Stotteren

Stotteren is het spreken met veel voorkomende herhalingen, door verlengingen van klanken, lettergrepen of woorden of door aarzelingen of pauzes. De samenwerking tussen hersenen, zenuwen en spieren verloopt bij stotteren niet optimaal.
Als deze kenmerken langer dan drie maanden veelvuldig voorkomen en het vloeiend spreken wordt belemmerd, spreken we van stotteren.
 
Naast het merkbare stotteren kan een kind ook verborgen stotteren. Verborgen stotteren is het vermijden van moeilijke woorden door spreekangst en minderwaardigheidsgevoelens. Het kan een belangrijkere plaats innemen dan het merkbare stotteren.
 
Bij stotteren speelt erfelijkheid een belangrijke rol, samen met de omgevingsfactoren. Spanning en emoties hebben invloed op het stotteren.
 
Stotteren valt op zodra een kind meer gaat praten, meestal tussen de 2 en de 5 jaar. Ongeveer 5% van de kinderen stottert op die leeftijd. Een groot gedeelte hiervan (ongeveer 75%) gaat vanzelf over. Het herstelt vaker bij meisjes dan bij jongens. Daardoor zijn er op oudere leeftijd meer jongens die stotteren dan meisjes.
 
Als het stotteren meer dan een half jaar aanhoudt, is het goed om naar een (stotter)therapeut of logopedist te gaan. Een vroege interventie kan voorkomen dat het stotteren verergert.

Gerelateerd

E- learning module
Van faalangst naar faalpower (vo)
Van faalangst naar faalpower (vo)
Zet faalangst bij je leerlingen om in faalpower!
Medilex Onderwijs 
E-learning cursus
Leerlingen met gedragsproblemen helpen?
Leerlingen met gedragsproblemen helpen?
De online cursussen van E-WISE helpen je op weg. Vraag gratis proefcursus aan en ontdek alle voordelen!
E-Wise 
Leerlingen met gedragsproblemen helpen?Tips in de klas - Tourette
Tips voor omgaan met het tourette-syndroom.
Anton Horeweg
Faalangst uitleg
Faalangst - Signalering en praktische tips
Arja Kerpel
Pesterijen op school
Pesterijen op school - oorzaken - profielen van betrokkenen
Machiel Karels


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Omix Webtalks met Jitske Kramer - Culturen en tribes in het onderwijs.
Omix Webtalks met Jitske Kramer - Culturen en tribes in het onderwijs.
redactie
Omix Webtalks met Remco Claassen - Ikologie in het onderwijs
Omix Webtalks met Remco Claassen - Ikologie in het onderwijs
redactie
Gezinsproblematiek en gedragsontwikkeling
Gezinsproblematiek: wat doet dit met een kind?
Hoogbegaafde kinderen homogene of heterogene klas
Voelen hoogbegaafde kinderen zich beter in een klas met andere hoogbegaafde kinderen of juist in een heterogene klas?
Lage toetsresultaten in vo en motivatiegebrek
Zijn nederlandse leerlingen nog gemotiveerd?
Effect vooraf toetsen rekenprestaties en zelfvertrouwen
Wat is het effect van vooraf toetsen?
Loopbaanbegeleider van invloed op welbevinden mbo-er
Heeft een vaste LOB-begeleider meerwaarde voor studenten?
Effect van inrichting van schoolgebouw
Wat is het effect van de inrichting van schoolgebouwen?
Inzet en inzicht door sociogrammen
Hoe zet je sociogrammen bruikbaar in?
Praktijksimulaties ontwerpen op mbo
Hoe ontwerp je effectieve praktijksimulaties voor het mbo?
Werkwijzen van leerkrachten om flexibiliteit bij autisme te versterken
Hoe versterk je cognitieve flexibiliteit bij autisme?
Beoordelen door leraren op verschillende wijzen en self-efficacy
Welke wijze van beoordelen draagt bij aan self-efficacy?
Falen en succes
Van faalervaring naar leerervaring: Zijn reacties van leerlingen op lage cijfers te beïnvloeden?
Motivatie verhogen TIME
Verbetering motivatie en studieloopbaan in het mbo met TIME - OnderwijsBewijs
Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO
Verbetering schrijfvaardigheid voor onderbouw VMBO, HAVO en VWO - OnderwijsBewijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]faalangst
logopedie
ontwikkelingsstoornissen
stotteren
welbevinden
zelfvertrouwen

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest