Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen is een sterk besef van je eigenwaarde en mogelijkheden. Als je zelfvertrouwen hebt, dan geloof je dat je de dingen op eigen kracht aankunt en dat je tegenslag goed kan verwerken. Zelfvertrouwen is een voorwaarde om optimaal te kunnen ontwikkelen. Het is daarom van belang dat de leerkracht probeert om het zelfvertrouwen van zijn leerlingen te vergroten. Dat kan door een positieve benadering. Die benadering komt onder andere tot uiting in de verwachtingen en de feedback. Een uitdagende opdracht zorgt ook voor een toename van het zelfvertrouwen. En uit onderzoek is gebleken dat coöperatief leren een positief effect heeft op het zelfvertrouwen.

Gerelateerd

opleiding
Tweedaags opleiding tot Schoolcoach Betrokkenheid
Tweedaags opleiding tot Schoolcoach Betrokkenheid
unieke kans!
Bazalt | HCO | RPCZ 
Waardengedreven onderwijs
Waardengedreven onderwijs: universele waarden - waardencreatie
Arja Kerpel
Hersenen hebben een positieve aandachtsbankrekening nodig
Ook hersenen hebben een bankrekening
Ivo Mijland
Kind is eigenaar van zijn ontwikkeling
Het kind is eigenaar van zijn ontwikkeling en is daarvoor competent
Luc Stevens
Tips voor gedragsproblemen in de klas - faalangst
Faalangst - Tips voor de leerkracht
Anton Horeweg
Zelfvertrouwen leerkracht
Storend leerlinggedrag maakt leraren onzeker
Annemieke Top
Coachen van leerlingen
De coachende leraar is van doorslaggevend belang voor de opbrengsten.
Dolf Janson
Luisteren naar leerlingen
De Leerlingluisteraar is harthorend
Harry van de Pol
Muziekeducatie
Iedereen kan muzikant zijn
Vera Meewis
Werkmodel leerling
Ontwikkeling van het intern werkmodel van de leerling
Luc Stevens
Zelfvertrouwen
Vertrouwen en zelfvertrouwen als kwaliteiten van ontwikkeling en leren
Luc Stevens
Positieve psychologie
De betekenis van de positieve psychologie voor het onderwijs
Peter Ruit
Essential Schools
The Essential Schools in de VS - scholen die je leren wie je bent
Machiel Karels


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Betrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
Betrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Praktijksituaties leren op school -bbl
Praktijksituaties leren op school: helpt dat bbl-studenten?
Intrinsieke motivatie en praktijkleren
Neemt motivatie toe door praktijkervaring op het vmbo?
Participeren in een leernetwerk draagt bij - verpleegkunde
Participeren in een leernetwerk: goed voor ontwkkeling van praktijkbegeleiders?
Effect complimenten op zelfvertrouwen
Welk effect hebben complimenten op zelfvertrouwen?
Leerlingen betrekken bij schoolbeleid werkt positief?
Leerlingen betrekken bij schoolbeleid: heeft dat positief effect?
Kritisch denkvermogen stimuleren
Hoe stimuleer je kritisch denkvermogen?
betrokkenheid van leerlingen bij innovatieprocessen
Betrokkenheid van leerlingen bij innovatie vergroot motivatie?
Leanprincipes in het basisonderwijs
Versterken leanprincipes het eigenaarschap van leerlingen BO?
Effectieve behandelmethodes stotteren
Wat zijn goede behandelmethodes bij spraakproblemen?
Project-based-learning (PBL)
Hoe vergroot project-based-learning vaardigheden van vo-leerlingen?
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Motivatie verhogen TIME
Verbetering motivatie en studieloopbaan in het mbo met TIME - OnderwijsBewijs
Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO
Verbetering schrijfvaardigheid voor onderbouw VMBO, HAVO en VWO - OnderwijsBewijs
Randstad OnderwijsBewijs
Meesterschap van leraren in de Randstad - OnderwijsBewijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.