Speciaal onderwijs

Wat is speciaal onderwijs?

Het speciaal onderwijs is bedoeld voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of voor kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen die intensieve zorg nodig hebben. Bij deze kinderen is de zorg binnen het reguliere onderwijs niet genoeg. Het speciaal onderwijs bestaat uit vier clusters, waarbij elk cluster kinderen met een speciale beperking of handicap opvangt:

  • Cluster 1: blinde, slechtziende leerlingen;
  • Cluster 2: dove, slechthorende leerlingen of met een taal-spraakontwikkelingsstoornis;
  • Cluster 3: lichamelijk gehandicapte en/of verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke leerlingen;
  • Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.

Cluster 3 en 4 zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband passend onderwijs. Binnen dit samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over welke leerlingen doorverwezen worden naar het speciaal onderwijs. Voor toelating is er een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Bij cluster 1 en 2 bepaalt de school zelf wie er in aanmerking komt voor een plek op de school. 

Scholen in het speciaal onderwijs moeten voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen. Dit wordt gedaan in samenwerking met de ouders. In dit OPP staat het uitstroomprofiel van de leerling en hoe de school toewerkt naar het uitstroomprofiel. Binnen het speciaal voortgezet onderwijs bestaan er drie uitstroomprofielen:

  • Vervolgonderwijs: gericht op het behalen van een regulier diploma (vmbo, havo, vwo);
  • Arbeidsmarktgericht: gericht op een overstap naar de arbeidsmarkt;
  • Dagbesteding: gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in vormen van dagactiviteiten.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 13 juli 2022

Gerelateerd

Cursus
Vertrouwenspersoon in het primair onderwijs
Vertrouwenspersoon in het primair onderwijs
Een veilig schoolklimaat bevorderen
Medilex Onderwijs 
Passend Onderwijs
Meer inzicht in gedrag leerling met Aurecool.
Meer inzicht in gedrag leerling met Aurecool.
Aurecool ondersteunt jou bij begrijpen en bevorderen van de soc-emo ontwikkeling van elke leerling.
Aurecool 
Gratis webinar
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Bekende experts delen hun kennis
Wij-leren.online Academie 
Meer inzicht in gedrag leerling met Aurecool.Handelingsgericht indiceren
Handelingsgericht Integraal Indiceren.
Noëlle Pameijer
Zorg voor het kind
Zorg voor het kind: passend onderwijs - onderwijsbehoeften
Arja Kerpel
Passend onderwijs
Passend onderwijs op een basisschool - ondersteuningsplicht
Arja Kerpel
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Samenwerkingsverbanden: de belangrijkste punten op een rij
Joost Karels
Leesonderwijs ZML
Fonologisch gebaseerd leesonderwijs in het ZML
Anna Bosman
Leesonderwijs ZML 1
Fonologische vaardigheden van leerlingen in het ZML-onderwijs
Anna Bosman
Integratieklas ZML
Passend Onderwijs: beweging van onderop
Peter de Vries
Leerkracht en Passend Onderwijs
Zorgen voor of zorgen over passend onderwijs?
Kees van Overveld
Inzet klassenassistent
Inzet klassenassistent belemmert integratie speciale leerlingen
Anke de Boer

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Hoe zorgen we er in Nederland voor dat iedereen kan meedoen?
Hoe zorgen we er in Nederland voor dat iedereen kan meedoen?
redactie
Passend onderwijs in een video van één minuut uitgelegd
Passend onderwijs in een video van één minuut uitgelegd
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]ambulante begeleiding
clusteronderwijs
groeidocument
inclusief onderwijs (ION)
ondersteuningsplan
ondersteuningsplicht
ondersteuningsprofiel
passend onderwijs
samenwerkingsverband
speciaal basisonderwijs
speciaal onderwijs
WEC
wsns
zorgplicht

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest