis
Hoogbegaafde kinderen met stoornissen
Arja Kerpel
Teddy heeft autisme
Teddy heeft autisme en Pien rode krullen
Arja Kerpel


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Werkwijzen van leerkrachten om flexibiliteit bij autisme te versterken
Hoe versterk je cognitieve flexibiliteit bij autisme?
Toename ongewenst gedrag sinds 2010
Neemt ongewenst en lastig gedrag toe in het basisonderwijs?
Rekenadviezen voor kinderen met taalstoornis
Wat zijn adviezen voor rekentaal bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?
Versterken sociale vaardigheden leraren met asperger
Hoe versterken leraren met Asperger hun sociale vaardigheden?
Invloed van digitaal lesmateriaal
Wat is de invloed van digitaal lesmateriaal op kinderen met gedragsproblemen?
Leerlingen met ASS
Hoe kan het V(S)O bijdragen een passend toekomstperspectief bij leerlingen met ASS?
[extra-breed-algemeen-kolom2]asperger
ass
autisme
DSM
mcdd
odd
ontwikkelingsstoornissen
pdd
pdd-nos

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest