Interventie

Interventie betekent letterlijk: tussenkomst. De leerkracht grijpt in, met als doel het gedrag van de leerling of de omstandigheden te beïnvloeden. De interventie kan gericht zijn op het sociale gedrag, het cognitieve gebied of de motivatie. Een interventie kan op school-, klas- of kindniveau worden ingezet.

Een interventie kan een kleine handeling zijn, maar ook een heel project. Een voorbeeld van een kleine interventie is het tijdelijk uit elkaar zetten van twee leerlingen als zij de orde in de klas verstoren. Een grote interventie is bijvoorbeeld het ingrijpen van de onderwijsinspectie als de onderwijskwaliteit onder de maat is. 

Interventies kan je preventief inzetten om probleemgedrag te voorkomen. Binnen deze preventie bestaan verschillende niveaus: 

  • Primaire preventie: een algemene aanpak bestemd voor alle kinderen in een groep of school. Preventieve interventies op dit niveau zijn gericht op de hele klas, problemen aanpakken voor ze er komen. Voorbeelden van interventies op dit niveau zijn: een effectief georganiseerd klassenmanagement en programma's voor sociale en emotionele competenties, zoals Taakspel. 
  • Secundaire preventie: een aanpak gericht op groepjes kinderen die meer dan andere kinderen het risico lopen om probleemgedrag te ontwikkelen. Interventies op dit niveau zijn gericht op het aanpakken van risicofactoren in het kind en/of de omgeving. Een voorbeeld van een interventie is: een emotieschaal, waarmee kinderen aan kunnen geven hoe ze zich voelen en hiermee bijvoorbeeld een woedeaanval voor kunnen zijn.
  • Tertiare preventie: op dit niveau worden maatregelen genomen die gericht zijn op het gedrag van individuele leerlingen. Zij hebben nog gerichtere hulp nodig. Dit niveau is vooral gericht op het verminderen dan wel controleren van complexe gedragsproblemen. Op dit niveau zijn meerdere partijen betrokken: de leerkracht, ouders, klasgenoten en de leerling zelf. Voorbeelden van interventies op dit niveau zijn: programma's gericht op het verkrijgen van zelfcontrole en het minder boos en opstandig worden. 

Bron: van Overveld, K. (2020). Preventie van gedragsproblemen: daar moet je wat mee?!

Het is belangrijk om (uitgebreide) interventies te evalueren en te kijken of het beoogde doel behaald is. 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 15 februari 2022

Gerelateerd

Explosief agressief gedrag (2)
Explosief/agressief gedrag bij kinderen. Wat kun je doen in je klas? (2)
Anton Horeweg
Explosief agressief gedrag (1)
Explosief/agressief gedrag bij kinderen. Wat kun je doen in je klas? (1)
Anton Horeweg
Samenwerken van school en jeugdzorg
Onderwijs en jeugdzorg hebben elkaar nodig!
Elena Carmona van Loon
Fysiek straffen
Straffen in de klas - Historisch overzicht van visie op fysieke straf
Kees van Overveld
Veilige school
Een veilige school. Veiligheid in 5 stappen.
Elena Carmona van Loon
Ontluikende geletterdheid
Ontluikende geletterdheid stimuleren met digitale prentenboeken: verschillen tussen kleuters
redactie
Zelfvertrouwen leerkracht
Storend leerlinggedrag maakt leraren onzeker
Annemieke Top
Interventies gedragsproblemen
Interventie bij gedragsproblemen - De Eerste Stap
Monique Baard
Positive Behavior Support
Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)
Monique Baard
Professional in de spiegel 1
Professional in de spiegel - achtergronden
Hanne Touw
Professional in de spiegel 2
Professional in de spiegel - werkwijze
Hanne Touw
Omgaan met agressie
Korte lontjes en coole gasten. Gericht omgaan met agressie in school
Kees van Overveld
Gedragsproblemen tips
Gedragsproblemen: rol pedagogische sensitiviteit leerkracht
Peter de Vries
Preventie gedragsproblemen
Onderwijs en gedragsproblemen: Prioriteit voor preventie
Kees van Overveld
Werken met Groepsplan gedrag
Passend onderwijs: werken met een groepsplan gedrag
Kees van Overveld
Gedragsproblemen leerkrachtgedrag
Gedragsproblemen in de klas: preventie
Anton Horeweg
Omgaan met gedragsproblemen
Omgaan met gedragsproblemen
Anton Horeweg
Rekenen automatiseren
Het effect van gericht automatiseren van rekenvaardigheden
Marjolein Zwik
Leerkrachtgedrag
Pedagogisch en didactisch handelen
redactie
Leren van een praktijkvoorbeeld Kracht in Controle
Sociaal-emotioneel leren op het VO - Een praktijkvoorbeeld
Anne-Wil Abrahamse
Hardnekkig probleemgedrag moeilijke groep
Omgaan met probleemgedrag in de groep
Kees van Overveld
Bewezen effectieve interventies
Evidence informed werken in het onderwijs
Jaap Versfelt
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
Anton Horeweg
Interactiewijzer
Interactiewijzer - Analyse en aanpak van interactieproblemen
Helèn de Jong
Klassenkracht
Klasse(n)kracht - in zeven stappen naar een veilig en sociaal groepsklimaat
Arja Kerpel
Groepsplan gedrag
Groepsplan gedrag - passend onderwijs in PO en VO
Arja Kerpel
Onderwijs is geen interventie
Onderwijs is geen interventie
Jan Bransen

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]interventie
positive behavior support (pbs)

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest