Stotteren

Stotteren is het spreken met veel voorkomende herhalingen, door verlengingen van klanken, lettergrepen of woorden of door aarzelingen of pauzes. Als deze kenmerken langer dan drie maanden veelvuldig voorkomen en het vloeiend spreken belemmert wordt, noem je het stotteren.
Naast het merkbare stotteren kan een kind ook verborgen stotteren. Verborgen stotteren is het vermijden van moeilijke woorden, de spreekangst en de minderwaardigheidsgevoelens. Het kan een belangrijkere plaats innemen dan het merkbare stotteren.
 
Bij stotteren speelt erfelijkheid een belangrijke rol, samen met de omgevingsfactoren. Spanning en emoties hebben invloed op het stotteren.
 
Stotteren valt op zodra een kind meer gaat praten, meestal tussen de 2 en de 5 jaar. Ongeveer 5% van de kinderen stottert op die leeftijd. Een groot gedeelte hiervan (ongeveer 75%) gaat vanzelf over. Het herstelt vaker bij meisjes dan bij jongens. Daardoor zijn er op oudere leeftijd meer jongens die stotteren dan meisjes.
 
Als het stotteren meer dan een half jaar aanhoudt, dan is het goed om naar de therapeut te gaan, want een vroege interventie kan voorkomen dat het stotteren verergert.

Gerelateerd

congres
Angst bij jongeren
Angst bij jongeren
Signaleren en begeleiden van jongeren met angst(stoornissen)
Medilex Onderwijs 
Faalangst uitleg
Faalangst - Signalering en praktische tips
Arja Kerpel
Tips in de klas - Tourette
Tips voor omgaan met het tourette-syndroom
Anton Horeweg
Pesterijen op school
Pesterijen op school - oorzaken - profielen van betrokkenen
Machiel Karels


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Effecten van buiten leren op ontwikkeling
Natuuronderwijs buiten: wat zijn de effecten?
Welbevinden van leerlingen na herindeling groepen
Hoe ervaren leerlingen een herindeling van de groep?
Invloed van fysieke omgeving op leren
Heeft de fysieke omgeving invloed op het leren?
Emotieregulatie bij escalerend leerlinggedrag
Dreigende escalatie: wat helpt jou op zo'n moment als leerkracht?
Talentontwikkeling bij multidiversiteit
Hoe zorg je dat leerlingen die minder goed mee komen het toch leuk vinden op school?
Verhindert werkdruk docenten in mbo goed onderwijs?
Verhindert werkdruk van docenten in mbo goed onderwijs?
Onderwijs aan gestresste leerlingen in instelling
Leerlingen onder stress: direct onderwijs geven of even wachten?
Participeren in een leernetwerk draagt bij - verpleegkunde
Participeren in een leernetwerk: goed voor ontwkkeling van praktijkbegeleiders?
Rekenadviezen voor kinderen met taalstoornis
Wat zijn adviezen voor rekentaal bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?
Leren in een buitenles
Les in een buitenlokaal: welke invloed heeft dat?
Falen en succes
Van faalervaring naar leerervaring: Zijn reacties van leerlingen op lage cijfers te beïnvloeden?
Motivatie verhogen TIME
Verbetering motivatie en studieloopbaan in het mbo met TIME - OnderwijsBewijs
Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO
Verbetering schrijfvaardigheid voor onderbouw VMBO, HAVO en VWO - OnderwijsBewijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.