Geheugen

Geheugen is het vermogen om informatie te onthouden. De drie aspecten van het geheugen zijn: 

  • het opslaan van informatie
  • het bewaren van informatie
  • het terugzoeken van informatie

Als nieuwe kennis en vaardigheden in de hersenen worden opgeslagen spreken we van leren. Als informatie in het geheugen verloren gaat, spreken we van vergeten.

Het geheugen kan ingedeeld worden op basis van tijd: het zintuiglijk, korte termijn en lange termijn geheugen. Het geheugen kan ook ingedeeld worden op basis van beleving: het expliciete -bewuste- geheugen en het impliciete -onbewuste- geheugen.

Het geheugen kan in de hersenen niet op één plek gelokaliseerd worden, omdat er verschillende gebieden in de hersenen zijn die een bijdrage leveren aan het geheugen. Globaal kun je zeggen dat informatie de hersenen binnen komt via de zintuigen ogen, oren, neus, huid en tong. Voor het ontvangen en doorgeven van de zintuigelijke prikkels is de thalamus - een gebied diep in de hersenen – heel belangrijk. De prikkels worden doorgegeven aan onder andere de hersenschors (cortex). In verschillende gebieden, onder andere de hippocampus en amygdala wordt de informatie opgeslagen. Vooral de voorste gebieden van de hersenschors (frontaalkwab) zijn heel belangrijk voor het geheugen. Door zenuwnetwerken zijn deze gebieden onderling verbonden.
 

Gerelateerd

Executieve functies in de klas (vo/mbo)
Executieve functies in de klas (vo/mbo)
Over onder meer doelgericht werken, plannen, zelfinzicht en impulscontrole
Medilex Onderwijs 
Verbeteren leerprestaties
Optimaal feiten leren met ict
redactie
Digitale dementie
Digitale dementie - Manfred Spitzer
Machiel Karels


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Aandeel lln met disharmonisch IQ profiel
Wat zegt een disharmonisch intelligentieprofiel over de vervolgopleiding?
Rekenadviezen voor kinderen met taalstoornis
Wat zijn adviezen voor rekentaal bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?
Invloed van digitaal lesmateriaal
Wat is de invloed van digitaal lesmateriaal op kinderen met gedragsproblemen?
Welke factoren beïnvloeden schoolloopbaansucces in vo?
Wat beïnvloedt het schoolloopbaansucces in het VO?
Formatieve assessment helpend voor passend rekenaanbod
Een passend rekenaanbod voor rekenaars: helpt formatieve assessment?
Handschrift- en leesproblemen
Welke samenhang is er tussen handschrift- en leesproblemen?
Fonemisch bewustzijn
Helpt klappen in lettergrepen om foneembewustzijn bij jonge kinderen te ontwikkelen?
Helpt een huiswerkplanner?
Helpt een huiswerkplanner?
Leesonderwijs voor zwakke lezers
Wat is effectief leesonderwijs voor zwakke lezers?
Ondersteuning voor mbo studenten met dyslexie
Mbo-studenten met dyslexie: welke ondersteuning helpt?
Interventies die technische leesontwikkeling stimuleren
Hoe stimuleer je zwakke lezers in groep 3?
Zwakke rekenaars op het mbo
Wat doe je met zwakke rekenaars op het mbo?
relatie frans-spaans en dyslexie in vo
Heeft het leren van Frans of Spaans invloed op dyslexie?
Effect tutorlezen op technische leesvaardigheid
Welk effect heeft tutorlezen op de ontwikkeling van technische leesvaardigheid?
Bevorderen intelligentie
Bevorderen van de ontwikkeling van intelligentie in de bovenbouw van de basisschool
Leereffecten computerspel kleuters
Leereffecten computerspel voor rekenen bij kleuters
Beginnende geletterdheid
Leergedrag kleuters legt belangrijke basis voor het leren lezen
Getalbegrip werkgeheugen
Rol van het werkgeheugen en getalbegrip in het rekenonderwijs op de basisschool
Hersengedrag rekenonderwijs po
Hersengedrag bij rekenonderwijs in het basisonderwijs
Interventies dyslexie
Interventies bij leesproblemen en dyslexie: wat werkt?
Studeren adolescenten
Zelfcontrole en zelfregulering bij studeren tijdens de adolescentie
Rekenachterstand po
Programma voor rekenachterstand op de basisschool - OnderwijsBewijs
ICT oplossing problemen lezen
ICT-oplossing problemen met voorbereidend en aanvankelijk lezen in basisonderwijs - OnderwijsBewijs
Dyscalculie
Kunnen rekenen op je brein
[extra-breed-algemeen-kolom2]Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.