Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding is professionele begeleiding van een leerling bij het maken van zijn/haar huiswerk. Het kan thuis gegeven worden, op school, maar ook op een huiswerkbegeleidingsinstituut. Bij huiswerkbegeleiding staat het totale functioneren van de leerling op school centraal. Het is dus iets anders dan bijles, want dat is vooral gericht op een specifiek vak.

De huiswerkbeleider zoekt naar de oorzaak van de geringe prestaties en kiest dan de juiste aanpak. Een kind met concentratieproblemen heeft namelijk een andere aanpak nodig dan een leerling dat slecht kan plannen. Soms wordt ook de term studiebegeleider gebruikt: deze is specifiek gericht op het versterken van studievaardigheden bij de leerling.

Huiswerkbegeleiding is best prijzig, daarom is het ook een optie om als ouder een cursus te volgen om je kind te begeleiden. Door het volgen van zo’n training kunnen ouders inzicht krijgen in de manier van leren die voor hun kind effectief is. Vaak is een kind na verloop van tijd weer in staat zelfstandig zijn huiswerk te maken. 

Door de toegenomen belangstelling voor huiswerkbegeleiding en andere vormen van bijlessen is er ook veel kritiek op dit 'schaduwonderwijs'. Het kan vanwege het prijskaartje dat eraan hangt -dus vooral bereikbaar voor leerlingen met rijke ouders- de kansenongelijkheid in de samenleving vergroten.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 4 augustus 2022

Gerelateerd

Scholing
Studievaardigheden en huiswerk
Studievaardigheden en huiswerk
Studievaardigheden zijn belangrijk voor het schoolsucces en uiteindelijk ook het ‘studieplezier’.
oo.nl 
Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid - communicatie - educatief partnerschap.
Arja Kerpel
Onderpresteren
Onderpresteren: kenmerken - oorzaken - gevolgen - aanpak
Arja Kerpel
Tips voor mentoren in begeleiding problematiek
De morele plicht van elke mentor
Ivo Mijland
Iedere ouder telt
Iedere ouder telt - de vitale plek van ouders in de schoolloopbaan
Anne van Hees
Autonomie counseling
Jouw oplossing is niet heilig. Maar je bent wel de deskundige vragensteller!
Dirk van der Wulp
Top down denken
Top-down denken in onderwijs en opvoeding
Lisanne van Nijnatten
Chronisch onderpresteren
Chronisch onderpresteren - de urgentie om vroeg in te grijpen
Lisanne van Nijnatten
Samenwerking ouders
Leerlingsucces vraagt om samenwerking met ouders
Peter de Vries
Huiswerk maken
Motiveren: Ga je je huiswerk ook echt maken?
Dirk van der Wulp
Autonomie en motivatie
Meer motivatie door meer autonomie
Dirk van der Wulp
Motivatie door feedback
Meer motivatie door oplossingsgerichte feedback
Dirk van der Wulp
Talentontwikkeling van executieve functies
Talentontwikkeling: de waarde van executieve functies
Nadine van der Hart
De huiswerkhulp
De huiswerkhulp - Een praktische gids voor leerlingen én ouders
Arja Kerpel
Slim maar...
Slim maar.. Hoe je de executieve functies kunt versterken
Arja Kerpel
Huiswerkbegeleiding
Huiswerkscholen zijn géén oplossing voor onderpresteren
Lisanne van Nijnatten


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Onderwijsachterstanden en leervertraging door corona
Onderwijsachterstand of leervertraging? Welke term gebruik je wanneer?
Oorzaken van uitvall leerlingen in het vo en interventies
Wat zijn oorzaken van voortijdige uitval in het voortgezet onderwijs en hoe stop je het?
Effectieve methoden in het omgaan met culturele diversiteit
Hoe ga je om met culturele diversiteit bij politiek gevoelige onderwerpen?
Vergroot huiswerk verantwoordelijkheid voor eigen leerproces?
Vergroot huiswerk verantwoordelijkheid voor eigen leerproces?
Effectieve interventies om verzuim terug te dringen
Wat zijn effectieve aanpakken van verzuim in het vavo?
Effectieve aanpak verzuim mbo
Hoe pak je verzuim in het mbo effectief aan?
Kenmerken thuissituatie die leerbevorderend zijn
Welke kenmerken van kinderen en hun thuissituatie zijn leerbevorderend?
Effect huiswerk
Wat is het effect van huiswerk op het leerrendement en de schoolprestaties van de leerling?
Heterogene brugklas
Zorgt een brede brugklas voor een effectieve selectie?
Ouderlijk opleidingsniveau
Ouderlijk opleidingsniveau en onderwijsachterstanden van kinderen
Samenstelling klas
Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten
Thuiszitten leerplichtige leerlingen
Thuiszitten: leerplichtige leerlingen zonder onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]huiswerk
huiswerkbegeleiding
schaduwonderwijs
verzuim

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest