Pedagoog

Een pedagoog is iemand die pedagogiek heeft gestudeerd, een tak van de wetenschap die de opvoeding en ontwikkeling van kinderen bestudeert en onderzoekt. Zo kijken pedagogen naar de verschillende ontwikkelingsfasen en de relatie tussen het kind en zijn omgeving, zoals familieleden, school, media etc.

Pedagogiek gaat over de praktijk van het opvoeden en is daarom vooral gericht op het handelen. Ook kan een pedagoog zich bezighouden met de opvoeding en ontwikkeling van moeilijk opvoedbare kinderen.

Binnen de pedagogiek zijn er verschillende specialisaties, waaronder sociale pedagogiek, onderwijspedagogiek, klinische pedagogiek, gezinspedagogiek, theoretische pedagogiek en orthopedagogiek. Studenten die de pabo (pedagogische academie voor het basisonderwijs) volgen, verwerven ook pedagogische kennis.

Gerelateerd

pedagogiek en opvoedkunde
Pedagogiek en opvoedkunde
Machiel Karels
Opvoeden
Opvoeden: opvattingen - middelen - maatschappelijke betekenis
Arja Kerpel
Persoonlijk meesterschap
Persoonlijk meesterschap: Het creëren van je eigen toekomst
Jan Jutten
Ondernemende pedagogen
Ondernemende pedagogen gezocht!
Bert Kalkman
Pedagogische tact gepersonaliseerd onderwijs
Pedagogische tact past bij gepersonaliseerd onderwijs
Tijl Rood
3000 jaar denkers over onderwijs
3000 jaar denkers over onderwijs
Machiel Karels
Wij, de leraar
Wij, de leraar - Elk kind heeft een pedagogisch netwerk nodig
Arja Kerpel
21st century skills
21st century skills: terug naar de leraar als pedagoog
Hans van Rijn


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Pedagogisch klimaat in een video van één minuut uitgelegd
Pedagogisch klimaat in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Gespreksvoering over identiteit en waarden
Hoe ga je het gesprek aan over identiteit en waarden?
Interventies voor realiseren en instandhouden beroepsorganisatie
Hoe ontwikkel je een beroepsorganisatie van leraren?
Welbevinden van leerlingen na herindeling groepen
Hoe ervaren leerlingen een herindeling van de groep?
Effect financieel onderwijs op gedrag studenten
Omgaan met geld: heeft onderwijs hierover effect?
Effecten van duobaan op leerlingen
Duobaan: wat zijn de effecten voor leerlingen?
Talentontwikkeling bij multidiversiteit
Hoe zorg je dat leerlingen die minder goed mee komen het toch leuk vinden op school?
Theorie als bijdrage aan positief klasklimaat
Helpt theorie bij het vormen van een positief klasklimaat?
Tools voor het versterken van pedagogische relatie
Welke tools zijn er om docenten te versterken in hun gedragsrepertoire?
Aandeel lln met disharmonisch IQ profiel
Wat zegt een disharmonisch intelligentieprofiel over de vervolgopleiding?
Stoeien goed voor ontwikkeling?
Heeft stoeien op school altijd een positief effect op kinderen?
Emotionele processen leraren
Lesgeven en emotionele processen bij leraren: transactionele verbanden met welzijn van leraren en functioneren van leerlingen
Sociaal klimaat po
Invloed sociaal klimaat op ontwikkeling van sociale competenties in het basisonderwijs
Pedagogisch didactisch handelen
Pedagogisch-didactisch handelen en Passend Onderwijs
Relatie leerling-leraar
Leerling én leraar profiteren van goede relatie
 Onderwijs en leren
De invloed van het onderwijzen van leraren en het leren van leerlingen
[extra-breed-algemeen-kolom2]Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest

Mis geen bijdragen.

Inschrijven nieuwsbrief