Algemeen
Artikelen overzicht Schoolorganisatie Boeken Top 10 - 2016 Leeromgevingen Nederlands onderwijsstelsel Pedagogische opdracht Roos van Leary -1- Professionele vrijheid Nakijken leerlingenwerk Kindgericht onderwijs Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies Aandacht in leerproces Gemotiveerde leerhouding Autonomie leraren Bekwaamheidseisen PO Bekwaamheidseisen VHO Bekwaamheidseisen VO Leraar, een rijk beroep Leren met kunst Ontwikkelend bewegen Brede school Schoolopbrengsten essentie Contextuele leerlingbegeleiding Contextuele benadering Creativiteit bevorderen Systeemdenken en denkgewoonten Systeemdenken 21e eeuw Effectief onderwijs Ervaringsreconstructie Gerichte feedback FTC: praktijk Leerweg mbo Adaptieve software Wereldgericht onderwijs -1- Wereldgericht onderwijs -2- Getting things done Je hoofd leeg maken Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Hogere denkvaardigheden Hoogbegaafdheid leerkrachtcompetenties Interpersoonlijke identiteit Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Luisteren naar jongeren Pubers begrijpen Kindgericht onderwijs Kleine scholen Kunst in curriculum Kunst in de les Leerinhouden Leerlingen leren kennen Leraarschap waarderen Seksuele diversiteit Mindfulness oefeningen Mindfulness uitleg Normjaartaak Observeren Ondernemende pedagogen Onderwijs moet boeien Onderwijsverslag 2012/2013 Ontwikkelingspsychologie Onderzoekende leraar OGW in 4 niveaus Leerkrachtgedrag Subjectificatie Biesta reflectie Samenlevingsgerichte school Zelfvertrouwen leerkracht Sociale pubers Spiritualiteit Complimenten en belonen Talentontwikkeling op school Tiener college Onderwijstijdschrift JSW Top 10 artikelen 2015 Boeken Top 10 - 2015 Bouwstenen verandercapaciteit Verantwoordelijkheid leren Werk van de leraar Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Ontspannen lesgeven tips Zorg voor het kind
bestuur
Ontwikkeling bestuur en toezicht Bovenschools leiderschap Diversiteit in besturen Varianten bestuur en toezicht Governance & opbrengst 1 Governance & opbrengst 2 Luisterend bestuur
betrokkenheid
Ouderbetrokkenheid Ouderbetrokkenheid 3.0 Passende ouderbetrokkenheid Community bouwen Keurmerk ouderbetrokkenheid Ouderbetrokkenheid een hype? LoopbaanoriŽntatie Ouders en VVE Ouderbetrokkenheid in VVE Ouders en onderwijs Externe hulpverleners Samenwerking ouders
Communicatie
Didactisch coachen 1 Didactisch coachen 2 Didactisch coachen 3 Digitale oudercommunicatie Tevredenheidsonderzoek Iedere ouder telt Klagende ouders Missers met ouders Educatief partnerschap Constructieve communicatie 1 Constructieve communicatie 2 Startgesprekken na de zomer Nieuwe vormen Verbindend communiceren Vanzelfsprekende relatie
Gedragsproblemen
Gedragsproblemen Psychiatrisch onderwijsmodel Functie gedragsproblemen Gedragsproblemen leerkrachtgedrag Gedragsproblemen tips Omgaan met gedragsproblemen Interventies gedragsproblemen Professionele houding Preventie gedragsproblemen Tips voor gedragsproblemen in de klas - nld Tips voor gedragsproblemen in de klas - tourette Tips voor gedragsproblemen in de klas - dcd
HGW
Handelingsgericht werken HGW uitgangspunten 1 - 4 HGW uitgangspunten 5 - 7 HGW praktijk Begeleidingsstructuur HGW OGW HGW en gedrag Doorontwikkeling HGD diagnostiek HGW classificeren HGW en OGW HGW leerling niveau HGW en remedial teaching HGW overdracht HGW passend onderwijs HGW en RT bijdrage HGW samenhang OGW Opbrengstgericht werken OGW en samenwerking OGW en school cultuur Handelingsgericht indiceren
LVS
Functionele toetsvragen Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 Digitale toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen De inspectie gaat mank Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Schoolvaardigheidstoets spelling Cito spelling toets 2 Teaching to the test Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Kleuters zonder cito
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Communicatie met ouders
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
ADHD
ADD tips ADHD misdiagnose Motivatie en energie Coaching leerling ADHD tips ADHD uitleg Voeding en lifestyle Jagerskinderen Neurofeedback en werkgeheugentraining Besturingssysteem Red de ADHD diagnose
Collegiale visitatie
Deel 1: leren van elkaar Deel 2: consultatie Deel 3: intervisie Deel 4: lessonstudy
Groepsplan
Doelen groepsplan Groepsplan kleuters Groepsplan corveetaak? Handzaam groepsplan Opbrengstgericht werken Werken met Groepsplan gedrag Groepsplanloos
Intelligentie
IQ-test beelddenkers IQ onderzoek RAKIT-2 intelligentietest Intelligentiekloof
Klassenmanagement
Grote en kleine groep Klassenmanagement Soepele lesovergang Opbrengstveroorzakend lesgeven Relatie inzetten Zelfstandig werken
Professionalisering
Blended learning Competentiemanagement UUU werkmodel High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Intern begeleider Leerkracht centrale factor High impact learning (1) Het lerarenregister onderzoekend leren- nieuwsgierige leraren Meedenken aan onderwijskwaliteit Persoonlijk meesterschap Lerende netwerken Persoonlijkheidstesten Leren samen leren Professional in de spiegel 1 Professional in de spiegel 2 Professioneel vermogen Programma LeerKracht SBL competenties BAO SBL competenties VO SBL competenties VO MBO
Rekenen
Beter rekenonderwijs Citotoets rekenen groep 1 2 Differentiatie voorbereiding Dyscalculie kenmerken Leren klokkijken Leerlijn rekenen Leerlijnen de baas Opbrengstgericht werken en rekenproblemen Referentieniveau 1F Rekenen automatiseren Rekenachterstand wegwerken Mindset bij rekenen Taal in rekenen Voorkomen van rekenproblemen Rekenproces in de rekenles Schatten en rekenen Singapore rekenen Rekentaalkaart Tafels leren Vertaalcirkel 1 Vertaalcirkel 2 Vertaalcirkel 3 De vertaalcirkel hulpmiddel Vertaalcirkel kleuters Tips zwakke rekenaars Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Autisme ASS
ASS tips Autisme en communicatie Autisme handleiding Autisme bij meisjes Van bao naar vo Syndroom van Asperger
Instructie
Directe instructiemodel Humor in de klas Competenties Leren van fouten Mindmap maken Bewust bezig zijn met taal
Onderwijskwaliteit
Cesuur Excelleren Maatwerk en vakmanschap Overladenheid Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Overdenken en doen
Overdenken en doen Een denkpauze Leraren en leerlingen Ontwikkeling van kinderen Leren en onderwijzen Paradoxen Intern werkmodel Werkmodel leerling Zelfvertrouwen Professionalisering Faalangst begeleiden Pedagogisch contact
Sociaal
Sociale ontwikkeling Aanraken van kinderen Counseling vervolggesprek Luisteren naar leerlingen Korte counseling Weerbaarheid in gymles Inzicht in gevoelens Inzicht in anderen Sociaal emotionele vaardigheden Sociogram Groepsdynamiek Spelontwikkeling Weerbaar maken
Taal
Begrijpend lezen is een houding taalgericht zaakvakonderwijs 1 Reflectie Woordenschat differentiatie Taal bij het jonge kind OGO bovenbouw Taalontwikkeling Taalgericht onderwijs Goed taal- en leesonderwijs Rijk taalaanbod Taalachterstand Taalles als taallab Taal en omgeving Tweetaligheid Woordenschat uitbreiden Woordenschat en ICT Woordenschatlessen Tips woordenschat
CoŲperatief leren
CoŲperatief leren CoŲperatieve werkvormen
Klimaat
Hoge verwachtingen Pedagogisch basisklimaat Attitude in de klas Groepsprocessen Pedagogisch klimaat Aanraken van kinderen Pedagogisch leiderschap Groepsvorming Positive Behavior Support Veilige school Fysiek straffen Werkklimaat tips
Leren
Flexibel puberbrein Blended learning Cognitieve balans Buitenschools leren Onderzoekend leren Effectiever onderwijs Digitale feedback Digitale feedback 2 Edutainment Leerbevorderende feedback Positieve feedback Feedback op emotie Burgerschap games Hoe kinderen leren Verbeteren leerprestaties ICT differentiatie Informeel leren Intrinsieke motivatie Leerhouding als basis Programmeren 2 Acht dimensies Leren denken Programmeren 1 Manier van leren moet kloppen Huiswerk maken Mythe van leerstijlen Online informatievaardigheden methoden Ontwikkeling hersenen Startende leerkracht
Lezen
Effectief leesonderwijs Lezen met lees-app Begrijpend lezen Leesdorst lessen - 1 Leesdorst lessen - 2 Begrijpend lezen vak Close Reading Denkend lezen Ontluikende geletterdheid Goede schoolteksten Leesonderwijs ZML Leesonderwijs ZML 1 Schrijven en lezen Lezen en schrijven Interactief voorlezen Leesmotivatie bevorderen Letters leren Effectief leren spellen Lezen en spellen Visie op literatuuronderwijs Tips motivatie lezen technisch begrijpend studerend lezen Ontdekkend leren lezen -hoofdkenmerken Begrijpend leesresultaten Pictoverhalen lezen Leuke schoolteksten Begrijpend luisteren en lezen Vloeiend lezen
Lezen - dyslexie
Begeleiding dyslexie Dyslexie behandeling Dyslexie en depressie Dyslexie kenmerken Lettertype Dyslexie Tijdig signaleren Dyslexie tips Eindexamen en dyslexie
Samenwerken
Motivatie Orde en grenzen Co-teaching Duo-collega Luistergedrag Tweetalig communiceren Macht of gezag Communicatie in school Teamcommunicatie Teamleren Verantwoordelijkheid geven
Schrijven
Schrijfonderwijs verbeteren
Differentiatie
Differentiatie adaptief onderwijs Differentiatie proces Differentiatie methodiek Differentiatie Differentiatie zelfregulatie (1) Differentiatie zelfregulatie (2) EfficiŽnte differentiatie Leerstof hoogbegaafden Leerstofjaarklassensysteem Middenmoot als vertrekpunt Probleemgedrag in gradaties Didactische impulsen OGO
Jonge kind
Ontwikkeling kleuter
Kernkwaliteiten
Coachen van leerlingen Kernkwaliteiten Vragen stellen De mentor als spil in de begeleiding Positieve psychologie
Leiding geven
Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Schoolleider als regisseur Stakeholders Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren Persoonlijk leren Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren Onderwijswaarden
Spelling
Spellingvaardigheid De speller Spelling instructie Spelling methode Expliciete instructie Opbrengstgericht werken bij spelling Leren spellen Spelling oefenen Spelling toetsen Spellingtraining Spellen en stellen
Werkvormen
didactische werkvormen cooperatief leren didactische werkvormen discussievormen Werkvormen - Instructie didactische werkvormen interactievormen didactische werkvormen opdrachtvormen didactische werkvormen schrijfopdrachten didactische werkvormen spelvormen
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Faalangst
Faalangst uitleg Tips voor gedragsproblemen in de klas - faalangst
Gym
Samenwerkend leren bij gym Springen en rennen
Hoogbegaafdheid
Misverstanden hoogbegaafdheid Onderpresteren Uitdagend onderwijs Chronisch onderpresteren Differentiatie Excellentie bevorderen Slimme kleuters Onderpresteerders Hoogbegaafdheid Klas overslaan Top down denken Extra zorgvraag Creatief begaafd Vakspecifiek verrijken Compacten en verrijken Visies op begaafdheid
Jonge kind
Fase jonge schoolkind Kleuters en vrij spel Basisontwikkeling en OGW Het vrije spel
Motivatie
Autonomie counseling Drijfveren voor leren Autonomie en motivatie Autonome motivatie Motivatie meten Motivatie door feedback Hakken in het zand Motivatie vmbo Zelf gereguleerd leren
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Opvoeden
Opvoeden
Pesten
Gevolgen van pesten Pesten groepsaanpak Vijfsporenaanpak pesten Steungroepaanpak Pesten tips No blame-methode Pesterijen op school
Raad van Toezicht
Rolvast gedrag Herinrichting Raad van Toezicht Bezoek raad van toezicht Raad van toezicht tips Rijnlandse besturing
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Duurzame schoolontwikkeling Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Toezicht onderwijskwaliteit Ontwikkelen van wijsheid
Middelen
Computerapplicaties Digitaal schoolbord ICT-beleidsplan Leren in 2020 - 1 Leren in 2020 - 2 Onderwijs en ICT Werking en beperking
ODD
ODD tips
Problemen
40-urige werkweek Hechting en adoptie Kind en delict Concentratieproblemen Cyberpesten Depressie en zelfmoord Scheiding ouders Examenvrees Problematisch internetgedrag Bureau Halt Hechtingsstoornissen Gezonde leefstijl Leraren pesten leraren Omgaan met agressie Onveilige hechting Verwende kinderen Regeldruk en administratie Spijbelen Kinderrechter Werkdruk verlagen Getraumatiseerde kinderen Vluchtelingen begeleiding Werkdruk tips
Techniek
Empirische cyclus (1) Empirische cyclus (2) Techniek talent Techniek attitude
VO en MBO
Mentoraat WetenschapsoriŽntatie MBO en ouders Ouderbetrokkenheid in VO Schoolkeuze havo/vwo Vaders in het voortgezet onderwijs Management en organisatie
Brede professionele basis
Werkdruk werkplezier
Kunst
Componeren Cultuurprofiel Kind centraal Tien effecten van kunst Kunstonderwijs Kunstintegratie: barriŤres en succes Kunstintegratie als betekenisgeving kunstintegratie nascholing schoolcultuur Muziekeducatie Praten over kunst Tekenles CultuurcoŲrdinator kunst integreren in je lessen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Handelingsgericht passend onderwijs Hogere orde denken OPP en IQ samenwerken met ouders in passend onderwijs Kwaliteit met NSCCT Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Ruimte voor leraren Toelaatbaarheid
Visies
Adaptief onderwijs Ervaringsgericht onderwijs Lerend werken Ontwikkelingsgericht onderwijs Ontdekkend leren Waardengedreven onderwijs
Jean Piaget
Jean Piaget Piaget: objectpermanentie Piaget: epistemologie Piaget: empirisme Piaget: leertheorie
Arbeidsvoorwaarden
Werkdruk en administratie
Exacte vakken
Effectieve voorbereiding van de rekenles (2) Effectieve voorbereiding van de rekenles (1) TIMSS-2015 Vernieuwend bŤtaonderwijs
Handleiding Zorgroute
Inleiding Cyclus HGW Signaleren Groepsplan Onderwijsbehoeften Uitvoeren groepsplan Groepsbesprekingen Overgangen
ICT
Digitale leermiddelen Digitale didactiek 2 Mediawijsheid in curriculum Weinig ICT-gebruik ICT-innovatie Digitale didactiek

 

Top 10 Onderwijsboeken 2016

Geplaatst op 20 januari 2017

Welke onderwijsboeken moet je nu écht gelezen hebben? Om dit inzichtelijk te maken, heeft wij-leren.nl samen met 15 uitgeverijen weer een Top 10 samengesteld op basis van de verkoopcijfers van 2016. 
De Top 10 van dit jaar laat zien waar wij, leerkrachten, zoal enthousiast van worden: sterke didactiek, een vleugje pedagogiek en oog voor kinderen met speciale behoeften. 

1. Expliciete Directe instructie
John Hollingsworth & Silvia Ybarra, Nederlandse bewerking Marcel Schmeier, Uitgeverij Pica

De nummer 1 is: EDI! Wie nog niet van EDI heeft gehoord, heeft echt iets gemist. Het boek Expliciete Directe Instructie gaat in op vragen als: Hoe maak je een les effectiever? Hoe zorg je voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen? Een evidence-based boek, dat tegelijk heel praktisch is. 
 
Expliciete directe instructie
 
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie.

2. Leren zichtbaar maken
John Hattie, Uitgeverij Bazalt

Zelfs jaren na verschijning staat dit baanbrekende boek van John Hattie nog hoog in de top 10. John Hattie heeft jarenlang onderzoek gedaan, waarbij miljoenen leerlingen betrokken zijn. In Leren zichtbaar maken vertaalt hij de uitkomsten van dit onderzoek naar de onderwijspraktijk. Bij uitgeverij Bazalt zijn zowel het standaardwerk als een beknopte versie te koop. Een van beiden was al zó populair dat hij op de tweede plek komt. 
 
Leren zichtbaar maken
 
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie.

3. Leraren hebben meer vakantie dan mensen die werken
Pascal Cuijpers, Uitgeverij Quirijn

Op de derde plek een nieuw verschenen boek: Leraren hebben meer vakantie dan mensen die werken. Pascal Cuijpers schetst met een kritische pen ons huidige onderwijs en kijkt vooruit naar de toekomst. Excelleren, autisme, pesten en de Cito-toets: van alles komt aan bod. Een luchtig boek, dat je aan het denken zet.
 
Leraren hebben meer vakantie dan mensen die werken
 
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie.

4. Wij, de leraar &  Ik, de leraar
Marcel van Herpen, Centrum voor Pedagogisch Contact

De pedagogische noot in deze top 10: dat zijn de pennenvruchten van Marcel van Herpen. Beide boeken zijn los van elkaar goed voor een vierde plek, en nu staan er fijn samen. Want sámen zijn, daar gaat het om. Verbondenheid is de sleutel. Of om het met Marcel’s eigen woorden te zeggen: Connectedness is the answer. Dat is de kern van Wij, de leraar. Elk kind heeft een pedagogisch netwerk nodig.
 
Wij, de leraar - Marcel van Herpen
 
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie

5. Meester Mark graaft door
Mark van der Werf, Uitgeverij Scriptum

Na twee succesvolle boeken is Mark van der Werf ook dit jaar in de pen geklommen. In Meester Mark graaft door vertellen tientallen onderwijzers hoe het was om een halve eeuw geleden voor de klas te staan. Één ding is wel duidelijk: vroeger hadden ze het ook niet altijd makkelijk. Zaterdags school, klassen van 45 leerlingen… Ga er maar aan staan! 
 
Meester Mark graaft door

6. Wiebelen en friemelen in de klas
Monique Thoonsen en Carmen Lamp, Uitgeverij Pica

Alweer op een mooie plek in de Top 10 voor Wiebelen en friemelen in de klas. Wist je al dat friemelen heel nuttig is? Het lijkt alsof deze leerlingen totaal niet opletten. Maar in werkelijkheid zetten ze allerlei trucs in om juist wél bij de les te kunnen blijven. Dit praktische boek legt op heldere wijze uit hoe zintuiglijke prikkelverwerking verloopt, zowel bij de leerlingen als de leraar zelf. Onlangs is bij dit boek een handige kaartenset verschenen.
 
Wiebelen en friemelen in de klas
 
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie.

7. Dit is Dyslexie
Prof. Dr. Aryan van der Leij, Uitgeverij LannooCampus

Kinderen met dyslexie: Hoe kun je hen goed begeleiden? Voor veel leerkrachten is dat een flinke uitdaging. Dyslexie-expert prof. dr. Aryan van der Leij heeft nu een handboek over dyslexie geschreven, Dit is dyslexie. Hierin geeft hij op een toegankelijke manier inzicht in de achtergrond, diagnostiek en aanpak van dyslexie. Het is een compleet boek, met veel voorbeelden. 
 
Dit is dyslexie: een bestseller over dyslexie

8. Kleppen dicht!
Patricia van Slobbe en Michel van Ast, Uitgeverij Pica

Hoe zet je ICT in? Op veel scholen zien we leerlingen hun laptop of tablet uit de tas pakken zodra ze het lokaal binnenkomen. De klep gaat open en het contact is volledig verstoord. Dat moet anders, dachten de auteurs van Kleppen dicht. Hun visie? “Wij denken dat je moet starten met “de klep dicht” en dat je moet nadenken over wanneer de klep opengaat: alleen als het gebruik van ICT waarde toevoegt.”
 
Kleppen dicht! Effectief leren met ICT

9. Ik ben toch te gék!
Ivo Mijland, Uitgeverij Quirijn

Een positieve kijk op Passend onderwijs: dát is de kern van Ik ben toch té gek. Ivo Mijland: ‘Leerlingen een etiket opplakken komt voort uit de drang om alles wat anders is te verklaren’. Zijn issue: Geen zoektocht naar een verklaring van het gedrag, maar een ontmoeting met het kind. Een heerlijk boek om te lezen, vol aansprekende anekdotes. 
 
Ik ben toch tť gek
 
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie.

10. Slim maar…
Peg Dawson en Richard Guare, Uitgeverij Hogrefe

Slim maar… is net als vorig jaar de hekkensluiter van deze schitterende lijst. Dit boek gaat over de executieve functies: een hot issue. Niets is frustrerender dan slimme, getalenteerde kinderen steeds weer te zien worstelen met simpele taken als huiswerk, opruimen of aankleden. Of met het omgaan met teleurstelling of boosheid. Recent onderzoek laat zien dat deze kinderen tekortschieten in executieve functies. In Slim maar... hebben de auteurs dit onderzoek vertaald naar praktische adviezen en tips.
 
Slim maar...
 
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie.
 

Uitgelicht

Naast deze Top-10 brengen we ook graag de bestsellers van de volgende uitgeverijen onder de aandacht:

Effectiever leren met leerstrategieën
Pieternel Dijkstra, Uitgeverij Boom

Leren leren, hoe doe je dat? In het boek Effectiever leren met leerstrategieën komen 14 leerstrategieën aan bod. Leerstrategieën zijn concrete manieren van leren: hiermee leren kinderen hoe ze moeten en kunnen leren. Onderzoek toont aan dat leerstrategieën een krachtig middel zijn om aan dat ideaal vorm te geven. Bij het boek zijn ook handige trainingskaarten verschenen.
 
Effectiever leren met leerstrategieeen

Jongens zijn slimmer dan meisjes
Pedro de Bruyckere, Paul Kirschner en Casper Hulshof, Uitgeverij Anderz

Indianenverhalen in het onderwijs? Die zijn er genoeg. In dit boek nemen de auteurs een flink aantal hardnekkige clichés onder de loep. Ze weerleggen die op basis van recent onderzoek. Dit moet iedereen in het onderwijs weten: de mythes zijn namelijk nog steeds de wereld niet uit. Het boek is helder geschreven, met leuke voorbeelden erbij.
 
Jongens zijn slimmer dan meisjes - En andere onderwijsmythes
 
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie.  

Luister je wel naar míj?
Martine Delfos, Uitgeverij SWP

Luister naar me! Dat horen kinderen zo vaak. Maar van binnen denken ze: Luister je wel naar míj? Kinderen hebben de reputatie dat ze slecht luisteren, maar volwassenen luisteren vaak ook niet naar wat kinderen zeggen. Hoe kun je goede gesprekken voeren met kinderen? Daarover gaat het boek Luister je wel naar míj? van Martine F. Delfos
 
Luister je wel naar mij?
 
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie

Ik zag twee beren filosoferen
Sabine Wassenberg & Maaike Merckens Bekkers, Levendig Uitgever

Kunnen beren filosoferen? Waarom is water nat? Met een goede vraag, een open houding, humor en het nodige relativeringsvermogen kun je met kinderen en jongeren de mooiste filosofische gesprekken voeren. Kritisch leren denken begint bij Ik zag twee beren filosoferen. Dit praktische handboek helpt bij vorming en onderbouwing van de eigen mening.
 
Ik zag twee beren filosoferen
 
Op wij-spelen.nl staat een inhoudelijke recensie.

De gave van dyslexie
Ron Davis, Uitgeverij Elmar

‘Veel van ’s werelds succesvolste mensen danken dat succes aan dezelfde gave die hen verhindert goed uit een boek te kunnen leren’ stelt Ron Davis in het boek De gave van dyslexie. Dit boek beschrijft een revolutionaire manier om dyslexie te behandelen.
 
De gave van dyslexie
 
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie.

Klasse(n)kracht: met RESPECT voor de klas
Jelly Bijlsma, Uitgeverij Leuker.nu

Hoe kan het dat een ervaren leerkracht soms een groep heeft waar ze niets mee kan beginnen? Hoe kan het dat er met een groep het ene jaar niets aan de hand lijkt, terwijl er het andere jaar geen land mee te bezeilen is? Groepsdynamica! Daarover gaat het boek Klasse(n)kracht: met RESPECT voor de klas van Jelly Bijlsma.
 
Klassenkracht: met respect voor de klas
 
Op wij-leren.nl staat een inhoudelijke recensie.

Spelletjes van 3 minuten om kinderen te motiveren
Kathy Paterson, Uitgeverij Panta Rhei

Korte spelletjes als tussendoortje zijn erg populair. Panta Rhei heeft hier een handig boek voor: Spelletjes van 3 minuten om kinderen te motiveren . Goed voor de concentratie en de motivatie van de leerlingen. In het boek staan rustgevende spelletjes, schrijfspelletjes, bewegingsspelletjes, communicatiespelletjes, denkspelletjes en klankspelletjes.
 
Spelletjes van drie minuten om kinderen te motiveren

De mooiste weg
Johan Spitteler en Reinoud Buijs, Uitgeverij OMJS i.s.m. Stichting de Brink

De mooiste weg' gaat over leidinggeven aan kwaliteitsbeleid in het onderwijs en over het leren van teams. Dit boek laat zien dat je van het werken aan kwaliteit kunt genieten, als je je eigen (samen weloverwogen) keuzes maakt en daar met je collega's je eigen route en manieren voor zoekt. Het is gebaseerd op interactie, verbinding op alle lagen, verantwoordelijkheid en eigenaarschap.
 
De mooiste weg
 

Met dank aan...

Aan deze Top 10 hebben de volgende onderwijsuitgevers meegewerkt:

Gerelateerd

Nieuwe boeken 01-2017
Nieuw verschenen onderwijsboeken 01-2017
redactie
Nieuwe boeken 04-2017
Nieuw verschenen onderwijsboeken 04-2017
redactie
Nieuwe boeken 10-2017
Nieuw verschenen onderwijsboeken
redactie
Boeken Top 10 - 2015
Top 10 onderwijsboeken - De bestsellers van 2015
redactie
Expliciete Directe Instructie
Expliciete Directe Instructie - Tips en technieken voor een goede les
Arja Kerpel
Leren zichtbaar maken
Leren zichtbaar maken - John Hattie
Arja Kerpel
Formatieve assessment
Leren zichtbaar maken met formatieve assessment - In de praktijk
Arja Kerpel
Wiebelen en friemelen in de klas
Wiebelen en friemelen in de klas
Arja Kerpel
Ik ben toch tť gek!
Ik ben toch tť gek! - Een positieve kijk op Passend Onderwijs
Arja Kerpel
Slim maar...
Slim maar.. Hoe je de executieve functies kunt versterken
Arja Kerpel

Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Boeken Top 10 - 2016Inschrijven nieuwsbriefVolg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.