Dyspraxie

Dyspraxie is een motorische ontwikkelingsstoornis. Kinderen met dyspraxie hebben moeite met het coördineren van hun motoriek. Een kenmerk is dat ze onhandig zijn en een slechte houding hebben. Ze schrijven vaak slordig, omdat de handcoördinatie niet goed ontwikkeld is. Vaak hebben kinderen met dyspraxie ook taal-, spraak-, of spellingsproblemen. Dyspraxie staat ook wel bekend als Developmental Co-ordination Disorder (DCD). Het komt vaak voor in combinatie met andere aandoeningen. Ongeveer 2% van de kinderen heeft dyspraxie.

Gerelateerd

Gedragsproblemen in de klas
Gedragsproblemen in de klas
Arja Kerpel


Handschrift- en leesproblemen
Welke samenhang is er tussen handschrift- en leesproblemen?
Fonemisch bewustzijn
Helpt klappen in lettergrepen om foneembewustzijn bij jonge kinderen te ontwikkelen?
Schrijfmateriaal
Met welk schrijfmateriaal kunnen kinderen het beste leren schrijven?
Tekstbegrip en leerprestaties vmbo-lln
Welke relatie is er tussen (tekst)begrip en leerprestaties?
Typen of schrijven
Schrijven of typen: invloed op handschrift en spelling
Verbetering schrijven po
Verbetering van schrijven op de basisschool
Schrijfonderwijs basisschool
Beter schrijfonderwijs op de basisschool
Schrijfvaardigheid maatschappijvakken
Bevorderen schrijfvaardigheid in mens- en maatschappijvakken
Digitale geletterdheid vo
Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs
ICT-vroege geletterdheid
Kenmerken van ICT-rijke leeromgevingen voor vroege geletterdheid
Beginnende geletterdheid
Leergedrag kleuters legt belangrijke basis voor het leren lezen
Vroege ontwikkeling geletterdheid
Integreren van ICT-rijke leeromgevingen voor de vroege ontwikkeling van geletterdheid door leerkrachten
Geletterdheid adolescente risicoleerlingen
Aspecten van geletterdheid van adolescente risico leerlingen
Meertalige contexten
Ontwikkeling van geletterdheid van adolescente risico leerlingen in meertalige contexten; een verhaal van drie steden
Lezen en schrijven vmbo
De rol van de sociaal-culturele, educatieve en individuele variabelen in de ontwikkeling van geletterdheid van slecht prester...
[extra-breed-algemeen-kolom2]Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.