Betrokkenheid

Betrokkenheid kan onderverdeeld worden in betrokkenheid van de leerkracht en de betrokkenheid van de leerling. Allereerst over de leerkracht. Een goede leerkracht is betrokken op zijn leerlingen. Betrokkenheid houdt hierbij in dat je elke leerling persoonlijke, positieve aandacht geeft. Betrokkenheid van de leerkracht heeft invloed op het welbevinden van kinderen en zorgt ervoor dat het zelfvertrouwen van de leerlingen toeneemt. Als de leerkracht zich betrokken toont bij het wel en wee van zijn leerlingen, zorgt dat ook voor een sterkere band met hen. En een goede relatie met de leerlingen heeft invloed op het onderwijs en de sfeer in de klas. Als we het hebben over de betrokkenheid van de kinderen, dan heeft dat betrekking op de lesstof. Een leerkracht moet ervoor zorgen dat zijn leerlingen betrokken blijven bij de les.

Gerelateerd

Ervaringsgericht onderwijs
Ervaringsgericht onderwijs: werkvormen - welbevinden - betrokkenheid
Arja Kerpel
Effectief onderwijs
De negen schakels van effectief onderwijs
Jos Cp
Humor in de klas
Humor in de klas: een serieuze zaak. Geen grappen daarover.
Casper Hulshof
Counseling vervolggesprek
Leerling zoekt eigen oplossing: counseling vervolggesprek
Dirk van der Wulp
Luisteren naar leerlingen
De Leerlingluisteraar is harthorend
Harry van de Pol
Zelf gereguleerd leren
Hoe laat je intrinsieke motivatie groeien?
Dirk van der Wulp
Hoge verwachtingen
Verwachtingen van kinderen? Leer van het Rosenthaleffect!
Marcel Schmeier
Creativiteit bevorderen
Creativiteit in je klas
Dick van der Wateren
Luistergedrag
Integratief luisteren - Heb je het luistergedrag van een coach?
Harry van de Pol
Intrinsieke motivatie
Hoe help je leerlingen om gemotiveerd te raken? 10 praktische inzichten voor onderwijsprofessionals
Yvonne van Sark
Tweetalig communiceren
Tweetalig communiceren in een lerende school
Jan Jutten
Professionele houding
Passend onderwijzen vanuit vier dimensies
Peter Mol
Aandacht in leerproces
Aandacht verdient aandacht! Want aandacht verdiept het leerproces
Anne van Hees
Sturen door luisteren
Luisteren om te sturen
Harry van de Pol
Essential Schools
The Essential Schools in de VS - scholen die je leren wie je bent
Machiel Karels
Klassenkracht
Klasse(n)kracht - in zeven stappen naar een veilig en sociaal groepsklimaat
Arja Kerpel

Motivationele differentiatie
Invloed van cognitieve en motivationele differentiatie bij hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen
Invloed leeromgeving vo
Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten
Motivatie onderwijs in groepen
Motivatie bij onderwijs in groepen in beroepsonderwijs
Prestaties en etniciteit
Motivatie bij verschillende prestatieniveaus en sociale en etnische achtergrond
Taakspel vso cluster 4
Taakspel in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4
Toetsing en motivatie
Invloed van toetsing op motivatie: effecten en mechanismen in verschillende contexten
Motivatie zelfregulering studenten
Ontwikkelingspatronen van motivatie, zelfregulering en prestaties van studenten
Motivatie verhogen TIME
Verbetering motivatie en studieloopbaan in het mbo met TIME OnderwijsBewijs
Motivatie leerlingen
Motivatie van leerlingen, zelfregulering en prestaties vanaf het begin van het secundair onderwijs
Leescoaches
Leescoaches in het voortgezet onderwijs
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.